https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 2/2016

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 2/2016

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Hydraulijärjestelmän säiliön optimointi

Mobilekoneilta vaaditaan yhä parempaa suorituskykyä, turvallisuustasoa ja ympäristöystävällisyyttä samalla, kun kustannustason nousu asettaa omat paineensa järjestelmien suunnittelulle. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että mobilekoneiden hydraulijärjestelmien eri osa-alueita joudutaan optimoimaan entistä tarkemmin.

Laite- ja korjaustekniikat

Yksilönumerointi varmistaa huoltoseurannan

Ennakoivan kunnossapidon aputyökaluna toimii UPM:n Kaukaan tehtaalla komponenttikohtainen seuranta. Kun komponentilla on oma ID-numero, komponentin huoltotietoja on helppo seurata kentällä ja arvioida esimerkiksi huollon järkevyyttä suhteessa uuden hankintaan.

Laite- ja korjaustekniikat

Tuotantotehokkuuden ja kunnossapidon kehittämisen uudet mahdollisuudet

Teollista internetiä on kuvattu uudeksi teolliseksi vallankumoukseksi, jossa digitaaliset järjestelmät yhdistävät reaalimaailman koneet niin toisiinsa kuin verkkoonkin. Teollisuuden käytön ja kunnossapidon ammattilaisille teollisen internetin sovellukset tuovat kuitenkin myös haasteita.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Palvelinkeskuksilla on korkeat käytettävyysvaatimukset

Suomeen on jo sijoitettu useita kansainvälisten toimijoiden palvelinkeskuksia ja tahdin uskotaan vielä kiihtyvän lähivuosina. Suomen asemaa sijoituskohteena tukevat useat seikat, joista merkittävimpiä ovat ympäristötekijät sekä saatavilla olevan työvoiman osaamistaso.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Jatkuva kunnossapidon kehittäminen tehostaa kilpailukykyä

Tuotantolaitoksen tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan itse tietää: usein riittää se, kun tietää, mistä tai keneltä tietoa on tarvittaessa saatavissa.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Uusi tarkastelutapa ohjaa kehittämistä

Kun raha on vähissä ja sitä on vaikea saada, erityisen tärkeää on, että toteutettavat investointi- ja kehityskohteet valitaan täsmällisen tarkkaa matematiikkaa hyödyntäen. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa tehdä epätäydellisen tiedon varassa päätöksiä, jotka sitovat pääomaa ja resursseja.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Tekes - rahoitusta kasvun kiihdyttämiseen

Digitalisaatio avaa monipuolisesti uusia mahdollisuuksia tarjota asiakkaille uutta ja parempaa. Se myös poistaa välimatkojen haittoja, maailman asiakkaat ovatkin lähellä. Tekesin rahoitus antaa lisää panoksia ja nopeuttaa uusien asiakkaiden valloittamista.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Datan keruusta kohti syvällistä tiedon analysointia ja louhintaa

Teollinen internet (Internet of Things, IoT) tulee vähitellen yhä keskeisemmäksi osaksi teollisuuden prosesseja, laitteita ja koneita. Viime vuosien nopea teknologinen kehitys mahdollistaa jo nyt esimerkiksi sensoreiden istuttamisen massiivisiin paperikoneisiin tehostaen niiden etävalvonnan ja hallinnan optimointia.

Laite- ja korjaustekniikat

Turvallisuuden kautta tuottavuutta

Voitelutekniikan kehityksen avulla on kyetty parantamaan terästehtaiden koneiden käyttöikää sekä energiatehokuutta. Huoltoseisokkeja vähentämällä kyetään myös lisäämään turvallisuutta.

Turvallisuus ja ympäristö

Asenne, riskienarviointi ja suojautumisvälineet ratkaisevat

Teollisessa kunnossapidossa tapahtuneet putoamisonnettomuudet ovat monesti vakavia ja sattuvat usein kokeneille ja osaaville työntekijöille. Turvallinen työskentely korkeuksissa edellyttää sekä oikeanlaista riskienarviointia, asennetta että käytännön toimia, kuten putoamissuojauksen huolellista ennakkosuunnittelua.

Alan Uutiset

Läpimurto SSAB:n kylmämuovatuissa rakenneputkissa Ruotsissa

SSAB:n kylmämuovatut putkirakenteet valittiin hiljattain Ruotsin Värössä toimivan Södra Cellin putkisiltojen materiaaliksi. Materiaalivalinnan ansiosta pystyttiin pienentämään sekä kustannuksia että ympäristövaikutusta.

Alan Uutiset

microScan3 – turvallisuutta erilaisissa tilanteissa

SICK on lanseerannut uuden microScan3 -turvalaserskannerin, joka auttaa parantamaan työntekijöiden työturvallisuutta ja -ergonomiaa. microScan3 suojaa luotettavasti vaaralliset alueet, kulkutiet vaara-alueelle ja vaaralliset kohteet. 

Alan Uutiset

Roclan uusi automaatioinnovaatio lisää tehokkuutta jopa 20 prosenttia

Rocla LogIQ -reitinoptimoija on ohjelmistoinnovaatio, joka auttaa Roclan automaatioasiakkaita tehostamaan materiaalinkäsittelyään jopa viidenneksellä. Rocla LogIQ optimoi automaattitrukkien reittejä tuottaen sujuvaa ja tasaista tavaraliikennettä asiakkaille.

Alan Uutiset

KiraLabista nyt myös VOC-analyysit

KiraLabin uusi kemian laboratorio palvelee nyt sisäilmatutkijoita sekä urakoitsijoita sisäilmatutkimuksiin liittyvissä VOC-mittauksien analysoinnissa. VOC-lyhenne (volatile organic compound) viittaa haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin. VOC-mittauksissa analysoidaan kemiallisten päästöjen esiintymistä sisäilmassa sekä rakennusmateriaaleja sisäilman laatua heikentävinä päästölähteinä.