https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 1/2016

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 1/2016

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Teollinen internet: Avain tietoon, uudistumiseen ja palveluliiketoimintaan

Onnistuakseen teollinen internet tarvitsee useita erillisiä osatekijöitä. Näiden päälle rakentuvat uudenlaiset liiketoimintamallit, jotka edellyttävät toimiakseen avoimuutta ja luottamusta yli yritys- ja organisaatiorajojen.

Laite- ja korjaustekniikat

3D-tulostusteknologia etenee – ottaako Suomen teollisuus kopin?

3D-tulostus on monille vielä vieras asia, josta on kokemusta lähinnä lehtien otsikoiden kautta. Vastaava tilanne oli parikymmentä vuotta sitten Internetin osalta, jolloin WWW (WorldWideWeb) teki läpimurtoa. Nyt 3D-tulostusteknologia etenee valtavin harppauksin – pääveturina sen lukemattomat hyödyntämismahdollisuudet.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Postin kulku ei saa pysähtyä

Käytettävyys, vasteaika ja kustannustehokkuus ovat Postin lajittelukeskuksella erityisseurannassa. Lajittelukoneiden toimintavarmuutta ylläpitää yli 20 henkilöä, sillä vasteaika ongelmatilanteessa on viisi minuuttia.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Suomen uusi sähköistäminen

Energiaviraston tuore selvitys sähkönsiirron hinnankorotuspaineista sai median, päättäjät ja sähkönkuluttajat kannoilleen. Myrskyn keskelle joutui eritoten Caruna Oy. Millaiset ovat yhtiön tulevaisuudensuunnitelmat nyt, Carunan strategisen omaisuudenhallinnan johtaja, Sauli Antila?

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Painelaitteet vaativat enemmän

Korkeat paineet ja lämpötilat sekä korroosion vaara ovat perinteisen prosessiteollisuuden haasteita. Sekä suunnittelu että ylläpito edellyttävät erikoisosaamista. Jatkuvasti kehittyvät prosessit haastavat myös materiaalitekniikan.

Laite- ja korjaustekniikat

Bilfinger oli vahvasti mukana Kilpilahden suurseisokissa

Bilfinger Industrial Services Finland Oy on tullut tunnetuksi viimeisten vuosien aikana huolto- ja kunnossapitokumppanina monilla maamme teollisuuspaikkakunnilla. Tuoreimmat näytöt ovat Neste Oyj:n Porvoon jalostamon suurseisokki ja jo pitkään jatkunut kunnossapitokumppanuus SSAB:n Raahen tehtaalla.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Paineilman kunnossapitokustannuksiin suuri pudotus. Turbokompressori puhaltaa öljyttömästi

Suurnopeustekniikalla toimiva turbokompressori tuottaa öljytöntä paineilmaa käytännössä lähes ilman kunnossapitokustannuksia. Öljyttömyys parantaa myös tuotantovarmuutta, jolloin seisokeista johtuvat menetykset vähenevät.

Turvallisuus ja ympäristö

Hätäpikasulku­venttiileiltä edellytetään luotettavuutta

Hätäpikasulkuventtiilejä käytetään laajasti eri teollisuuden sektoreissa aina energiantuotannosta petrokemianlaitoksiin sekä muihin teollisuuden aloihin. Yhteistä näissä kohteissa on tinkimättömyys turvallisuudesta. Hätäpikasulkuventtiilin on myös kokonaisuutena täytettävä sille asetetut tiukat standardin mukaiset vaatimukset. 

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Fleet- palveluratkaisujen kohdentaminen

Teollisuudessa ollaan siirtymässä kohti palvelukokonaisuuksia, joilla laitteiden  ja järjestelmien suorituskykyä optimoidaan kokonaisuutena. Nämä uudet  palveluratkaisut edellyttävät datan parempaa hyödyntämistä, johon on nykyisin tarjolla soveltuvaa ja kustannuksiltaan kilpailukykyistä teknologiaa.

Tutkimus ja koulutus

Digitaalinen oppimisympäristö motivoi oppimista: case IWE/IWT

AEL toteutti kansainvälisen hitsausinsinöörin IWE (International Welding Engineer) ja hitsausteknikon IWT (International Welding Technologist) -pätevöitys­koulutuksen digitaalisessa oppimisympäristössä ensimmäisenä Suomessa.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Bronto on noussut ennakoivan etähuollon edelläkävijäksi

Teollinen internet kasvattaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Etäseuranta auttaa kunnossapidossa ja huollon suunnittelussa.

Tutkimus ja koulutus

Vaasa kouluttaa osaajia työelämään

Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa koulutusohjelmaan otettiin kunnossapidon koulutukset täyttämään paikallisen yritysten tarpeita. Koulutuksen suunnitteluun käytettiin aikaa ja pohjalaista sisua. Halusimme koulutuksen, joka antaa osaamisen, mutta myös motivoi oppilasta.

Alan Uutiset

Opinnäytepalkinto 2015

Vuoden 2015 palkinto jaettiin tasan kahden työn kesken.

Mika Pylvänäinen / Oulun yliopisto: Imutelan toimintahäiriön varhainen havainnointi mittausaineistosta

Ilkka Kiukas / Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Optimization of Maintenance Outsourcing

Seuraavassa voittajat kertovat taustastaan ja opinnäytetyöstään.

Alan Uutiset

Teboililta uusi hydrauliikkaöljy pohjoismaisiin oloihin

Teboil on erikoistunut valmistamaan pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia tuotteita. Haminan voiteluainelaboratorion tuotekehityksen tuloksena on syntynyt uusi Teboil Hydraulic Oil Scandic 32 -erikoishydrauliikkaöljy. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet raskaasti kuormitetut korkeapainehydrauliikkajärjestelmät, jotka työskentelevät voimakkaasti vaihtelevissa lämpötiloissa arktisesta kylmyydestä kesähelteeseen.

Alan Uutiset

Ourex auttaa poistamaan hitsauskäryt

Ourex Oy tunnetaan erikoisilmastoinnin asiantuntijana. Asi­akkaina ovat ilmanvaihto- ja talotekniikkayritykset, kunnat, valtio, oppilaitokset, teollisuus, sairaalat, laboratoriot, katsastuskonttorit ja pelastuslaitokset. Yhtiö on palvellut yli 30 vuotta mitoittaen ja suunnitellen erilaisiin kohteisiin kohdepoisto- ja ilmanvaihtoratkaisuja. Tuotevalikoima on laaja, sillä laitteita löytyy kohdepoistoihin, hitsaus-, pakokaasu- ja maalauspoistoihin. Lisäksi tarjonnassa on liikuteltavia suodatinyksiköitä, puhaltimia, purunpoistolaitteita, vetokaappeja sekä laboratoriokalusteita.

Alan Uutiset

Kouluttaudu kunnonvalvonnan huippuosaajaksi

SKF ja Mobius Institute järjestävät syyskuussa harvinaisen koulutuksen. Kyseessä on ISO 18436-2:n mukainen värähtelyanalysoijien pätevöintiin valmentava koulutus tasolle IV. Sen suorittanut henkilö voi toimia erityisesti roottoridynamiikan asiantuntijana.

Alan Uutiset

Oppia luotettavuus­analyysiin alan konkarilta

AEL järjestää Oulussa 25. - 26.5.2016 RAM- eli luotettavuusanalyysin perusteita käsittelevän seminaarin, jonka puhujana toimii isobritannialainen alan asiantuntija Cris Whetton. Tilaisuus on suunnattu erityisesti kunnossapidon ja tuotannon vastuutehtävissä toimiville asiantuntijoille sekä luotettavuus-, kehitys- ja kunnossapitoinsinööreille.

Alan Uutiset

Empower Kemin Ajoksen tuulipuiston pääurakoitsijaksi

Ruotsalainen OX2 ja Empower PN Oy ovat sopineet kymmenen vanhan tuulivoimalan purkamisesta ja kolmentoista uuden voimalan rakentamisesta Ajoksen tuulipuistoon. Nyt solmittu sopimus vahvistaa Empowerin asemaa johtavana tuulivoiman palveluntuottajana Suomessa.