https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 66 »

Rahoitusta kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt 20 miljoonaa euroa kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tieteelliseen tutkimukseen. Itä-Suomen yliopisto on mukana kahdessa rahoituksen saaneessa hankkeessa.

TEM: Yritysten kiertotalousinvestointeihin yli miljoona euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo myöntäneensä yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin yhteensä 1 069 600 euroa. Avustuksen tavoitteena on edistää ilmastotavoitteiden toteutumista ja luoda uusia työpaikkoja.

Nesteen ensimmäinen nesteytetyn muovijätteen teollisen mittakaavan koeajo saatiin Suomessa onnistuneesti päätökseen

Neste Oyj kertoo prosessoineensa tänä syksynä onnistuneesti 400 tonnia nesteytettyä jätemuovia jalostamossaan Suomessa. Määrä vastaa 20 000 keskiverto-EU-kansalaisen vuosittain tuottamaa muovijätteen määrää*.

TUKES: EU-laajuinen rajoitus vähentäisi mikromuoveista johtuvaa ympäristön saastumista

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tieteelliset komiteat selvittivät, että mikromuovien rajoittaminen EU:n REACH-lainsäädännössä on sopivin tapa pureutua siihen riskiin, jonka miljoonat pienet muovihiukkaset aiheuttavat saastuttaessaan ympäristöä.

Rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää kiertotalouden periaatteilla

Rakennusmateriaalien päästöjä voitaisiin vähentää valjastamalla kiertotalouden periaatteet rakentamiseen. Kiertotalous ja hiilijalanjälki ovat kuitenkin rakennusalalla suhteellisen uusia käsitteitä, eivätkä ne ohjaa rakentamista vielä tarpeeksi, sanoo Swecon kestävien aluehankkeiden projektipäällikkö Kari Nöjd.

Kyberrikollisuus yleistyy Suomessa – osaamispula jarruttaa kyberturvallisuusalan kehitystä

Tietoturva aiheuttaa suomalaisille yrityksille erityisiä haasteita. Etlan tuoreesta selvityksestä käy ilmi, että tietovuotoja raportoidaan suomalaisyrityksissä yli kolme kertaa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Myös poliisin tietoon tulleet tietomurrot ovat Suomessa kaksinkertaistuneet parissa vuodessa. Nopeasti yleistyvien kyberuhkien kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointi on kuitenkin vaikeaa, sillä tilastoinnin ulkopuolelle jää suuri joukko mikroyrityksiä.

Gasumin uusi biojätteen siirtokuormausasema valmistuu joulukuun 2020 loppuun mennessä.

Gasumin Vantaan Viinikkalassa sijaitseva biojätteen siirtokuormausasema valmistuu joulukuun loppuun 2020 mennessä. Siirtokuormausaseman kiinteiden ja lietemäisten biojätteiden vastaanottokapasiteetti on vuodessa 34 000 tonnia, josta jalostetaan Gasumin biokaasulaitoksilla biokaasua noin 2 000 kaasuauton tankkiin sekä kierrätyslannoitteita maanviljelijöiden käyttöön.