« 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 »

Henkilönostinten käyttökoulutus lisää turvallisuutta ja vähentää kustannuksia

Henkilönostinkoulutuksessa parannetaan osaamista erilaisista henkilönostimista, ja samalla varmistetaan niiden turvallinen, tehokas ja asianmukainen käyttö viranomaisten vaatimusten mukaan.

Huoltoautoilun turvallisuus vaatii laaja-alaista ajattelua

Puhuttaessa huoltoautojen turvallisuudesta nousee yleensä esiin kaksi asiaa: liikenne ja ajoneuvon epäjärjestyksestä aiheutuvat ongelmat. Eikä syyttä, EU-tasolla liikenteessä ja tavaran liikuttelussa sattuu työn aikaisista kuolemista 29 %, kun lievemmistä tapaturmista näiden osuus on vain 4 %. Vaikka luvuissa on myös muita kuin huoltoautoja, voidaan huoletta todeta – kun autoillessa sattuu, sattuu pahasti.

Turvallisuusjohtaminen yhteisellä työpaikalla

Työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristövastuullisuus, eli lyhyesti ilmaistuna HSE, ovat menestyvien yritysten kivijalka. Niiden varaan rakennetaan liiketoiminnalle tärkeät asiat, kuten käytettävyys, tuottavuus, kustannustehokkuus ja kannattavuus. Kuinka HSE on hoidettu monen tuotantolaitoksen ja huomattavasti useamman palveluntarjoajan teollisuusalueella?

Toimintatavat ja varusteet varmistavat turvallisen työpaikan

Työnantajan tärkein velvollisuus on riittävän työturvallisuuden varmistaminen. Siihen sisältyy turvallinen työympäristö, turvalliset toimintatavat, oikein valitut suojavarusteet sekä sääntöjen ja määräysten mukainen toimiminen. Koulutetut asiantuntijat auttavat havaitsemaan vaaratekijät, kehittämään toimintatapoja ja valitsemaan oikeat varusteet eri tilanteisiin. Yhteinen sitoutuminen auttaa eteenpäin.

Siirreltävät tikkaat vaaran paikka!

Vuosina 1992–2011 Suomessa tapahtui 17 siirreltävien tikkaiden käytössä sattunutta työtapaturmaa, joissa työntekijä putosi tikkailta maahan menehtyen. Kaikki tapaukset on tutkittu Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) johdolla, ja niistä tehdyt raportit ovat saatavilla TVL:n työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa (TOT) kokoavasta Totti-tietojärjestelmästä.

TRUKKITURVALLISUUTTA voi aina parantaa

Trukkeihin liittyviä työtapaturmia on vuosittain noin 800. Mitkä ovat tapaturmista yleisimmät, ja kuinka juuri niiden määrää voitaisiin helpoiten alentaa? Voiko koulutusta tehostaa? Lisäselvitystä antaa kaksi kokenutta alan asiantuntijaa.

Ennakoi.fi-palvelu koko arvoketju ennakoivaan turvallisuustyöhön

Asiakaslisäarvo luodaan yhä useammin verkostomaisella toimintamallilla. Turvallisuus tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä. Caverionin julkaisema ennakoi.fi-palvelu yhdistää nämä kaksi asiaa. Ideana on tarjota isoille organisaatioille tutut ennakoivan turvallisuustyön mallit ja ilmoituskanavat koko arvoketjun käyttöön. Turvallisuus on kaikkia yhteisen työpaikan organisaatioita ja henkilöstöryhmiä yhdistävä tekijä. Turvallisuus on jokaisen edun mukaista. Turvallisuudessa tulosta tehneitä lähemmin tarkastellessa keinoistakin on helppo olla samaa mieltä. Tulokset tehdään ennakoivalla turvallisuustyöllä.