https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 63 »

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt pysyivät lähes ennallaan vuonna 2019

HSY:n laskennan mukaan pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt olivat noin prosentin verran pienemmät vuonna 2019 kuin edellisvuonna. Eniten vähenivät sähkön käytöstä aiheutuneet päästöt. Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa on nyt 18 prosenttia.

Älykäs energia on alttiina kyberiskuille – Vaasan yliopisto kehittää energiajärjestelmien kyberturvallisuusosaamista

Kun energiajärjestelmät digitalisoituvat, hajautuvat ja verkottuvat, haasteeksi kasvaa turvallisuus. Mitä enemmän älyä järjestelmiin kertyy, sitä haavoittuvimpia ne ovat kyberhyökkäyksille. Vaasan yliopistossa ryhdytäänkin kehittämään energiajärjestelmiin liittyvää kyberturvallisuusosaamista.

VTT: Muovien kiertotalous vähentää muovijätettä ja hidastaa ilmastonmuutosta

Muovien kiertotalouteen siirtyminen on ratkaisevan tärkeää, mikäli haluamme yhdistää terveellisen ja turvallisen elämäntapamme kestävään kehitykseen. Uudessa VTT:n julkaisussa kerrotaan, miten voimme ratkaista muovien aiheuttamat ympäristöongelmat säilyttäen samalla niiden tarjoamat hyödyt.

Kybervakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt turhan varovaisia, korvausmäärät edelleen pienet

Tutkijoiden mukaan vakuutusyhtiöt yliarvioivat usein niille koituvat riskit, sillä laajakaan kyberhyökkäys asiakasyritykseen ei välttämättä aiheuta suuria korvauksia.

Autonvalmista SEAT testaa kaikki työntekijänsä koronaviruksen varalta ennen töihin paluuta

Maanantaista 27.4.2020 alkaen autonvalmistaja SEATin Espanjan Martorellin tehtaan tuotanto on uudelleenkäynnistetty ja tuotantovauhtia nostetaan asteittain. Osana terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä kaikille 15 000 työntekijöille tehdään koronavirustartunnan osoittava PCR-testi ennen töihin palaamista.

THL alkaa tutkia koronaviruksen esiintymistä jätevesissä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on aloittanut näytekeräyksen koronaviruksen esiintymisen kartoittamiseksi Suomen jätevesissä. THL käynnistää näytekeräyksen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. 

Puolustusvoimien johdolla tutkitaan mahdollisuutta puhdistaa hengityssuojaimia

Puolustusvoimien johdolla tutkitaan mahdollisuutta rakentaa nopeasti kykyä massamaiseen hengityssuojainten puhdistustoimintaan. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen (PVTUTKL) ja Teknologian Tutkimuskeskuksen (VTT Oy) yhdessä kehittämä vetyperoksidikaa suun pohjautuva puhdistusmenetelmä on todettu toimivaksi hengityksensuojainten ja muiden suojavarusteiden puhdistamiseksi.