« 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 ... 43 »

ABB tuo markkinoille entistä polttoainetehokkaamman ja ekologisemman DAC-sähkövoimajärjestelmän

Suomen ABB tuo markkinoille uuden sähkövoimajärjestelmän (Dynamic AC, DAC), joka optimoi pääkoneiden kierrosnopeutta ja vähentää vuosittaista polttoaineenkulutusta jopa 6 prosenttia. Määrä vastaa suuressa risteilyaluksessa noin 2000 tonnia pienempää polttoaineenkulutusta vuosittain.

Säteilyturvakeskus (STUK) - Vioittunut cesium-lähde peräisin UPM-Kymmenen Kaipolan toimipisteestä

STUKin katolla Helsingin Roihupellossa olevaan hiukkaskerääjään kertyi poikkeuksellisen paljon radioaktiivista cesium-137:ää 3.–4. maaliskuuta. Cesiumia mitattiin noin tuhatkertainen määrä normaaliin verrattuna, mutta kuitenkin vain miljoonasosa sellaisesta pitoisuudesta, jonka takia ihmisten pitäisi suojautua.

Hätäpikasulku­venttiileiltä edellytetään luotettavuutta

Hätäpikasulkuventtiilejä käytetään laajasti eri teollisuuden sektoreissa aina energiantuotannosta petrokemianlaitoksiin sekä muihin teollisuuden aloihin. Yhteistä näissä kohteissa on tinkimättömyys turvallisuudesta. Hätäpikasulkuventtiilin on myös kokonaisuutena täytettävä sille asetetut tiukat standardin mukaiset vaatimukset. 

TVO sai tunnustusta ympäristövastuustaan

Suomalainen ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut tunnustuksen Euroopan komissiolta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästään, joka on rekisteröity ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa vapaaehtoisia ympäristöjärjestelmiä koskevan EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) -asetuksen mukaisesti.

Metsäteollisuuden hajut ja palamisen päästöt kuriin

Suomen sellu-, paperi- ja kartonkitehtaiden ympäristöpäästöjen raja-arvot tiukkenevat vuoden 2019 alusta. Stora Enson Imatran tehtailla muutokseen varaudutaan siten, että ilmaan pääsevien typenoksidien määrää suitsitaan entistä tehokkaammin, Uutisvuoksi.fi:n verkkojulkaisussa kerrotaan.

Uusi asbestilainsäädäntö astui voimaan – mikä muuttui?

Asbestia on käytetty varsinkin ennen 1990-luvun puoliväliä niin rakennusmateriaaleissa kuin eristeissä. Kokonaan sen käyttö kiellettiin vuonna 1994. Vuodenvaihteessa voimaan tulleen uuden asbestilainsäädännön tavoite on selkeyttää asbestityöhön liittyviä lupamenettelyjä ja vaatimuksia. Samalla se pyrkii parantamaan asbestin parissa työskentelevien turvallisuutta. 

Mobiilipalvelu yrityksen työsuojelun tueksi

Suomalaiset työntekijät raportoivat tilastojen mukaan varsin laiskasti työpaikoilla ja työmailla havaitsemistaan turvallisuuspuutteista. Riskinä tällöin on, että tarvittavia korjaustoimenpiteitä laiminlyödään ja toisaalta se, että työntekijöiden työturvallisuus pysyy pitkään uhattuna. Safetum Oy:n tarjoama mobiilipalvelu helpottaa yritysten turvallisuushavaintojen raportoinnissa ja parantaa samalla yritysten turvallisuuskulttuuria.