https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 »

Tulevaisuuden hydraulijärjestelmät energian, ympäristön ja tilan säästöä suoritusarvoista tinkimättä

Hydrauliikkajärjestelmät ovat tärkeitä koneiden ja järjestelmien osia. Tiukentuneet ympäristömääräykset, jatkuvasti nouseva öljyn ja energian hinta sekä tarve entistä pienikokoisempiin koneisiin ja järjestelmiin vaativat entistä enemmän hydrauliikkajärjestelmiltä. Hydrauliikkajärjestelmien tulisi tehdä vähintään sama työ kuin ennenkin, mutta pienemmällä energiankulutuksella, pienemmällä öljytilavuudella, pidemmällä öljynvaihtovälillä ja alhaisemmalla melutasolla.

Täältä pesee hydraulikomponenttien pesukoneet ja nesteet kuntoon

Kesällä päättynyt hydrauliikan komponenttipuhtauden kehitysprojekti – Hydrauliikan komponenttipuhtauden kehittämisellä globaalia kilpailukykyä verkostolle (KompuNW) – paljasti hyvin teollisuudessa käytössä olevien komponenttipesukoneiden ongelmia. Jokainen hydraulijärjestelmien rakentaja olettaa komponenttien olevan puhtaita. Yleisesti käytössä olevat pesumenetelmät eivät kuitenkaan välttämättä tarjoa vastinetta tälle oletukselle. Artikkelissa kiinnitetään huomiota pesutekniikan keskeisimpiin seikkoihin, ja sen yhteydessä esitellään kahden alan merkittävän valmistajan ratkaisut.

Säätöhydrauliikan uusinta kuinka toteutetaan? Osa 5 (7)

Hydraulijärjestelmän modernisointi on yleinen ratkaisu jatkaa pitkään käytössä olleen koneen elinkaarta ja parantaa sen toimintaa. Paperikoneen nippihydrauliikka on hyvä kohde käsitellä säätöhydrauliikan toteutustapoja myös yleisellä tasolla, sillä esimerkit soveltuvat muihinkin laitteisiin. Tätä aihetta käsitellään kuluvan vuoden aikana moniosaisessa artikkelisarjassa. Edellisessä käsiteltiin venttiilisäädön dynamiikkaa. Nyt tutustumme tämän hetken laitetarjontaan.

Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen täydennys PSK-standardiin

Vuonna 2006 julkaistu PSK:n standardi 6702, Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta, suunnittelun lähtökohdat, on saamassa täydennysosan Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen. Siinä käsitellään suunnitteluvaiheen lisävaatimuksia, jotka varmistavat riittävän käyttöturvallisuuden. Laadittu uusi aineisto oli keväällä lausuntokierroksella, ja se viimeistellään kuluvan syksyn aikana. Seuraavassa esitellään laajennuksen sisältöä.

Koneen turvallisuusvaatimusten kehittyminen käyttöönotosta nykyhetkeen.

Järjestelmän modernisointi on mahdollisuus parantaa tuotannon ominaisuuksia, mutta siihen voi liittyä myös riskejä. Riskit saadaan minimoitua, kun käytetään toimintamalleja ja tarkastuslistoja modernisointiprosessin eri vaiheissa. Tärkeää on myös tekijän ja tilaajan välinen kommunikointi projektin aikana ja sen päättyessä. Tekijän tulisi ilmaista kirjallisesti, mitä on tehty ja onko järjestelmässä olennaisia puutteita.

Turvallisuutta ja luotettavuutta hydrauliikkaletkujen suojauksella

Käyttöturvallisuus on noussut toiminnallisuutta ja luotettavuutta merkittävämpään asemaan teollisissa ratkaisuissa. Hydrauliikkaan perustuvissa toteutuksissa on aina korkeita painetasoja, joten vikaantumiset voivat aiheuttaa vaurioita lähellä oleviin koneisiin ja laitteisiin. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa riittävä henkilöturvallisuus. Oikein tehty toteutus parantaa myös toimintavarmuutta.

Kunnossapidon mobiiliratkaisu tiedon jakaminen ja oppiva organisaatio

Tiedon ja kokemusten jakaminen sekä tiedon helppo saatavuus auttavat kehittämään toimintaa. Koneiden ja prosessien elinkaaritieto auttaa päätöksen teossa, mutta ilman tehokkaita mobiiliratkaisuja osa arvokkaasta tiedosta katoaa.