https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 2/2018

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 2/2018

18.5.2018 | Pääkirjoitus
Nina Garlo-Melkas - Promaint-lehden päätoimittaja

Pohjoinen kirii Suomen kartalla

Pohjois-Suomen teollisuus edustaa Suomen viennistä tällä hetkellä noin 10 prosenttia. Tulevaisuudessa osuus voi kuitenkin olla huomattavasti tätä suurempi, sillä kasvun potentiaalia piisaa. Alueella on vireillä lukuisia suurhankkeita, joiden odotetaan vahvistavan pohjoisen teollisuuden roolia Suomen kartalla ja joiden vaikutukset alueelle kuvataan miljardeissa.

18.5.2018 | Näkökulma
Teksti: Petri Lundahl, Caverion Industrial Solutions Finland // Kuvat: Caverion

Hyvä tapa toimia sisältää lupauksen uudistumisesta

Tavallamme toimia on aina syiden ja seurausten polku menneeseen. Etäältä on helppo nähdä, miten menneisyydessä tehdyt valinnat vaikuttavat tuleviin päätöksiin rajoittavasti. Tuloksena on, että käytössä ei useinkaan ole tavoitteen kannalta käyttökelpoisin toimintatapa. Tunnetusti erityisen vaarallisia tapoja ovat vanhat menestyksen mahdollistajat.

18.5.2018 | Alan vaikuttaja
Teksti: Nina Garlo-Melkas // Kuvat: Agnico Eagle

Euroopan suurimman kultakaivoksen johtaja luotsaa uutta kasvua Pohjoiseen

Diplomi-insinööri Jani Lösönen siirtyi viime toukokuussa entisen Ekokemin (nykyisen Fortumin Recycling and Waste Solutions -yksikön) johtotehtävistä Kittilän kultakaivosyhtiön johtoon. Vaikka hyppäys toimialojen välillä saattaa tuntua suurelta, yhteisiäkin piirteitä löytyy, kuten ympäristö- ja turvallisuusasioiden vastuullinen hoitaminen sekä operatiivisen tehokkuuden jatkuvan parantamisen tarve.

18.5.2018 | Näkökulma
Teksti: Timo Lindborg, tekniikan tohtori, dosentti

Kaivosala digitalisoituu vauhdilla

Digitalisaatio liittyy usein tiedon analytiikkaan, mutta digitalisaatio termiä käytetään monesti ilman selkeää määritelmää. Tämä voi johtaa organisaatioissa heikosti määriteltyihin projekteihin, mikäli niiden päällimmäiseksi tavoitteeksi asetetaan vain ja ainoastaan ”toiminnan digitalisaatio”.

18.5.2018 | Työturvallisuus
Teksti: Kai Tarkka // Kuva: Kiwa Inspecta

ATEX-direktiivi turvaa räjähdysvaarallisia tiloja

Räjähdysvaarallisia tiloja on eri puolilla Suomea ja monissa erilaisissa kiinteistöissä. Niiden turvallisuuteen liittyy useita säännöksiä, joista tuorein on ATEX-direktiivi (Atmosphères Explosibles), joka otettiin Suomessa osaksi kansallista lainsäädäntöämme vuodenvaihteessa 2017. ATEX koskee sekä laitteiden valmistajia että myyjiä, mutta myös työnantajia, joiden on kyettävä takaamaan turvalliset työskentelyolosuhteet räjähdysvaarallisissa tiloissa.

18.5.2018 | Raideliikenne
Teksti: Marko Lehtosaari, Liikennevirasto

Kohti kuntoon perustuvaa kunnossapitoa

Suomen rataverkon kunnossapidolle ja sen käytettävyydelle tuo haastetta muun muassa radan laitteiden ja komponenttien laaja maantieteellinen sijainti. Myös kylmä ja luminen talvi pistää radan komponentit koville.

18.5.2018 | Konetekniikka
Teksti: Juha Peltonen // Kuvat: Hätälä

Hätälän digiloikka tapahtuu pienin askelin

Suomen suurin kalanjalostaja Hätälä laajentaa Oulun tehdastaan. Vuoteen 2025 ulottuvalla investointiohjelmalla tehtaan pinta-ala yli kolminkertaistuu. Yhtiö aikoo jatkaa kasvuaan niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin.

18.5.2018 | Logistiikka
Teksti: Markku Pervilä // Kuvat: LOGY ry, Markus Sommers

Tietotekniikka ja talous ohjaavat logistiikan kehitystä

 Tulevaisuuden toimitusketjuja hallitaan tietokoneavusteisin menetelmin, kuten tekoälyllä, automaatiolla ja robotiikalla. Uusien teknologioiden taustalla toimivat kuitenkin aina yritysten talouden realiteetit, Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY:n toimitusjohtaja Markku Henttinen huomauttaa.

18.5.2018 | Ajankohtaista

Rikasta Pohjoista – varmuutta käyttövarmuuteen

Aikojen saatossa, usean vuoden mietinnän jälkeen Käynnissäpitoseminaari sai uuden muodon. Vuonna 2015 syntyi Rikasta Pohjoista -foorumi, jonka alla tulevienkin vuosien seminaaripäivät järjestetään.

18.5.2018 | Metsäteollisuus
Teksti: Nina Garlo-Melkas // Kuvat: Metsä Group, Shutterstock

Digitaalisuus mullistaa metsäteollisuuden

Metsä elää uuden ajan kynnyksellä. Digitaalisuus mullistaa alan ja tuo metsäteollisuuteen ennennäkemättömiä ratkaisuja, jotka tekevät metsistä entistä älykkäämpiä. Metsästä voidaan kerätä tietoa innovatiivisin tavoin, ja metsien tarjoaman datan avulla pystymme optimoimaan metsien hoidon ja käytön. Virtuaalimetsät tekevät myös tuloaan.

18.5.2018 | Sähkökunnossapito
Teksti: Lauri Lehtinen // Kuvat: Shutterstock, Eaton

Sähkökoneikkokin voi pettää

Yrityksissä on yleensä varauduttu kohtuullisen hyvin tuotantolaitteiden vikaantumiseen, ja varaosia on varastossa tai niiden toimitusaikataulu tiedetään. Sähkönsyöttö toimii useimmiten niin hyvin, ettei vanhan koneikon hajoamista osata ottaa huomioon, vaikka siitä aiheutuva seisokki on helposti useiden viikkojen mittainen.

18.5.2018 | Tutkittua
Teksti: Tiina Heiniö // Kuvat: Sandvik

Äly lisääntyy kaivosten autonomisissa työkoneissa

Robottiautojen kehittäminen on haastavaa, mutta autonomisten liikkuvien työkoneiden, kuten tunneleissa toimivien porauslaitteiden kehittäminen on monessa mielessä vielä haastavampaa. Liikkumisen lisäksi autonomisen työkoneen pitää pystyä tekemään tuottavaa työtä, esimerkiksi poraamaan reikiä kallioon tai nostelemaan kontteja tai tukkeja, alustassa kiinni olevalla robottimaisella työkalulla.

18.5.2018 | Moottoriteknologia
Lauri Lehtinen

Ahtauden ja melun ratkaisuna kestomagneetti

Kun korjaus- ja muutostöissä törmätään siihen, ettei sähkömoottori mahdukaan sille varattuun paikkaan, ei välttämättä tarvitse repiä seiniä. Suoravetoinen kestomagneettimoottori on kompakti ja kevyt, mikä helpottaa asennusta. Ne ovat myös perinteisiä oikosulkumoottoreita hiljaisempia.

18.5.2018 | Teknologia
Teksti:Kenneth Bruun Henriksen / Kuvat: On Robot

Tanskalaiset robottikädet pakkaavat herkkiä luomuyrttejä

Maukkaiden, tuoreiden mausteyrttien viljeleminen ja toimittaminen vaativat suurta huolellisuutta. Älykkäällä automaatiolla voidaan varmistaa tuotannon tehokkuus, kilpailukykyisyys ja työturvallisuus. Siksi Tanskan suurin mausteyrtti- ja minikasvituottaja Rosborg Food Holding on uskonut luomukasvinsa hellävaraisten ja yhteistyötä tekevien ”cobottien” (collaborative robot) robottitarrainten käsiin.

15.5.2018 | Tutkimus
Fennovoima

Hanhikivi 1 -projekti luo kasvua kansantalouteen

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeella on mittavat työllisyysvaikutukset. Se synnyttää uusia investointeja satojen miljoonien eurojen edestä ja vaikuttaa positiivisesti koko Suomen kansantalouteen.

14.5.2018 | Käyttövarmuustoimikunta
Timo Lehtinen toimitusjohtaja, Ramentor Puheenjohtaja

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n Käyttövarmuustoimikunta

Käyttövarmuus on määritelmän mukaan ”järjestelmän kyky toimia vaadittaessa vaaditulla tavalla”, ja se kattaa käsitteet käytettävyys, toimintavarmuus (luotettavuus), kunnossapidettävyys ja kunnossapitovarmuus.