https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 1/2015

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 1/2015

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Energian tuotantomuoto on arvovalinta

Uusiutuvan energian tuotanto on purskeista, joskus tuulee ja paistaa, joskus ei.  – On hyväksyttävä, että osa tuotetusta energiasta menee hukkaan ja taivaan tuuliin, dosentti Pasi Vainikka sanoo. Kaikkea ei kannata varastoida, mutta avointa kauppaa pitää tehdä. Ensiarvoisen tärkeää on energiaverkkojen rakentaminen.

Turvallisuus ja ympäristö

Porvoon jalostamo pysähtyy vaan ei hiljene

Öljynjalostamot toimivat muusta teollisuudesta poiketen pysähtymättä vuosia. Kun tuotanto keskeytetään, alkaa vuosia valmisteltu täyshuolto, joka moninkertaistaa henkilöstön.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Teollisuusuuneissa miljoonien säästöpotentiaali

Teollisuus voisi säästää miljoonia tehostamalla tuotannossaan käytettävien uunien energiankäyttöä. Uunit ovat yksi eniten energiaa kuluttavista laiteryhmistä teollisuudessa ja niiden energiatehokkuudessa on vielä paljon parantamisen varaa.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Teollisuus tarvitsee moniosaajia

– Käyttäjäkunnossapito kehittää tuotannon ja kunnossapidon yhdessä tekemistä, muistuttaa Mika Immonen Efora Oy :stä. – Sen avulla voidaan vähentää häiriöitä, lyhentää vikakorjausaikoja ja saada lisää osaamista puolin ja toisin.

Tutkimus ja koulutus

LCP-laskenta ohjaa kannattavuuden arvioinnissa

Kunnonvalvontainvestointien kannattavuus ei ole itsestäänselvyys. Kannattavuuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna Life Cycle Profit (LCP) -laskentamenetelmää.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Robotti tarkastaa generaattorin kunnon

Säännölliset tarkastukset lisäävät generaattoreiden käyttövarmuutta. Robottiavusteisia menetelmiä käytetään apuna generaattoreiden ennakoivassa kunnonvalvonnassa. Alstomin DIRIS- ja TurboRotoscan-roboteilla saadaan nopeasti tärkeää lisätietoa generaattoreiden kunnosta.