https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 3/2019

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 3/2019

4.11.2019 | Pääkirjoitus
Nina Garlo-Melkas, Promaint-lehden päätoimittaja

Maailma tarvitsee tulevaisuuden teknologiaosaajia

Tulevaisuuden suunnasta on monia ennusteita, mutta yksikään niistä ei kiistä teknologian kehityksen massiivista voimaa ja vaikutusta.

4.11.2019 | Näkökulma
Mikko Myllykoski - Kehityspäällikkö, elinjakson hallinta, Millog Oy

Obsolescence management osana järjestelmän elinjakson hallintaa

Obsolescence-termillä tarkoitetaan yleisesti vanhentuneisuutta, saatavuusongelmaa tai valmistuksen päättymistä. Obsolescence management tarkoittaa vastaavasti näiden hallintaa. Obsolescence-hallinnan keskeisiä osa-alueita ovat vanhentuneisuuden aktiivinen seuranta, tarvittavien toimenpiteiden suoritus ongelmatilanteissa ja raportointi. Käytännössä tämä tarkoittaa järjestelmän tuotteiden ja osien saatavuuden ja tuotannon tilan seurantaa sekä tarvittavia toimenpiteitä.

4.11.2019 | Alan vaikuttaja
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Emil Bobyrev

Huoltoliiketoiminnan kasvu on tulevaisuuden trendi

Huoltoliiketoiminnasta on tullut monille kone- ja laitevalmistajille yhä tärkeämpi osa liiketoimintastrategiaa. Yhtenä edelläkävijänä toimii Kone, jonka liiketoiminnasta jo yli puolet tulee huoltopalveluista. Cargotecilla osuus on noin kolmannes, mutta kasvutavoitteet lähivuosille ovat kovat.

4.11.2019 | Turvallisuus
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuva: Motiva

Kyberturvallisuutta rokotusohjelman keinoin

Kyberturvallisuudesta puhutaan tänä päivänä hyvin paljon erilaisin sodan ja rikollisuuden termein. Vaikka uhkakuvat ovatkin todellisia, hyödyllisempää kuin uhkakuvien maalailu on ongelman torjuntaan tähtäävien ratkaisujen etsiminen ja käyttöönotto. Mallia voisi ottaa kansanterveydellistä etua tuoneesta rokotusohjelmasta.

4.11.2019 | Turvallisuus
Teksti: Elina Huttunen, asiantuntija, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Tietoturva varmistaa teollisuuden kunnossapidon toimintaa

Automatisoitu laitteiden ja järjestelmien välinen tiedonvaihto helpottaa työskentelyä, mutta samalla tietoturvasta on tullut entistä tärkeämpää. Kansainväliset standardit antavat työkaluja tietoturvan toteuttamiseen.

4.11.2019 | Analyysi
Teksti: Pertti Kukkola

Kunnossapitovelka – onko se mitattavissa?

Kunnossapitovelka on asia, joka ollut kunnossapitäjien mielessä jo pitkään, mutta voidaanko velkaa osoittaa mitenkään? Asiasta keskustellaan julkisesti harvinaisen vähän. Julkisella puolella puhutaan paljonkin esimerkiksi teiden kunnossapitovelasta. Onkin ehkä helpompi osoittaa esimerkiksi tiestön puutteellinen korjaus ja huolto.

4.11.2019 | Energiansäästö
Teksti: Matti Remes Kuvat: Polttimo Oy

Kaikki hyöty irti maltaiden kuivatuslämmöstä

Maltaiden tuotantoprosessin optimointi ja hukkalämmön hyödyntäminen kuivatusvaiheessa leikkaavat Polttimon energialaskusta merkittäviä summia.

4.11.2019 | Energiansäästö
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuva: Altia

Altia selvitti Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljen

Altia on selvittänyt Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljen. Suurin osa Koskenkorva Vodkan elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä muodostuu tuotteen pakkauksesta sekä raaka-aineena käytettävän ohran viljelystä. Tislaamon osuus hiilijalanjäljestä on suhteellisen pieni.

4.11.2019 | Konevuokraus
Teksti: Pekka Pajakkala ja Markku Riihimäki, Forecon Oy

Teollisuus on merkittävä rakennuskoneiden vuokraaja. Kunnossapitotyöt tehdään yhä useammin vuokrakoneilla

Rakennuskoneiden vuokraus on kasvanut vauhdilla 2000-luvulla. Monet rakennusyritykset ovat luopuneet omista rakennuskoneistaan ja tehneet sopimuksen rakennuskonevuokrayritysten kanssa. Noin puolet talonrakentamisessa käytettävistä rakennuskoneista on vuokrattu, ja vuokraus- eli penetraatioaste kasvaa edelleen. Silti Ruotsi on yhä edelleen edellä Suomea.

4.11.2019 | Teknologia
Teksti: Antti Rantakaulio, Fortum Power and Heat Oy

Tehokas työkalu ilmastonmuutoksen torjuntaan

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) tuoreimpien raporttien myötä ydinvoiman rooli on noussut vahvasti esiin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvässä keskustelussa. Osana tätä keskustelua on puhuttu paljon myös niin sanotuista pienistä modulaarisista reaktoreista (Small Modular Reactors, SMR) ja niiden roolista energiamarkkinoilla.

4.11.2019 | Liiketoiminta
Teksti: Antti Ylä-Kujala, tutkijatohtori, LUT-yliopisto, Tuotantotalous

Kohti verkostomaista teollisuusrakennetta

Yritysten välisten rajapintojen hämärtyminen tekee johtamisesta haastavaa teollisuuden kasvavissa verkostoissa. Apuun tulevat verkostovälineet, joita sovelletaan yhteistyössä toimittajien ja palveluntarjoajien kanssa. Verkostovälineet tehostavat jaettuja toimintoja, mikä antaa niitä käyttäville yrityksille kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin, jotka kilpailevat samoista loppuasiakkaista, mutta jättävät hyödyntämättä verkostovälineet johtamisessaan.

4.11.2019 | Työelämä
Teksti: Mervi Ruokolainen, erikoistutkija, Työterveyslaitos

IKÄJOHTAMISESTA KOHTI TYÖURAJOHTAMISTA: Ikäjohtamisessa keskitytään työkykyä tukeviin käytänteisiin

Ikääntynyt työntekijä kohtaa työssään usein haasteita, jotka voivat vaikuttaa hänen työuransa pituuteen. Teollisuuden toimialalla olennainen haaste liittyy muun muassa siihen, miten selviytyä fyysisesti kuormittavasta työstä ja palautua työn rasituksesta. Toisaalta haasteet voivat liittyä myös työkyvyn muihin ulottuvuuksiin, kuten osaamiseen ja motivaatioon. Ratkaisua näihin haasteisiin ja ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn tukemiseen on yli vuosikymmenen ajan etsitty ikäjohtamisesta.

4.11.2019 | Teknologia
Teksti: Lauri Lehtinen

Varavoimaa superkondensaattoreista Konttiin rakennettu UPSG tuottaa tehopiikit

Keskeytyksettömän sähkönsyötön perusratkaisut ovat muuttuneet vuosien varrella vain vähän, mutta parannukset merkitsevät rahallisesti paljon. Hyötysuhteen parantaminen muutamilla prosenttiyksiköillä merkitsee suuria summia vuositasolla.

4.11.2019 | Kumppaniartikkeli
Teksti: Markku Pervilä Kuvat: KL-Lämpö Oy

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin, kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset.

4.11.2019 | Kumppaniartikkeli
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat:Destia

MHU-mallilla joustavuutta ja uutta läpinäkyvyyttä maanteiden hoitoon

Suomen maanteitä on lokakuun alusta lähtien pidetty kunnossa niin sanotun maanteiden hoitourakka- eli MHU-mallin mukaisesti. Uudessa urakointimallissa korostetaan entistä enemmän urakoiden laadullisia tekijöitä hinnan sijaan ja toisaalta tuottavuutta haetaan lisää. Infra- ja rakennusalan palveluyhtiö Destialle maanteiden hoidon kilpailuttamisen tuloksena siirtyneet ja lokakuun alussa alkaneet 10 urakkaa ympäri Suomen ovat kaikki uuden mallin mukaisia.

4.11.2019 | Kumppaniartikkeli
Teksti: Normaint

Pohjoista osaamista teollisuuden tarpeisiin

Normaint Oy on teollisuuden kunnossapidon, kunnonvalvonnan sekä teollisuuslaitosten perustamis- ja muutosprojektien läpiviennin palveluntuottaja ja kumppani. Yrityksen erikoisosaamista on ennakoiva, mekaaninen ja mittaava kunnossapito sekä toiminta pohjoisen vaativissa olosuhteissa.

4.11.2019 | Kumppaniartikkeli
Teksti: Markku Pervilä Kuvat: KP-ServicePartner Oy

Hyötymalli sovittaa kunnossapidon asiakkaiden liiketoimintaan

KP-ServicePartnerin Pekko Herola uskoo vankasti tiedolla johtamiseen. Hänen mielestään kunnossapidon hyötymalli tarjoaa asiakkaille parhaat ratkaisut nostureiden koko elinkaaren hallintaan. Yhtiön maailmanluokan brändeihin kuuluvat muun muassa ABUS Crane Systemsin, STAHL CraneSystemsin, ABB:n, IMET Radio Remote Controlin ja Tractel Solutionin kaltaisten tunnettujen nostolaitevalmistajien edustukset.

4.11.2019 | Kumppaniartikkeli
YTM

Vetyvuodot hallintaan ilmaisinteipillä

Maailmassa tuotetaan tällä hetkellä vuosittain yli 65 miljoonaa tonnia vetyä eri teollisuusalojen käyttöön, ja sitä on turvallisesti käytetty teollisuudessa yli viidenkymmenen vuoden ajan. Vety on ollut viime aikoina muutenkin otsikoissa sen varaan suunniteltavien päästöinnovaatioiden ja siten ympäristöetujen myötä. Tämän lisäksi polttokennotekniikan kehittyminen on mahdollistanut vedylle uusia kuluttajia lähempänä olevia sovelluskohteita. Enemmän käyttökohteita entistä laajemmalla käyttöalueella lisää kuitenkin samalla erilaisia turvallisuushuolia havaitsemattomiin vetyvuotoihin liittyen.