https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 1/2024

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen Tutustu näköislehteen

Promaint 1/2024 | Näköislehti

16.2.2024 | Alan Vaikuttaja
Teksti: Vaula Aunola Kuvat: Johanna Sjövall

Informaatio tehokäyttöön

Alan vaikuttaja -juttusarjassa haastattelemme alan konkareita ja uusia tekijöitä. Kysymme minkälaisia ajatuksia tällä hetkellä näköpiirissä oleva kehitys herättää? Mihin heidän mielestään pitäisi erityisesti panostaa?

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

16.2.2024 | Promaint Innovaatiopalkinto – Valmet
Teksti: Valmet Kuvat: Valmet

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia

Neljäs teollinen vallankumous kymmenisen vuotta sitten oli teollisen internetin, reaaliaikaisen datan ja koneoppimisen esiinmarssi. Digitalisaatiolta odotettiin ihmetekoja, mutta varsinkin kunnossapidon osalta muutos on ollut hidasta. Esimerkiksi ennakoivan kunnossapidon tueksi räätälöityjä teollisen internetin sovelluksia on otettu laajemmin käyttöön vasta viime vuosina.

16.2.2024 | Kunnossapitojärjestelmät
Teksti: Matleena Ronkainen, Vinciteam Kuvat: Vincit, Istock

Kunnossapidon edelläkävijät eivät pelkää muutosta

Entistä kehittyneemmät kunnossapitojärjestelmät tuovat kunnossapitoon ja liiketoimintaan kiistattomia hyötyjä, mutta miksi uuden järjestelmän käyttöönotto pelottaa niin monia organisaatioita?

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli
Teksti: Riikka Korhonen, Tuntiopettaja Ja Pauli Mikkonen, Projektipäällikkö, Kajaanin Ammattikorkeakoulu

Teollisuuden prosessien tehostaminen koneoppimisella vaatii dataa ja osaamista

Suomen tavoitteet hiili- neutraaliuden saavuttamiseksi 2035 edellyttää vähäpäästöisyyttä tukevia innovaatioita ja investointeja uusiin teknologioihin. Tarpeisiin pyritään vastaamaan data-analytiikalla ja koneoppimisella teollisuuden kunnonvalvonnan ja prosessinohjauksen tehostamiseksi. Saavutettavia hyötyjä voivat olla vähäisemmät tuotantohäiriöt ja kokonaiskustannusten lasku.

16.2.2024 | Jätevedenpuhdistamon Kunnossapitoa
Teksti: Jaakko Tennilä Kuvat: Jaakko Tennilä, Hsy

Blominmäki, kierrätystä parhaimmillaan

Pääsimme tutustumaan HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamoon marraskuussa 2023, oppaana toimi kunnossapitopäällikkö Kari Reinikainen.

16.2.2024 | Nykyaikaista Öljyjen Kunnossapitoa, Osa 3
Teksti: Teknologiapäällikkö Arto Laamanen, Hydac Kuvat: Hydac

Öljyn kunnonvalvonnasta ei kannata tinkiä

Jotta hydrauli- ja voitelujärjestelmät toimisivat tehokkaasti, luotettavasti ja samalla myös kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden, vaaditaan nykyaikaista öljyn kunnossapitoa.

16.2.2024 | Uudet Standardit
Teksti: Petra Herola Kuvat: Janne Pappila

Merkittäviä muutoksia nostureiden lakisääteisiin tarkastuksiin

Nosturin omistajalla on aina vastuu turvallisesta nosturista sekä sen oikea-aikaisista huolloista ja tarkastuksista.

16.2.2024 | Omaisuudenhallinta
Teksti: Vaula Aunola Kuvat: Sanna Liimatainen Ja Vaula Aunola

Sataman ytimessä

Helsingin Sataman oma kunnossapidon palveluyksikkö huolehtii yhdessä kumppaneiden kanssa siitä, etteivät liikennevirrat pysähdy.

16.2.2024 | Tutkimus
Teksti: Vaula Aunola Kuvat: Sanna Liimatainen Ja Vaula Aunola

Pyörivien koneiden piirreanalyysiin perustuva käyttötilan tunnistaminen

”Voisi ajatella, että suurten polttomoottoreiden (ICE) aika sähkövoiman tuottajina olisi pian ohi käynnissä olevan vihreän siirtymän vuoksi.” 

16.2.2024 | CSRD
Teksti: Nina Broström

Kestävyysraportointi – välttämättömyys vai kilpailuvaltti?

Vuoden alussa voimaan astuneen EU:n CSRD- direktiivin uusien standardien tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja tuottaa vertailukelpoista tietoa siitä, miten yhtiöt vaikuttavat ihmisiin, ympäristöön ja ilmastoon.

16.2.2024 | Promaint ry
Jaakko Tennilä, Toiminnanjohtaja, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry.

Suomen Messusäätiön ja Promaint ry:n kilpailut

Olemme jakaneet kunnossapitoalaan liittyviä palkintoja yli 30 vuoden ajan. Vuosittain kilpailujen kriteerit ovat jonkin verran muuttuneet.

16.2.2024 | Lyhyesti

Emission Free Pulping -tutkimusohjelma käyntiin

METSÄTEOLLISUUS, teknologiayritykset, tutkimusorganisaa- tiot ja yliopistot ovat aloittaneet yhteisen hankkeen perinteisten sellunvalmistusprosessien mullistamiseksi VTT:n ja Ruotsin RISE-tutkimuslaitoksen yhteisellä johdolla. Emission Free Pulping -tutkimusohjelman tavoitteena on löytää keinoja paran- taa energiatehokkuutta, tehostaa puun käyttöä ja jalostamista, kehittää sellun tuotanto päästöttömäksi erityisesti hiilidioksi- dipäästöjen osalta sekä vähentää merkittävästi veden käyttöä prosessissa.

16.2.2024 | Lyhyesti

Historiamme toiseksi vilkkain tuulivoimarakentamisen vuosi

SUOMESSA on nyt 1601 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 6 946 megawattia (MW). Vuonna 2023 kapasiteetti kasvoi 212 voima- lalla ja 1 280 MW:lla. Suomesta purettiin vuoden aikana 4 tuulivoimalaa, joiden teho oli yhteensä 12 MW. Taloudellinen epävarmuus, kustannus- ten nousu ja sota Euroopassa ovat osuneet myös tuulivoimaan, ja uusien investointien varmistuminen kestää aiempaa kauemmin.

16.2.2024 | Lyhyesti

SELVITYS: Vientiteollisuus ja oppilaitokset kaipaavat osaajia

SUOMEN KORKEAKOULUT pystyvät vastaamaan hyvin vientiteollisuuden osaamistarpeisiin, mutta perusosaamisen taso, kyvykkyys vihreässä siirtymässä ja murrosteknologioissa sekä osaajien saatavuus  huolestuttavat tuoreessa selvityksessä yritysjohtajia ja korkeakoulujen johtoa.

16.2.2024 | Lyhyesti

Kvanttiteknologian investointeja ja kehitystyötä maailmassa vetää nyt julkinen rahoitus

KVANTTITIETOKONEIDEN rakentaja IQM Quantum Computers, sekä  pääomasijoitusyhtiö OpenOcean ja teknologiasijoittaja Lakestar julkaisivat State of Quantum 2024 -raportin yhteistyössä The Quantum Insiderin kanssa.

16.2.2024 | Lyhyesti

Parempi makuelämys tekoälyn ja koneoppimisen avulla

GLOBAALI KASVISRUOKAMARKKINA on nykyisellään arvoltaan noin  45–50 miljardia euroa, ja sen ennakoidaan kasvavan noin 160 miljardin euron arvoiseksi vuoteen 2030 mennessä.