https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 »

Korkeat lämpötilat vaativat voitelurasvalta enemmän

Useilla teollisuusaloilla toimitaan korkeissa lämpötiloissa. Laite- ja materiaalivalintojen ohella tämä vaikuttaa myös voiteluratkaisun valintaan.

Kirje korjaamolle: Ilo palvella - edes myyntivaiheessa

Halpa hinta ei auta, jos muut osa-alueet eivät ole kunnossa.

Väri kertoo öljyn kunnon heikkenemisen

Monet eri kemialliset ja fysikaaliset tekijät vaikuttavat öljyn laatuun ja sen suorituskykyyn käyttötarkoituksessaan. Värin muutos on hyvä indikaattori sille, että ominaisuudet ovat muuttuneet ja tilanteen tarkempi analysointi on ajankohtaista.

Uusi standardi muuttaa sähköjakokeskusten valmistusta

Jakokeskusten valmistukseen liittyvää standardia IEC 61439 ollaan uusimassa. Se astuu voimaan kuluvan vuoden marraskuussa ilman siirtymäaikaa. Kannattaa varmistaa, että menossa olevat hankinnat täyttävät uudet vaatimukset.

Langattomuus avaa uusia mahdollisuuksia

Langaton tiedonsiirto on tätä päivää myös teollisuudessa. On kuitenkin kohteita, joissa sen käyttöön siirrytään varovasti. Automaatioalan laitetoimittajat ja käyttökokemuksia hankkineet tuotantolaitokset kertovat kokemuksistaan.

Lämmönsiirtimen huolto on asiantuntijatyötä

Tiivisteellinen levylämmönsiirrin on yleinen laite teollisuudessa, koneenrakennuksessa ja kiinteistötekniikassa. Sillä on paljon käyttökohteita, ja laitteella on lukuisia etuja muihin lämmönsiirrintyyppeihin verrattuna. Huoltovapaa se ei kuitenkaan ole, vaan ennemminkin päinvastoin: huollettavuus, muunneltavuus ja korjattavuus ovat sen olennaisia ominaisuuksia ja etuja. Huolto- ja muutostyöt vaativat kuitenkin monenlaista tietoa ja osaamista.

Hiilikaaritalttaus ja korjaushitsaus vaikutukset rakenneterästen mekaanisiin ominaisuuksiin

Tämä artikkeli esittelee Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa yhdessä Ruukin kanssa tehtyä hitsaustutkimusta. Tutkimuksen tarkoituksena on saada lisätietoa ja kokemuksia, kuinka hiilikaaritalttaus ja korjaushitsaus vaikuttavat hitsiliitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin eri rakenneteräksillä. Tavoitteena on tehdä ”korjaushitsi” hitsatun liitoksen rajaviivalle sekä vertailla alkuperäisten ja korjattujen liitosten kovuuskäyriä ja veto-/iskukoetuloksia, ja selvittää, kuinka mekaaniset ominaisuudet muuttuvat.