https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 3/2018

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 3/2018

28.9.2018 | Pääkirjoitus
Nina Garlo-Melkas - Promaint-lehden päätoimittaja

Kohti hiilivapaata Suomea

Suomessa käytetystä energiasta merkittävä osa on jo tänä päivänä vähäpäästöistä. Olemassa olevan vesi-, bio- sekä ydinvoiman lisäksi Suomeen tullaan rakentamaan myös tulevina vuosina reilusti lisää tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntäviä laitoksia.

28.9.2018 | Näkökulma
Timo Torvinen johtaja, Strategiset investoinnit, Kemijoki oy

Vesivoima – menneen maailman ratkaisu?

Usein kuulee väitettävän, että vesivoima olisi niin sanottu menneen maailman ratkaisu energiatuotannon lisäämiseksi, ja että maailmalla vesivoimaloita puretaan sen sijaan, että niitä rakennettaisiin lisää. Totuus on kuitenkin toisenlainen. 

28.9.2018 | Alan vaikuttaja
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Timo Porthan

Oikea voiteluaine oikeassa paikassa -malli pätee

Koneet ja laitteet ovat aina kiehtoneet 1980-luvulla automaatioinsinööriksi kouluttautunutta Vesa Ylöstä. Vuosien varrella kertynyt sähkö-, kone-, ja tietotekniikan alan osaaminen on antanut hyvän pohjan myös voitelualan tuotteiden myyntipäällikön tehtävien hoitamiseen.

28.9.2018 | Esineiden Internet
Teksti: Emil Ackerman, Quva Oy, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n Datasta toimintaan teollisuudessa -toimikunnan puheenjohtaja

Kohti datalähtöistä tuotantotehoa

Sanotaan, että data on uusi öljy. Öljyn tehokas hyödyntäminen esimerkiksi liikenteessä edellyttää monia asioita aina jalostusprosessista kulkuneuvojen kykyyn polttaa jalosteita sekä ihmisten valmiuteen ja motivaatioon käyttää öljypohjaista polttoainetta. Tässä suhteessa tehokas datan hyödyntäminen asettaa samankaltaisia vaatimuksia organisaatioille, mutta samalla myös saavutettavissa olevat hyödyt ovat suuria.

28.9.2018 | Ajankohtaista
Teksti: Markku Pervilä Kuva: Timo Porthan

Moderni datakeskus on tehokas informaatiotehdas

Digitalisoituvat yritykset ovat yhä riippuvaisempia datasta ja sitä kautta myös datakeskuksista. Telia on nostanut konesalibisnekset uudelle tasolle avaamalla kesäkuussa maan suurimman avoimen datakeskuksen Helsinkiin. 

28.9.2018 | Ajankohtaista
Teksti: Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja Oy

Teollisuudelle tiukka ote kiertotalouskeskusteluissa

Kiertotalous on yksinkertaistaen olemassa olevien resurssien tehokkaampaa ja fiksumpaa käyttöä. Se tuli käsitteenä suomalaiseenkin keskusteluun 2010-luvulla kun EU 2020-strategiassaan listasi keinoja toipua talous- ja finassikriisistä. Kiertotalous on nyttemmin konkretisoitunut laajaksi toimintasuunnitelmaksi, jossa erilaisilla direktiiveillä, strategioilla, ohjelmilla ja aloitteilla pyritään vaikuttamaan materiaalitalouteen ja tuotteiden elinkaareen suunnittelussa uudelleen käyttöön.

28.9.2018 | Hydrauliikka
Teksti: Arto Laamanen, Hydac Oy Kuvat: Hydac Oy

Likapartikkelit ovat hydraulijärjestelmän riesa

Nykyaikaiset hydraulijärjestelmät ovat entistä tarkempia öljyn puhtauden suhteen. Likainen öljy nopeuttaa komponenttien kulumista. Pahimmillaan likapartikkelit voivat jumittaa esimerkiksi venttiileitä. 

28.9.2018 | Energiatehokkuus
Teksti: Tomi Mäkipelto, DI ja energiapalveluyhtiö LeaseGreen Groupin toimitusjohtaja. Kuvat: LeaseGreen

Energiatehokkuus säästää hikeä ja rahaa

Pohjoismaiden suurimpiin sinkityslaitoksiin kuuluva K. Hartwall parantaa kilpailukykyään leikkaamalla turhan energiankulutuksen pois.

28.9.2018 | Tietoturva
Teksti ja kuvat: Reijo Holopainen

LoRaWAN ja NB IoT lisäävät langattoman tekniikan hyötykäyttömahdollisuuksia

Jo ennen kuin teollinen internet on ehtinyt markkinoilla puolen vuosikymmen ikään, on sen ensimmäinen laitesukupolvi korvautumassa varmatoimisilla ja turvallisilla teknisillä ratkaisuilla.

28.9.2018 | Energiantuotanto
Teksti: Ville Tulkki, VTT:n erikoistutkija, ville.tulkki@vtt.fi

Pienillä ydinvoimaloilla eroon fossiilisista polttoaineista

Pieniä SMR-ydinreaktoreita, joiden kokoluokka vaihtelee muutamista kymmenistä kolmeensataan megawattiin, voidaan soveltaa myös muuhun kuin pelkkään sähköntuotantoon. Suomalaisessa energiajärjestelmässä mahdollisia käyttökohteita voivat olla esimerkiksi kaukolämmön tuotanto ja suuret teollisuuslaitokset.

28.9.2018 | Ympäristö
Teksti: Katri Pajusola

Liiketoiminnasta hyötyjä ympäristölle

Neste on kehittänyt uusiutuvan diesel-polttoaineen, jolla maapallon ilmakehään muodostuu kasvihuonekaasuja vain kymmenesosa fossiilisen dieselin päästöihin verrattuna.

28.9.2018 | Digitalisaatio
Teksti: Jyri Hanski, VTT Henri Vainio, TTY Teuvo Uusitalo, Teknologian tutkimuskeskus VTT Jukka Hellman, Huurre Oy Heli Hiekkalahti, Huurre Oy Kuvat: TTY

Koneoppiminen tuo älyä energiaoptimointiin ja huollon palveluihin

Kasvava anturien määrä, lisääntynyt datan keruu ja kehittyneet analysointimenetelmät mahdollistavat uudenlaiset koneoppimiseen perustuvat ennakoivan huollon ja energiaoptimoinnin palvelut.

28.9.2018 | Puhdistustekniikka
Teksti: Timo-Olavi Jalkanen Kuvat: TEKE

Kunnossapitoa puhalluksella Oulun Energia edelläkävijä turbiinin puhdistusratkaisussa

Voimalaitoskattilan lämmönsiirtopintojen puhalluspuhdistus on ollut seisokeissa vakiotyötä vuosia. Sillä parannetaan hyötysuhdetta. Turbiinin siipien puhalluspuhdistus on ollut ongelmallisempi. Turbiinin osia on ennen usein kuljetettu muualle puhalluspaikkaan pölyämisen vuoksi. Siihen on nyt ratkaisu.

28.9.2018 | Tutkittua
Teksti: Jarkko Nokka

Polttoaineen säästöä ilman suorituskyvyn heikkenemistä

Työkonemaailma on raju paikka. Vuosien insinöörityön taidonnäyte sahaa puun poikki parissa sekunnissa oksiakseen ja pätkiäkseen sen siistiin nippuun keskellä valtavaa hakkuualuetta, se kykenee painamaan kauhan irti räjäytettyyn kiviröykkiöön kuljettaakseen kymmenen tonnia kiviä tunnelityömaan tieltä tai se jyrää kymmeniä kilometrejä uutta moottoritien pintaa sileäksi. Tehosta ei voi eikä pidä tinkiä, ja työsuoritteet ovat pitkiä.

28.9.2018 | Työelämä
Teksti ja kuva: Feodor Gurvits

Töissä näköalapaikalla: Tuulivoimaloiden tarkastukset köysityönä

Köysityö mahdollistaa fyysisen tarkastamisen sellaisissa paikoissa, mihin tavallisesti ei ole minkäänlaista pääsyä - lapojen pinnoille, tornien hitsaussaumoille, nasellien ulkoseinille. Kauko-ohjattavat lennokit, optiikka ja etäluettavat anturit mahdollistavat monet tarkastukset maasta käsin, mutta osa on edelleen tehtävä paikan päällä.

28.9.2018 | Työturvallisuus
Teksti: Mika Jumpponen, erikoistyöhygieenikko, Työterveyslaitos

Voimalaitosten huoltotyöntekijöiden suojautumisessa on parantamisen varaa

Sähkön- ja lämmöntuotannossa käytetään yhä useammin uusiutuvia energianlähteitä, kuten pellettejä, turvetta ja puuta. Voimalaitosten huolto- ja kunnossapitotyöntekijät altistuvat merkittävästi raskasmetalleille biomassaa polttavissa laitoksissa.

28.9.2018 | Teknologia
Teksti: Arsi Saukkola, T&K päällikkö, jalometallit, Kuusakoski Oy Kuvat: Kuusakoski Oy

Uudet teknologiat tehostavat metallien kierrätystä

Metalleja on maailmassa kierrätetty niin kauan kuin niitä on tuotettukin. Vaivalloinen työ malmista metalliksi saatettiin välttää, kun käyttökelvoton metalliesine muokattiin uuteen muotoon takomalla tai valamalla. 

28.9.2018 | Esittelyssä
Teksti: Pekka Nuutinen, yritystoimikunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Sanpek Oy

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n yritystoimikunta

Yritystoimikunnan toiminta on viime vuosina keskittynyt yritysvierailujen järjestämiseen. Kesäkuussa 2018 vierailimme Inex Partners Oy:n uudella keskusvarastolla Sipoossa, isäntänämme toimi varaston järjestelmä toimituksesta ja kunnossapidosta vastaava WIOSS Witron On Site Services GmbH edustajanaan Antti Marttala. Viime vuosien aikana olemme vierailleet muun muassa ABB:llä, IBM:llä ja Postilla.