https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 2/2021

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 2/2021

24.5.2021 | PÄÄKIRJOITUS
Nina Garlo-Melkas Promaint-lehden päätoimittaja

Kesätyö on mainio sisäänajo kunnossapitoalalle

Uusi kesätyökausi käynnistyy touko-kesäkuussa, kun moni nuori aloittaa kesätyöt. Kilpailu kesätöistä on ollut tänäkin vuonna kovaa. Kesätyön kautta moni nuori saa arvokasta kokemusta työelämästä, mikä tutkitusti auttaa tulevaisuuden työpaikan saantia.

24.5.2021 | Kunnossapidon digitalisaatio ja ICT-kokonaisarkkitehtuuri
HANNU NIITTYMAA IBM, SOLUTIONS ENGINEER AI APPLICATIONS

Kunnossapidon digitalisaatio ja ICT-kokonaisarkkitehtuuri

Digitalisaatio on viime vuosina ollut hyvin esillä oleva teema myös kunnossapidon yhteydessä. Me toimittajat olemme varmasti kyllästymiseen asti tuoneet esille digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja ja niiden tuomia hyötyjä. Ratkaisuja hyödyntävien kunnossapito-organisaatioiden on varmasti ollut vaikea ymmärtää kaikkea tätä tarjontatulvaa.

24.5.2021 | ALAN VAIKUTTAJA
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Juha Sarkkinen

5G-vallankumous etenee

Suljetut viestintäverkot kiinnostavat monia teollisuuden alan yrityksiä. 5G-mobiiliteknologian yleistymisen myötä näiden privaattiverkkojen rakentaminen tulee jatkossa entistä useammalle alan toimijalle mahdolliseksi.

24.5.2021 | AKKUTEOLLISUUS
Teksti: Katri Kauppila Kuvat: Suomen Malmijalostus Oy ja Terrafame Oy

AKKUTEOLLISUUS on vielä alkutekijöissään

Eurooppalainen akku- ja akkumateriaaliteollisuus on lähdössä kovaan kasvuun. Suomen Malmijalostuksen mukaan tässä on mahdollisuus kehittää kotimaista korkean teknologian osaamista.

24.5.2021 | KUNNOSSAPITOVELKA
Teksti: Pertti Kukkola

Kunnossapito- ja investointilukujen pyörittely avaa uusia kokemuksia

Nyt, kun oma työurani alkaa lähestyä loppuaan, niin lupasin vielä yhden artikkelin kirjoittaa kunnossapidosta. Aluksi ajatus oli kirjoittaa kunnossapidon muutoksesta oman aikajaksoni ajalta. Mielenkiinto tutkimiseen ja jokunen kommentti edelliseen kunnossapitovelkakirjoitukseeni muutti kuitenkin mieleni. Niinpä päätin avata kunnossapitovelan käsitettä hiukan omalta näkökantiltani lisää muutamien esimerkkien valossa.

24.5.2021 | ENERGIA JA LÄMMITYS
Teksti: Minna Robertson Kuvat: Fortum

Suomen kiinteistöjen lämmityksen haasteet ja ratkaisut

Päästöjen vähentämisessä energiasektorilla on merkittävä rooli. Pohjoisissa olosuhteissa on erityisen tärkeää turvata kiinteistöjemme lämmitys ja sen muuttaminen hiilineutraaliksi nopeasti ja isossa mittakaavassa. Se toteutetaan siirtymällä keskitetystä polttavaan teknologiaan perustuvasta tuotannosta hajautettuun lämmön talteenottoon puhtaista lämmönlähteistä. Tässä pääroolissa on sähkön ja lämmön integrointi lämpöpumppujen avulla ja erityisesti kaupungeissa verkko, joka siirtää lämpöä tehokkaasti.

24.5.2021 | TURVALLISUUSJOHTAMINEN
Teksti: Jorma Uusitalo Kuvat: Matthieu Guinard / Joni Autio

Kokkola Industrial Parkissa turvallisuus on kaiken tekemisen keskiössä

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi. Alueen noin 80 toimijaa pitävät huolen siitä, että KIP Servicen turvallisuuspäällikön Jussi Långin työpäivissä riittää
haasteita ja toiminnallisuutta. KIP:n turvallisuusjohtamista leimaavat vastuullisuus, sitoutuminen yhteiseen turvallisuuskulttuuriin sekä toiminnan jatkuva kehittäminen.

24.5.2021 | TEKNOLOGIA
Teksti: Lauri Lehtinen Kuva: Neles

Tulostus on tehdaspalvelun mahdollisuus

Prototyyppien valmistuksessa 3D-tulostus on jo näyttänyt vahvat puolensa. Sillä on kuitenkin merkittävä potentiaali työkalujen, jigien ja muiden tuotannon vaatimien apuvälineiden valmistuksessa. Useissa tapauksissa tulostaminen on myös varteenotettava menetelmä sarjatuotannossa.

24.5.2021 | TUTKITTUA
Teksti ja kuvat: Jarkko Kiilakoski, Saint-Gobain Coating Solutions

Pinnoitetun komponentin käyttöikä maksimoidaan räätälöidyillä testausmenetelmillä

Useissa teollisuuden prosesseissa komponentteja pinnoitetaan termisesti ruiskuttamalla joko niiden ominaisuuksien parantamiseksi tai käyttöiän pidentämiseksi. Näin ollen uusia pinnoiteratkaisuja harkitessa on oleellista tutustua pinnoitteen sielunelämään tarkasti, sillä kunkin sovelluksen asettamat vaatimukset eroavat ja pahimmillaan tämä voi johtaa komponentin ennenaikaiseen ja yllättävään vaurioitumiseen.

24.5.2021 | TUTKITTUA
Teksti ja kuvat: Jarkko Kiilakoski, Saint-Gobain Coating Solutions

Pinnoitetun komponentin käyttöikä maksimoidaan räätälöidyillä testausmenetelmillä

Useissa teollisuuden prosesseissa komponentteja pinnoitetaan termisesti ruiskuttamalla joko niiden ominaisuuksien parantamiseksi tai käyttöiän pidentämiseksi. Näin ollen uusia pinnoiteratkaisuja harkitessa on oleellista tutustua pinnoitteen sielunelämään tarkasti, sillä kunkin sovelluksen asettamat vaatimukset eroavat ja pahimmillaan tämä voi johtaa komponentin ennenaikaiseen ja yllättävään vaurioitumiseen.

24.5.2021 | TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
Teksti: Jyrki Lahnalahti, Tuoteryhmäpäällikkö, Kiwa Inspecta Kuva: Shutterstock

Kyberturvallisuus – meidän jokaisen asia

Maaliskuun 19. päivä 2019 norjalaisessa Norsk Hydro -teollisuusyrityksessä tapahtui outoja asioita. Koko noin 34 000 työntekijän globaali organisaatio koki tietojärjestelmien poikkeavaa käyttäytymistä, ja vähitellen pääsy tietoihin häiriintyi vakavasti. Palvelimilta ja käyttäjien koneilta oli lukittu valtava määrä tiedostoja vahvasti salaamalla, ja laitteiden näytölle ilmestyi viesti, jossa vaadittiin maksua lukitusten avaamisesta.

24.5.2021 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: Marko Laurikainen, Asiakkuuspäällikkö, Eurofins Expert Services Oy

Oikein toteutettu ruuviliitos takaa turvallisen asennuksen sekä käyttövarmuuden

Ruuviliitosten luotettavuusongelmia havaitaan vuosittain ja joskus ne aiheuttavat vakaviakin onnettomuuksia, usein kuitenkin ainakin odottamattomia katkoja tuotannossa tai laitosten käynnissä. Eurofins Expert Services Oy:n (ent. VTT Expert Services Oy) Strength of Materials -tiimi tarjoaa vaurioanalyysipalveluita, jotka selvittävät riippumattomasti ja toimialarajattomasti syntyneitä vaurioita ja vaurioiden syy-seuraussuhteita sekä esittävät korjausehdotuksia. He tarjoavat tukea myös erilaisiin reklamaatio-, tuotekehitys-, vikaantumis- tai riitaselvityksiin.

24.5.2021 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti ja kuvat: Ratatek Service Oy

Tehtaan junaturvallisuus voi olla milleistä kiinni

Raiteiston elinkaaren tunteminen mahdollistaa tarkan kustannusten ennustamisen. Kaikki toimet perustuvat raiteiston käytettävyyden ja palvelutason kehittämiseen.

24.5.2021 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: Tehohydro OY Kuvat: Tommi Kähärä

Ennakointi luo turvaa

Kun laitteisto on kunnossa, myös tuotanto rullaa tasaisesti. Odottamattomat viat ja katkokset hydrauliikassa voivat tulla yritykselle erittäin kalliiksi, joten huolelliseen ennakointiin kannattaa panostaa. Me Tehohydrolla huolehdimme siitä, että laitteistosi hydrauliikka käy ja kukkuu kuten pitääkin.

24.5.2021 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti ja kuvat: Markus Vaurula, Klüber Lubrication Nordic A/S

Kuinka voiteluaineilla voi vaikuttaa ilmastoon? – Innovaatiot tukevat kestävää kehitystä

Ilmastotavoitteita pyritään ohjaamaan pääasiassa vähentämällä energiankulutusta ja vaihtamalla energian lähteet ympäristöystävällisempiin. Lisäksi energiaa voidaan säästää myös investoimalla tehokkaampiin prosesseihin ja laitteisiin tai puhtaampaan energiaan, kuten aurinkopaneeleihin.

24.5.2021 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: SKF Kuvat: SKF and S/Y Chrictopher

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’reillyyn.