https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 136 »

22.10.2021 | Alan Uutiset

Yritysten heikko sopimusten hallinta vaarantaa kasvun

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yli puolet maailman suurimmista yrityksistä menettää tuloja ja liiketoimintamahdollisuuksia tehottomien sopimusprosessien vuoksi. Sopimusprosessien tehottomuus on hidastanut liikevaihdon kasvua ja johtanut liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen yli puolella haastatelluista yrityksistä.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

12.10.2021 | Alan Uutiset

Rakentamisen suhdannekäänne nopea – hidastuva talouskasvu asettaa rakentamiselle rajat

Rakentaminen supistui viime vuonna 4 prosenttia, mutta täksi ja ensi vuodeksi Rakennusteollisuus RT ennakoi reilun prosentin tai parin kasvua. Kasvun suurin vauhdittaja on asuntorakentaminen, joka on noussut jälleen ennätystasolle.

7.10.2021 | Alan Uutiset

Colly Company yhdistyy osaksi YTM-Industrialia

Colly Company Oy Ab yhdistyy YTM-Industrialiin liiketoimintakaupalla 1.11.2021, jonka jälkeen Colly Company Oy Ab:n nimi muuttuu YTM-Industrial Oy:ksi. Molemmat yritykset kuuluvat Indutrade-konserniin.

7.10.2021 | Alan Uutiset

Etla: kilpailu kannustaa yrityksiä investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen

Kilpailun kiristyminen lisäsi 2010-luvulla yritysten t&k-investointeja tai vähintäänkin esti niiden supistumista, käy ilmi Etla-tutkimuksesta.

1.10.2021 | Alan Uutiset

Teknologia-messut siirtyy toukokuuhun 2022 

Tulevalle marraskuulle valmisteltu Teknologia-messukokonaisuus siirtyy toteutettavaksi ensi keväänä. Uusi ajankohta on 3.–5.5.2022. Tänä syksynä järjestetään Teknologia pre-event 24.11.2021.

30.9.2021 | Alan Uutiset

Uusi kaavoitus- ja rakentamislaki vaikuttaa energiahankkeiden sijoittumisiin

Nykyisen yli 20 vuotta vanhan maankäyttö- ja rakennuslain korvaava lakiehdotus on nyt lausuntokierroksella. Hankkeiden sijoittumisen edellytykset ratkaistaan kaavoituksella, johon lausunnolle tullut lakiehdotus tuo muutoksia.