« 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 45 »

Suomi etenee kohti poistotekstiilien tehokasta kiertotaloutta

Poistotekstiili ei enää päädy Suomessa kaatopaikalle, mutta sen kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä on paljon tehostettavaa. VTT:n alustavan arvion mukaan tekstiilien mekaanisen kierrätyksen vuosittainen markkinapotentiaali olisi vähintään 60 miljoonaa euroa ja voisi yltää jopa 120 miljoonaan.

Sekajätteeseen päätynyt biojäte liikenteen polttoaineeksi

Suomessa syntyy vuosittain yli miljoona tonnia sekajätettä, joka poltetaan jätteenpolttolaitoksissa. Sekajätteen mukana poltettavaksi menee myös merkittävä määrä biohajoavaa jätettä, joka on arvokas raaka-aine biokaasun tuotannossa. Energiayhtiö Gasum etsii yhdessä Lounais-Suomen Jätehuollon ja Lounavoiman kanssa ratkaisua hyödyntää tulevan ekovoimalaitoksen poltettavan jätteen joukossa oleva biojäte biokaasun tuotannossa.

Suomalaisfirmat yhteiskuntavastuullisuuden kärjessä

Suomalaiset yritykset ovat maailmanlaajuisen vertailun kärjessä, kun tarkastellaan yritysten kokonaisvaikutusta yhteiskuntaan, paljastaa tuore Boston Consulting Groupin selvitys. Raportti löytää kolme selkeää tapaa lisätä vastuullisuutta ja nostaa malliesimerkeiksi Nesteen ja Stora Enson.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Rosatom ja ranskalaisyhtiö Mirion Technologies kehittävät yhdessä RPE Radicon kanssa säteilymittalaitteita

Yhdennentoista Atomexpo-tapahtuman yhteydessä Rosatom-konserniin kuuluva Rusatom Automated Control Systems (RASU), ranskalainen Mirion Technologies ja sen Venäjällä toimiva jakelija RPE Radico allekirjoittivat muistion uuden sukupolven säteilymittalaitteiden kehittämisestä ja lokalisoinnista sekä Venäjän markkinoilla että kansainvälisesti. Laitteet turvaavat ydinvoimaloiden ja muiden säteilyriskin sisältävien laitosten luotettavan turvallisen käytön.

Vaasan yliopisto ja Westenergy vauhdittavat jäte-energia-alan tutkimusta

Vaasan yliopiston energian ja kestävään kehityksen tutkimusalusta VEBIC tutkii yhdessä jätteenpolttolaitosta operoivan Westenergyn kanssa jäte-energialaitosten liiketoimintamahdollisuuksia ja kehityshaasteita. Tutkimuksessa aiotaan erityisesti keskittyä hiilineutraalisuuteen, teollisiin symbiooseihin ja kiertotalouteen jäte-energia-alalla. Hankkeessa aiotaan rakentaa uusia verkostoja ja uusia tutkimushankkeita.

Gasum ja Pirkanmaan Jätehuolto yhteistyöhön uuden biokaasulaitoksen tuotannon jakelusta

Gasum ja Pirkanmaan Jätehuolto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Nokian Koukkujärvelle rakennettavan uuden biokaasulaitoksen tuottaman biokaasun myymisestä Gasumille. Vuonna 2020 käyttöön otettava Pirkanmaan Jätehuollon uusi biokaasulaitos käsittelee 17 kunnan biojätteet ja Nokian jätevesilietteet. Laitoksella tuotetaan uusiutuvaa biokaasua ja luomulannoitteita.