« 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 ... 100 »

29.1.2016 | Alan Uutiset

Kunnossapitoalan markkinat kasvavat – Wärtsilän tulos kiittää

Kunnossapidon merkitys yritysten kilpailukykyä lisäävänä tekijänä on lisääntynyt selvästi viimeisten vuosien aikana. Näin käy ilmi myös konepajayhtiö Wärtsilän tuoreista tilinpäätösluvuista: samalla kun yhtiön uusien alusten tilauskanta pieneni viime vuonna, yhtiön huoltoliiketoiminta kasvoi reippaasti. Kasvun ennustetaan myös tulevina vuosina jatkuvan vahvana, sillä älykkäiden, yritysten omaa liiketoimintaa tehostavien ratkaisujen markkinat kasvavat kaikilla mantereilla.

27.1.2016 | Alan Uutiset

Kotimaisen teollisuuden investoinnit lievässä kasvussa – metsäteollisuudessa ”positiivinen vire”

EK:n investointikyselyn mukaan kotimaisen teollisuuden investointien nähdään kasvavan kuluvana vuonna lievästi, mutta investointien taso ei silti edelleenkään riitä korvaamaan pääomakannan odotettua kulumista. Millaiselta suomalaisen metsäteollisuusalan kilpailukyvyn tulevaisuus näyttäytyy raportin tulosten valossa, Metsäteollisuus ry:n edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen?

27.1.2016 | Alan Uutiset

Quvalta uusi SaaS-pohjainen ratkaisu big datan tehokkaaseen hyödyntämiseen

Quva Oy on julkaissut uuden SaaS-mallilla (Software as a Service) toimivan teollisuuden big datan integrointi- ja analytiikkapalvelun, Quva FlowTM:n. Palvelu auttaa prosessiteollisuuden, konepajojen ja terveydenhuollon yrityksiä sekä organisaatioita pääsemään käsiksi yrityksen päätöksentekoa tukevaan tietoon ja mahdollistaa samalla prosessien automaattiseen ja jatkuvaan parantamiseen sekä toiminnan ennakoinnin suoraan prosessien tuottamasta datasta.

27.1.2016 | Alan Uutiset

Uusiutuvien energioiden käyttö on Suomessa hyvässä nosteessa

Suomi on saavuttanut uusiutuvan energian tavoitteen etuajassa. Energiaviraston mukaan Suomessa tuotettiin vuonna 2014 lähes 39 prosenttia energiasta uusiutuvilla energialähteillä. Alun perin tavoitteena oli nostaa uusiutuvan energian osuus yli 38 prosenttiin vasta vuonna 2020. Puupolttoaineita lukuun ottamatta kaikkien muiden uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyi.

26.1.2016 | Alan Uutiset

Oppisopimuskoulutukset tukevat Eforan rekrytointia

Kunnossapidon työmarkkinat ovat tällä hetkellä vakaat, mutta maan alueelliset erot ovat työvoiman tarjonnan suhteen suuria ja joistakin erityisosaajista on jo nyt pulaa – esimerkiksi hydrauliikan ja hitsausalan ammattilaisista. Efora Oy:lle oppisopimuskoulutusmalli tarjoaa hyvän väylän osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointiin suorien rekrytointien lisäksi.

21.1.2016 | Alan Uutiset

Delete puhdisti aluksen tankit puhtaiksi vuositelakoinnin yhteydessä

Silja Serenaden vuositelakoinnin yhteydessä tehdään muutoksia asiakkaille näkyvissä sisätiloissa. Kunnostukseen ja ylläpitoon liittyy muun muassa laivan tankkien puhdistaminen, jonka Delete suoritti. Tärkeimmässä tehtävässä puhdistusoperaatiossa ovat työntekijät.

21.1.2016 | Alan Uutiset

VVO-konserni pilotoi Enevon jätesäiliöantureita Helsingin Lumo-kohteissa

Viime vuoden lopulla neljään VVO-konsernin Helsingin Lumo-kohteeseen asennettiin Enevo Oy:n jätesäiliöiden täyttymistä seuraavat anturit. Niiden tavoitteena on lisätä jätehuollon läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaista seurattavuutta sekä mahdollistaa tarpeenmukaista jätesäiliöiden tyhjennystä tulevaisuudessa. Enevo valmistaa, myy ja markkinoi ratkaisua, joka kerää ja analysoi tietoa jäteastioista sensoreiden avulla mahdollistaen kustannustehokkaan jätteenkeräyksen.