https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 7/2013

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 7/2013

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Haasteita voimantuotantoon

Suomen ja pohjoismaiden sähkömarkkinoiden avautumisesta on pian kulunut 20 vuotta. Pohjoismaisiin markkinoihin on pääasiassa vaikuttanut Ruotsin ja Norjan sademäärä, sillä noin puolet Nordpool-alueen sähköstä syntyy vesivoimalla. Viime vuosien aikana sähkönsiirtoyhteyksiä Keski-Eurooppaan on vahvistettu, ja ajan myötä tämän suuren markkina-alueen ilmiöt alkavat näkyä myös Suomessa.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Miten se pyörii? tuulivoimaloiden tarkastukset

Kirjoittaja on työskennellyt vuosikausia tuulivoiman parissa, sekä ”maassa” hankevalmistelussa ja suunnittelussa että ”ylhäällä” asennuksissa ja tarkastuksissa. Mikä tekee tuulivoimalasta erikoisen tarkastuskohteen, ja mitä siellä on tarkastettavaa?

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Tietojohtaminen nousemassa kunnossapidon avaintekijäksi

Vaikka Lahti Energia Oy:ssä on kunnossapitotiedon hallitsemiseksi tehty järjestelmällisesti töitä jo vuosikymmeniä, käytössä ollut toiminnanohjausympäristö oli hajanainen. Kunnossapitojärjestelmä toimi omana ”saarekkeenaan”, ja järjestelmäintegraatiot aiheuttivat pullonkauloja ja päällekkäistä työtä. Tunnuslukujen luominen hajautetusta järjestelmästä oli hankalaa.

Laite- ja korjaustekniikat

Tuulivoimalahuolto olosuhteiden ehdoilla

Moventas on yksi maailman johtavista vaihdevalmistajista. Yhtiö valmistaa voimansiirtoratkaisuja tuulivoima-, sellu- ja paperi- sekä kaivosteollisuudelle. Lisäksi se tarjoaa palvelut vaihteiden huoltoon, ylläpitoon ja etähallintaan. Kuluneen kesän aikana se suoritti laajan usean tuuliturbiinin voimansiirtoketjun huoltoprojektin vaativissa olosuhteissa Vänern-järvellä Ruotsissa.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Tehokkaampi ilmansuodatus parantaa hyötysuhdetta

Ilmansuodatuksen vaikutus kaasuturbiinien kustannustehokkuuteen on alue, joka edellyttää jatkuvaa kehitystyötä ja tuotesuunnittelua. EPA/HEPA-suodatinjärjestelmien käyttäminen kaasuturbiinien ilmanotossa parantaa kiistatta hyötysuhdetta.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Säännöllinen öljyanalyysi lisää tuuliturbiinien tehokkuutta

Toiminnan tehostaminen ja kustannustehokkuus ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tekijöiksi tuulivoimaloiden kasvun takaamisessa ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Tämä on saanut yritysjohdon ja insinöörit etsimään aktiivisesti uusia keinoja tehokkuuden parantamiseksi. Monissa tuulivoimayrityksissä onkin nyt ymmärretty oikean voiteluöljyn ja säännöllisen öljyanalyysin merkitys toiminnan tehokkuudelle.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Säännöllinen öljyanalyysi lisää tuuliturbiinien tehokkuutta

Toiminnan tehostaminen ja kustannustehokkuus ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tekijöiksi tuulivoimaloiden kasvun takaamisessa ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Tämä on saanut yritysjohdon ja insinöörit etsimään aktiivisesti uusia keinoja tehokkuuden parantamiseksi. Monissa tuulivoimayrityksissä onkin nyt ymmärretty oikean voiteluöljyn ja säännöllisen öljyanalyysin merkitys toiminnan tehokkuudelle.

Tutkimus ja koulutus

Koulutus osana tuotannon tehostamista tarvetta moni- ja syväosaamiseen

Rakennemuutos, uudistaminen ja sopeutuminen ovat päivän sanoja näinä aikoina. Paineet heijastuvat myös teollisuusyrityksiin ja sitä kautta niiden kunnossapitoon. Onko teollisuuden kilpailukyky riittävä verrattuna kilpailijamaihin ja millä tavoin teollisuus saadaan pysymään Suomessa. Mikä on kunnossapidon rooli tässä myllerryksessä?

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Varavoimalaitoksen käyttövarmuuden ylläpitäminen hankinnan valmistelusta kunnossapitoon

Yksinkertaistaen: kun ostat laitteen, hankit samalla sen kunnossapitotarpeen. Varavoimalaitoksen tapauksessa käyttöikä on vuosikymmeniä. Hankintaan sisältyy usein takuuajan (1–2 v.) huolto. Miten jatketaan sen jälkeen? Epäkuntoinen laitos saattaa päältä katsellen näyttää aivan samanlaiselta kuin toimiva.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Varavoimalaitoksen käyttövarmuuden ylläpitäminen hankinnan valmistelusta kunnossapitoon

Yksinkertaistaen: kun ostat laitteen, hankit samalla sen kunnossapitotarpeen. Varavoimalaitoksen tapauksessa käyttöikä on vuosikymmeniä. Hankintaan sisältyy usein takuuajan (1–2 v.) huolto. Miten jatketaan sen jälkeen? Epäkuntoinen laitos saattaa päältä katsellen näyttää aivan samanlaiselta kuin toimiva.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Ennakoiva kunnonvalvonta nyt myös PK-yritysten kannattaa panostaa

 Pienten ja keskisuurten yritysten tuotantolaitoksissa korjataan laitteita usein vasta silloin, kun ne ovat menneet rikki ja tuotanto on jouduttu katkaisemaan. Joskus turhia kuluja syntyy siksikin, että tuotanto seisoo, kun ehjiä osia vaihdetaan. Nyt tarjolla on ennakoivaan kunnonvalvontaan uudenlaista tekniikkaa, joka sopii PK-yrittäjänkin kukkarolle ja tuo pitkällä tähtäimellä säästöjä.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kylmyyshaaste erittäin kylmissä olosuhteissa toimivien hermeettisten pumppujen kunnonvalvonta

Tässä artikkelissa esitetään, kuinka haastavien hermeettisten pumppujen kunnon- valvonta on toteutettu Borealis Porvoon Petrokemian laitoksilla. Laitoksen merivesipumppujen kunnonvalvontaa on esitetty aikaisemmin Promaint-lehden numerossa 3/2009. Kuten jo tällöin kerrottiin, ovat kaikki laitoksen koneet kannettavan mittausjärjestelmän piirissä, ja kriittisimmät kohteet on varustettu jatkuvasti mittaavilla suojausjärjestelmillä, joista mittaussignaalit on johdettu laitoksen automaatiojärjestelmään.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Teollisuusendoskopia tunkeutuu uusille aloille rakenteita puretaan yhä turhaan

Näköhavaintoon perustuvan etätutkinnan käyttö ja kohteet lisääntyvät Suomessa. Kunnossapito tehostuu, kun vianmääritykseen tarvitut havainnot hankitaan tähystämällä, purkamatta kohdetta. Teollisuusendoskopia tarjoaa monille toimialoille mahdollisuuksia säästää aikaa ja materiaaleja. Endoskooppeja on moneen lähtöön ja oikean laitteen valinta vaatii asiantuntemusta.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Lämmönsiirto-järjestelmät öljyn kunnossapito on avain käyttövarmuuteen ja säästöihin

Kuumaöljyjärjestelmällä tarkoitetaan öljyä väliaineena käyttäviä lämmönsiirtojärjestelmiä. Niissä käytetään erikoislaatuista, mahdollisimman hyvin lämpöä kestävää öljyä. Kuumaöljyjärjestelmät ovat vaativia suunnitella ja rakentaa, muun muassa korkeiden laatu- ja rakennusstandardien vuoksi. Erityisesti järjestelmien kunnossapito on haastavaa öljyn vanhentumisen aiheuttamien ongelmien vuoksi.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kehittyneet NDT-menetelmät kunnossapidon tukena

Rikkomattoman aineenkoetuksen saralla uusia sovelluksia kehitetään huimaa vauhtia. Uusilla NDT-menetelmillä (NDT, Non-Destructive Testing) voidaan tutkia sellaisiakin kohteita ja materiaaleja, joiden tarkastus ei aiemmin ole ollut järkevää tai edes mahdollista. Samanaikaisesti testaustulokset ovat aiempaa luotettavampia, havainnollisempia ja vertailukelpoisempia, ja ne voidaan saada esiin entistä tuottavammin ja turvallisemmin. Myös sovellus- ja asiakaskohtaiset tarpeet voidaan huomioida aiempaa paremmin.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Vuodonhaku ja kunnonvalvonta ultraäänen avulla

Ultraääntä hyödynnetään tarkistuksissa kohteen ulkopuolelta kosketuksettomasti. Hyviä arkipäivän esimerkkejä ovat terveydenhuollossa sikiöiden ultraäänitutkimukset ja koneenrakennuksessa ainetta rikkomattomat ultraäänitarkastukset. Teollisuudessa, vedenkäsittelyssä, energiantuotannossa sekä rakennus- ja kiinteistöhuollossa ultraääntä käytetään virtaus- ja energiamittauksissa, tiiveystarkastuksissa ja vuotojen paikallistamisessa sekä koneiden kunnonvalvonnassa.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Muuntajaöljyn kunnossapito ja automaattinen kunnonvalvonta

Muuntajat ovat tärkeitä sähköjärjestelmän komponentteja. Muuntajaöljyjen kunnolla on suuri vaikutus muuntajan toimintaan, kestoikään ja turvallisuuteen. Jatkuvalla, nykyaikaisella muuntajaöljyn kunnossapidolla voidaan jatkaa muuntajan käyttöikää huomattavan paljon ja näin saada merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi voidaan helposti toteuttaa on-line-kunnonvalvontaa muuntajaöljyille, jolloin saadaan jatkuva tieto muuntajaöljyn kunnon mahdollisesta muutoksesta. Muuntajakohtaisia kiinteästi asennettuja muuntajaöljyn kunnossapito- ja kunnonvalvontalaitteita käytetään tyypillisesti muuntajissa kokoluokiltaan 4,5…500 MVA.

Laite- ja korjaustekniikat

Säätöhydrauliikan uusinta kuinka toteutetaan? Osa 7 (7)

Hydraulijärjestelmän modernisointi on yksi yleinen ratkaisu jatkaa pitkään käytössä olleen koneen elinkaarta ja parantaa sen toimintaa. Paperikoneen nippihydrauliikka on hyvä kohde käsitellä säätöhydrauliikan toteutustapoja myös yleisellä tasolla, sillä esimerkit soveltuvat myös muihin laitteisiin. Tätä aihetta käsitellään kuluvan vuoden aikana moniosaisessa artikkelisarjassa. Edellisessä käsiteltiin tämän hetken laitetarjontaa. Viimeisenä ovat vuorossa asema-anturit ja niiden käyttö.

Laite- ja korjaustekniikat

Mobiililaitteet kenttäkäyttöön lujitettu vastaa haasteeseen

Kovempaa käyttöä kestävät älypuhelimet ovat yleistymässä maailmanlaajuisesti, ja perinteisillä lujitettujen tietokoneiden valmistajilla on parhaat edellytykset lujitettujen älypuhelimien ja tablettien valmistamiseen. Suuret matkapuhelin- ja tietokonevalmistajat tuovat yhä useammin markkinoille älypuhelimia ja muita mobiililaitteita, jotka on tehty normaalia kestävimmiksi eli ”lujitettu”. Artikkelissa selvitetään myös, mitä lujitettu-termi oikeasti tarkoittaa.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Paikannuksella monia sovelluksia kunnossapidossa

Satelliittipaikannuksella on monia sellaisia hyötyjä, joita teollisuudessa ei ole vielä opittu tuntemaan hyvin. Esimerkiksi huoltoauton tai koneen sijainti näkyy toimiston tietokoneella. Näin liikkuvaa henkilöstöä voidaan ohjata uuteen työkohteeseen sekä valvoa arvokkaimpien laitteiden liikkeitä ja sijaintia.