https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 5/2015

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 5/2015

Alan Uutiset

Kari Komoselle Elämäntyö-palkinto

International society of Engineering Asset Management  (ISEAM) on luovuttanut 2015 ISEAM Lifetime Achievement Awardin (Elämäntyö-palkinnon) FT Kari Komoselle tunnustuksena hänen erinomaisesta panoksestaan fyysisen omaisuuden hallinnan alueella (Engineering Asset Management). Palkinnon ojensi australialainen järjestön puheenjohtaja professori Joe Matthew WCEAM 2015 kongressin juhla-illallisen aikana Tampere-talossa syyskuun lopussa. Tämän palkinnon seurauksena Kari Komoselle myönnettiin myös yhdistyksen kunniajäsenyys. Edellisen kerran palkinto myönnettiin kanadalaiselle professorille Andrew Jardinelle

Alan Uutiset

Solita avaa Th!nk Labin uusien teknologioiden testaukseen

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita avaa asiakkaidensa käyttöön Th!nk Labin, jossa on mahdollista tutustua uusiin teknologioihin, niiden käyttöön sekä uudenlaisten toimintojen innovointiin. Solita Th!nk Lab kutsuu suomalaisyritykset innostumaan uusista teknologioista ja tarttumaan niihin rohkeasti kokeilukulttuurin hengessä.

Alan Uutiset

Enää alle puoli vuotta SQL Server 2005 –tukea

SQL server 2005:n tuki päättyy kaikille versiolle 12.4.2016 osana tuotteen tavanomaista elinkaarikäytäntöä. Yrityksillä on nyt kuusi kuukautta aikaa päivittää vanhentuvat järjestelmänsä.

Alan Uutiset

Putkistojen kannatukseen on julkaistu PSK-käsikirja

Kesällä 2014 valmistuivat uudet PSK-kannakkeet 48 erillisenä standardina, jotka korvasivat samaan aikaan kumotut SFS-standardit. Ylimenoaikaa vanhojen ja uusien kannakkeiden kanssa on kulunut jo yli vuosi ja nyt SFS-kannakkeet alkavat jäämään pois suunnitelmista. Silloin jo kaivattiin kannakekäsikirjaa, eikä digitalisaatio ole tarvetta vähentänyt. Nyt niistä on ilmestynyt PSK-käsikirja.

Alan Uutiset

Suomenkielinen standardi on valmistumassa

Standardi SFS-ISO 13379-1 Koneiden kunnonvalvonta ja diagnostiikka. Datan tulkinta ja diagnosointitekniikat. Osa 1: yleiset suuntaviivat / Condition monitoring and diagnostics of machines. Data interpretation and diagnostics techniques. Part 1: General guidelines -on julkaistu myös suomeksi.

Alan Uutiset

Käyttövarmuuden ammattilaiset koossa jo kymmenettä kertaa

SKF käyttövarmuuspäivät keräsi jälleen kunnossapitoon ja käyttövarmuuteen vihkiytyneet ammattilaiset yhteen. Helsingissä 7.-8.10 järjestettyyn seminaariin osallistui yli 50 henkilöä.

Tutkimus ja koulutus

Kunnossapidon koulutus elää kehityksen mukana

Promaint-lehti lähetti pyynnön Suomen koulutusorganisaatioille kertoa, minkä tyyppistä kunnossapitoon liittyvää koulutusta on tarjolla. Seuraavassa on yhteenveto viiden vastanneen laitoksen tarjonnasta.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Yhteistyö tehostaa toimintaa

Osaamisalueiden yhdistämisillä, toimintaprosessien muutoksilla ja jatkuvalla kehittämisellä voidaan parantaa laitoksen toimintaa. Stora Enso Oyj:n Heinolan Fluting-tehtaalla yhteistyö on nostanut käyttövarmuuden uudelle tasolle.

Turvallisuus ja ympäristö

Tavoitteena täydellinen ajoneuvo maalle ja merelle

Lappeenrantalainen, työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen sähköisten voimalinjojen ja niiden komponenttien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistuneen Visedo Oy:n teknologia perustuu omiin patentteihin. Myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Ristimäen mukaan he suunnittelevat laitteen suoraan liikkuvan kaluston käyttöön.

Tutkimus ja koulutus

Digitalisaatio ja teollinen internet auttavat tuote- ja palveluvariaatioiden hallinnassa

Suomen valmistava teollisuus elää digitalisaation murroksessa. Tuotteista on tulossa yhä asiakaskohtaisempia samalla, kun kansainvälinen kilpailu vaatii toiminnan jatkuvaa tehostamista ja uuden innovointia sekä sulautettujen järjestelmien elinkaaren aikaisten muutosten hallintaa.

Tutkimus ja koulutus

Kolmiodraamasta teollisuuden dream teamiksi

Kunnossapitopalvelujen arvon johtaminen verkostomaisessa toimintaympäristössä vaatii uudenlaisten työkalujen lisäksi pitkäjänteistä kumppanuuksien rakentamista. Verkosto kehittyy dream teamiksi vaihe kerrallaan.

Laite- ja korjaustekniikat

3D- skannauksessa on vain mielikuvitus rajana

3D-skannaus on yleistynyt nopeasti suunnittelun ja valmistuksen siirtyessä 3D-maailmaan. Skannaus mahdollistaa monimuotoisten kappaleiden digitoimisen nopeasti ja tarkasti laadunvarmistuksen sekä käänteisen suunnittelun pohjaksi. Uusia käyttökohteita syntyy jatkuvasti tekniikan ja ohjelmistojen kehittyessä.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoiminnan

Marjukka Virkki vastaa tiimeineen suuresta määrästä automaatio- ja sähkölaitteita, joiden toiminta on ensiarvoisen tärkeää Suomen teollisuudelle. Kuinka teollisuuttamme ja energiasektoria tuetaan niiden käytössä nyt ja tulevaisuudessa?

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Keskitymmekö kunnossapidossa oikeisiin asioihin?

Kunnossapidolla pystytään parantamaan teollisuuden tuottavuutta ja kannattavuutta, mutta uutta ja parempaa osaamista on luotava joka päivä. Siksi riittävä näkymä arkipäivän ongelmanratkaisuun on tarpeen sekä kunnossapidon kehittämisessä että alan koulutuksen suunnittelussa. 

Tutkimus ja koulutus

Teollinen internet täydentää pk-yritysten palveluita

Teollinen internet edistää uudenlaisten palveluiden kuten etävalvonnan ja paikkatiedon hyödyntämisen luomista sekä uudenlaisen liiketoiminnan kehittämistä. Keski-Suomen alueella tehdyssä JyväsWay-selvityksessä todettiin, että alueen pk-yritysten kannattaa laajentaa palvelutarjontaansa.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Tehokas kunnossapito turvaa datakeskuksen korkean käytettävyyden

Digitalisaation räjähdysmäisen kasvun myötä datamäärän on ennustettu kasvavan kymmenkertaisesti vuoteen 2020 mennessä. Datan tallennukseen ja käsittelyyn tarvittavia laitteistoja varten tarvitaan datakeskuksia. Niiden erittäin luotettava toiminta on varmistettava.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Syvyyksissä tarvitaan raitista ilmaa

Kaivostoiminta vaatii koneilta erittäin paljon. Tuuletus ja ilmanvaihto ovat merkittävässä roolissa työntekijöiden ja laitteiden turvallisuuden varmistamisessa. Voiteluaineilla on keskeinen merkitys kaivosten luotettavassa ja tehokkaassa ilmanvaihdossa.

Turvallisuus ja ympäristö

Nanohiukkaset leijuvat työpaikoilla

Nanohiukkaset muodostavat oman erityisryhmänsä ilman hiukkasmaisten epäpuhtauksien joukossa. Itä-Suomen yliopiston tutkijat mittasivat Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa nanohiukkasten lukumääräpitoisuuksia eri työpaikoilla: leipomoissa, puusepänverstaassa ja hitsaushallissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa nanokokoluokan hiukkasille altistumista työpaikoilla.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Rahoita investointisi leasingillä

Kone- laiteinvestointien taso ei ole vieläkään palannut vuotta 2008 edeltävälle tasolle. Suuri syy on rahoituksen puute. Leasing-rahoitus voi toimia tässä ratkaisuna.