https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 6/2014

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 6/2014

Alan Uutiset

Big Data ja Internet of Things saivat omat työryhmät

Big Datan ja Internet of Thingsin eli esineiden internetin standardisointi jatkuu nyt entistä vahvemmalta pohjalta, kun International Organization for Standardization (ISO) päätti perustaa näille alueille omat työryhmät. Työryhmien tehtävä on standardien laatiminen ja laadinnan koordinointi sekä yhteistyö muiden tahojen kanssa, jotka laativat samojen alojen standardeja.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kohti Puolustusvoimien yhtenäistä kunnossapidon ohjausta

Puolustushallinnossa on käynnissä Puolustusvoimien laaja uudistaminen hallitusohjelman mukaisesti. Uudistuksessa sopeutetaan Puolustusvoimien koko ja toiminta tasapainoon rahoituksen sekä pienenevän palveluskelpoisen ikäluokan koulutustarpeiden kanssa.

Laite- ja korjaustekniikat

Optinen 3D-tasoskannaus CAD-mallinnuksen apuvälineenä

Optinen 3D-pintaskannausjärjestelmä avaa mahdollisuuden muodostaa digitaalinen 3D-malli fyysisestä kappaleesta, joka voi olla niin vanha, että sen rakennekuvat eivät ole enää käytettävissä.

Tutkimus ja koulutus

POHTO haluaa haastaa

POHTO on valtakunnallinen elinkeinoelämän oppilaitos, jonka perustehtävänä on asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen. Sillä on 40-vuotinen kokemus yritysten ja organisaatioiden kouluttajana.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Kiinteistöhallintajärjestelmä puolitti energiankulutuksen

Energianhallinnan asiantuntija Schneider Electric valitsi Pariisissa pääkonttorikseen vuokrakiinteistön, joka oli alussa varsinainen energiasyöppö. Uuden kiinteistöhallintajärjestelmän ansiosta sen energiankulutus saatiin kuitenkin lähes puolitettua kolmessa vuodessa sisäilmasto-olosuhteista tinkimättä.

Tutkimus ja koulutus

Osaamisen kunnossapitoa

– Epäonnistumiset kannattaa ottaa esille, sillä niistä oppii parhaiten. Niitä ei kuitenkaan tule käsitellä syyllisiä etsien, muistuttaa kunnossapidon kouluttaja Kari Mäki.

– Kunnossapidossa ei saada pelkällä insinööritieteellä enää riittävästi parannuksia. Tarvitaan edellisen tueksi ihmistieteitä eli psykologiaa.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Lähienergialiitto tuo uusiutuvat energiat ihmisen lähelle

Lähienergia on paikallisesti, lähellä kuluttajia tuotettua uusiutuvaa energiaa, jonka muotoja ovat aurinkoenergia, bioenergia, maa-, ilma- ja vesilämpö, tuulivoima, vesivoima ja älykkäät energiaratkaisut. Lähienergialiitto kokoaa näiden energiaratkaisujen edistäjät yhteistyöhön näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Luotettava pumppaus ei toteudu itsestään

Oikeat mitoitustiedot ja riittävä informaatio käyttöolosuhteista varmistavat onnistuneen laitevalinnan. Pumppauksessa se ei riitä. Pumppujen kuntoa on valvottava myös käytön aikana, jolloin laitteelle saadaan mahdollisimman pitkä elinkaari.

Turvallisuus ja ympäristö

Kirje korjaamolle: Säännöt on tehty rikottaviksi

Yksisuuntaisuus ei koske kaksi- ja kolmipyöräisiä kulkuneuvoja.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Kestomagneettimoottorit säästävät sähköä

Kestomagneettimoottorit sopivat useisiin saneerauskohteisiin, sillä niiden energiatalous on perinteisiä sähkömoottoreita parempi. Lisäksi niiden ominaisuudet hitailla kierrosluvuilla ovat mainiot, jolloin usein mekaaninen vaihde voidaan jättää pois.

Tutkimus ja koulutus

Keinovikojen erot näyttämissä 2/2

Ydinvoimalaitosten komponenttien rikkomattomien määräaikaistarkastusten pätevöinnissä käytetään erityyppisiä keinovikoja. NDT-tarkastusten luotettavuuden arvioimiseksi keinovikojen tulee vastata riittävän hyvin todellisia käytön aikana syntyneitä vikoja. Tässä käydään läpi edellisessä Promaint-lehdessä julkaistun ”Keinovikojen erot näyttämissä, osa 1/2” tutkimuksen tuloksia.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Tehosta massanvalmistusta dynaamisella tuotannonsuunnittelulla

Tietokoneavusteinen optimoiva tuotannonsuunnitteluohjelmisto tehostaa merkittävästi massanvalmistusprosessien kokonaishyötysuhdetta. Konsepti tarjoaa 1 - 5 prosentin tuotantotehokkuuden kasvun lisäksi merkittäviä käytännön hyötyjä, sillä se optimoi toimintaa erityisesti huoltoseisokkien yhteydessä.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Palvelukeskus tukee tuotekehitystä

Hydrauliikka- ja voitelunesteiden voiteluominaisuudet ovat avainasemassa järjestelmien toiminnassa. Riittävä kunnonvalvonta ja kunnossa oleva neste takaavat luotettavan toiminnan suunnitellun huoltovälin ajan teollisuus- ja mobiilihydrauliikassa sekä voitelujärjestelmissä.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Ultraääniteknologia vähentää ylläpitoa

Kuinka kultakaivos menestyksekkäästi hyödynsi ääniteknologioita estämään kertymien muodostumisen ja saavutti investoinnin takaisinmaksun kahdessa viikossa? Uusimmat ultraääniteknologiaratkaisut auttavat estämään biologiset ja mineraalikertymät.

Tutkimus ja koulutus

Tuotannon digitalisointi etenee materiaaleihin

Milloin materiaalimallinnus on järkevä ongelmanratkaisumenetelmä ja millä kriteereillä saadaan aikaan luotettavia ja käyttökelpoisia tuloksia? VTT on vienyt materiaalien digitalisoimisen aina mikrorakennetasolle saakka selvittääkseen niiden rakenteiden ominaisuuksia nopeasti ja perusteellisesti.

Alan Uutiset

EU:n innovaatiokeskittymä Suomeen

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on päättänyt rahoittaa eurooppalaista raaka-ainetarpeisiin syventyvää mineraalialan innovaatiokeskittymää, jonka kuudesta toimipaikasta yksi perustetaan Espoon Otaniemeen. Hankkeen valmisteluun ovat erityisesti panostaneet VTT, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, GTK ja Outotec. Lisäksi Tekes on osallistunut valmistelun rahoittamiseen.