https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 2/2023

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 2/2023

6.6.2023 | PÄÄKIRJOITUS
Jaakko Tennilä, päätoimittaja Promaint-lehti

Omaisuudenhallintaa

Pitkän tauon jälkeen Euromaintenance kongressi toteutui Rotterdamissa huhtikuun puolivälissä, edellisestä Euromaintenance tapahtumasta Belgiassa oli kulunut jo lähes 5 vuotta.

6.6.2023 | NÄKÖKULMA
Tatu Pekkarinen Senior reliability expert AFRY Finland oy

”Datan kerääminen teollisuudessa – Yhteistyöllä kohti parempaa käyttövarmuutta”

Mietin tämän kirjoituksen otsikointia ja kysyin eskarilaiselta tyttäreltäni kiinnostavinta muutamista eri vaihtoehdoista. Hän ehdotti valittua perustellen: ”Koska yhteistyö on siinä se juttu. Ettehän te tee asioita siten, että vain yksi tekee ja toiset ei tee mitään.” 

6.6.2023 | ALAN VAIKUTTAJA
Teksti: Vaula Aunola Kuvat: Rami Marjamäki

Ala vei mukanaan

“Hydrauliikkaa tarvitaan aina”, Veli-Matti Jortikka kiteyttää. Vihreän siirtymän haasteisiin vastataan uudella teknologialla. Promaintin toimintaa hän pitää arvossa.

6.6.2023 | TUTKIMUS
Teksti: Helena Ronkainen, Jukka Junttila, Ville Lämsä*, Mikko Savolainen, Jyrki Tervo, Juha Virtanen (Vtt Oy, * Dimecc Oy)

Liukulaakerin voitelutilanteen määrittäminen akustisen emission ja datapohjaisen luokittelun avulla

VTT osallistui EU-rahoitteiseen ja espanjalaisen IKERLANin koordinoimaan INNTERESTING-tutkimushankkeeseen.

6.6.2023 | MAAILMALLA
Teksti: Antti Marttala, Site Manager, WITRON Group

Mallia Ruotsista

Erot ruotsalaisessa ja suomalaisessa teollisuuslaitosten kunnossapidossa ja omaisuudenhallinnassa: mitä voisimme oppia? 

6.6.2023 | KUNNOSSAPITO
Teksti: Vaula Aunola Kuvat: Inex Partners ja Witron

Miten jättiläistä hoidetaan?

INEXin Sipoon logistiikkakeskus on maailmanlaajuisessa mittakaavassa jättiläinen. Tavaran virtaa ei voi keskeyttää huoltojen ajaksi. Lisäksi osa tiloista on koko ajan pakkasen puolella.

6.6.2023 | TURVALLISUUS
Teksti: Vaula Aunola Kuvat: Insta

Hybridiuhkiin varaudutaan harjoittelemalla

Kriisijohtamisharjoituksilla voi valmistautua tositilanteisiin, tunnistaa turvallisuuden pullonkaulat ja minimoida vahingot. Isokin organisaatio voi lamaantua pienestä syystä.

6.6.2023 | EUROMAINTENANCE 2023
Teksti: Jaakko Tennilä, Promaint ry Kuvat: NVDO

Omaisuuden hallintaa parhaimmillaan

Rotterdamissa järjestetyn Euromaintenance 2023 kongressin motto oli ”ASSET MANAGEMENT AT ITS BEST”. 

6.6.2023 | ENERGIATEHOKKUUS
Teksti: Sirpa Mustonen, Motiva Kuvat: Motiva ja Lumon

Energiatehokkuusneuvontaa pk-yrityksille Motivasta

Teknologia-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä matkailu- ja ravintola-alalla energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin on sitoutunut paljon pk-yrityksiä, joiden energiatehokkuustyöhön on tarjolla maksutonta neuvontaa ja tukea.

6.6.2023 | STANDARDIT
Teksti: Ville Vilhu, Director, Maintenance, Pinja

Standardit luovat vahvan perustan tietopohjaiselle kunnossapidolle

Yhteisten standardien noudattaminen kunnossapidossa helpottaa arvokkaan tiedon keruuta ja auttaa saavuttamaan yhtenäiset käytännöt eri toimialoilla. Järjestelmätoimittaja on arvokas kumppani datan keruussa ja hyödyntämisessä.

6.6.2023 | KYSELYTUTKIMUS
Lähde: State of Service 2023

Kenttähuollon kilpailutekijöitä – edelläkävijyys nousi ykköseksi

State of Service 2023 -tutkimus selvitti kenttähuollon nykytilaa: paineita palvelutasosopimusten täyttämiseksi, puutetta osaavasta työvoimasta ja kilpailua teknisestä edelläkävijyydestä.

6.6.2023 | ARKISTOSTA

30 vuotta sitten – Elinkaariajattelu on ajan hallintaa

Promaint-lehti on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1987 saakka. Kurkistimme arkistoon selvittääksemme, mitkä asiat olivat keskustelun ytimessä 30 vuotta sitten. 

6.6.2023 | Työturvallisuus
Lähde: TYöterveyslaitos

Työturvallisuuslaki uudistuu

Kesäkuussa voimaan astuvan työturvallisuuslain tavoite on selkeyttää työnantajan velvoitteita ja edistää erityisesti 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista.