https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 3/2021

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 3/2021

21.9.2021 | TYÖTURVALLISUUS
Teksti: Anne-Mari Repola-Mäkinen, Turku Energia I Kuva: Esko Keski-Oja

Kohti nollaa tapaturmaa

Turku Energia tuottaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita osakkuusyhtiölleen Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle, jonka suurin energiantuotantoyksikkö on Naantalin voimalaitos. Voimalaitoksella työturvallisuus on keskiössä niin päivittäisessä tekemisessä kuin rakennusprojekteissa sekä vuosittain toteutettavissa revisioissa.  

21.9.2021 | LIIKENNE
Teksti: Oskari Lähdeaho, nuorempi tutkija, LUT-yliopisto, Kouvolan alueyksikkö Kuvat: iStockPhoto

Tieliikenne tulevilla vuosikymmenillä – Nettonolla 2045?

Kunnianhimoiset päästötavoitteet ajavat tieliikennettä radikaaleihin muutoksiin. Tieliikenteen sähköistäminen on noussut keskeisimmäksi keinoksi yleisessä keskustelussa, mutta onko se tiemme onneen?

21.9.2021 | SÄHKÖJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO
Teksti: Jarno Laine, Senior Lecturer/ Electrical and Automation Engineering Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK; Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n Sähkö- ja automaatiotoimikunnan puheenjohtaja,

Kiinteistöjen sähköjärjestelmien kunnossapito osana tuotannon- ja turvallisuuden ylläpitoa

Tuotantokoneiden ja prosessien kunnossapito nähdään usein erittäin tärkeänä, jopa kriittisenä osana tuotannon ja turvallisuuden ylläpitoa. Kiinteistön sähkönjakelun järjestelmällinen kunnossapito jää kuitenkin usein pienemmälle huomiolle. 

21.9.2021 | KORROOSIO
Teksti:Johtava asiantuntija Minna Annala, Kemesta ry Kuvat: Shutterstock

Korroosionestomaalaus lisää laitteiden ja rakenteiden elinkaarta

Ilmassa, vedessä ja maaperässä oleva suojaamaton teräs altistuu korroosiolle, joka voi johtaa vaurioihin. Kyse ei ole pienestä tai yksinkertaisesta ilmiöstä, 53 erilaista korroosiomuotoa on listattu standardissa SFS-EN ISO 8044 (2020) Metallien ja metalliseosten korroosio.

21.9.2021 | KUNNONVALVONTA
Teksti: Arto Laamanen, Hydac Oy Kuva: Shutterstock

Koneiden kunnossapito tukee kestävää kehitystä

Koneiden kunnossapito ja kestävä kehitys voidaan nähdä saman kolikon eri puolina. Molemmat kytkeytyvät toisiinsa tiukasti, joten toiseen vaikuttaminen heijastuu myös toiseen. Likaantuneet ja kuluneet järjestelmät tarvitsevat enemmän energiaa ja ovat alttiita ennenaikaiselle vikaantumiselle. 

21.9.2021 | TUTKIMUS JA KOULUTUS
Teksti: Jukka Kauppinen, Taitotalo Kuvat: Shutterstock

Konemestariopinnot Teknillisessä koulussa 40 vuotta sitten

Teknillisessä koulussa konemestarin koulutus koostui yhteisistä yleisistä oppiaineista, yhteisistä ammatillisista aineista, suuntaavista opinnoista (konemestarilinjan ammattiaineista) sekä vapaaehtoisista aineista. 

21.9.2021 | TUTKITTUA
Teksti: TkT Alexei Yanchukovich, Lujuus Oy Kuva: Alexei Yanchukovichin väitöskirja, LUT

Uusi seulontamenetelmä parantaa väsymisanalyysin luotettavuutta

Väsyminen on yksi yleisimmistä metallirakenteiden vaurioitumisen syistä. Käytönaikaisten väsymisvaurioiden aiheuttamat tuotantokatkokset voidaan ehkäistä suunnitteluvaiheessa väsymisanalyysin avulla. LUT-yliopistossa valmistuneessa väitöskirjassa kehitettiin uusi menetelmä väsyttävästi kuormitettujen hitsattujen rakenteiden kriittisten kohtien seulontaan.

21.9.2021 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti ja kuva: Jenna Mattjus

Maailma kova. Somotec kovempi.

Somotec on ratkonut tehtaiden, laitteiden ja monenlaisten prosessi- ja tuotantolinjojen kulutuskestävyyden ja kunnossapidon haasteita jo yli 35 vuoden ajan. Somotec on perheyritys, joka työskentelee päättäväisesti kohti kestävämpää tulevaisuutta. Taustalla on vahva tietotaito, jota hyödynnetään asiakkaan hyväksi, olipa haaste millainen tahansa. 

21.9.2021 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Quant

Digiratkaisuilla säästetään euroja ja ympäristöä

Tuotantolaitteiden tekninen käytettävyys on yksi tehtaan tärkeimmistä onnistumisen mittareista. Yllättävät tuotantokatkot aiheuttavat päänvaivaa ja lisäkustannuksia – niiden vaikutukset heijastuvat myös tuotantolaitosten turvallisuuteen sekä ympäristötavoitteissa pysymiseen.

21.9.2021 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: Alexander Leis, Uuden liiketoiminnan kehityspäällikkö I Markus Vaurula, Myyntipäällikkö

Kestävä kehitys ohjaa parantamaan nykyisten tuotantolaitteiden energiatehokkuutta

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan sähkön kysyntä kasvaa kuluvalla vuosikymmenellä alueesta riippuen jopa yli 60 prosenttia. Syitä tähän ovat liikenteen sähköistyminen ja yhä useammat sähkölaitteet, kuten ilmastointilaitteet ja lämpöpumput. Lisäksi kemian- ja terästeollisuuden uudet vetyä käyttävät prosessit vaikuttavat sähkön kulutukseen, sillä prosesseissa käytettävä vety tuotetaan myös hydrolyysin avulla, joka kuluttaa sähköä. 

21.9.2021 | KUNNOSSAPITO
Teksti: Tuukka Salonen, Maintenance Consultant, Oy SKF Ab I Kuvat: Oy SKF Ab, Shutterstock

Käyttäjien rooli kasvaa

Kunnossapito ja tuotanto ovat perinteisesti olleet erillisiä toimintoja. Viime vuosina käyttäjien rooli laitteiden käyttökunnon ylläpitämisessä on kasvanut.

21.9.2021 | PÄÄKIRJOITUS
Nina Garlo-Melkas Promaint-lehden päätoimittaja

Suomesta vastuullisen akkuteollisuuden kärkimaa?

Suomi sähköistyy ja on siirtymässä entistä akkuvetoisemmaksi. Tällä vuosikymmenellä pelkästään sähköautojen kysynnän uskotaan monikymmenkertaistuvan. Samalla akkujen tarve kasvaa merkittävästi.

21.9.2021 | Näkökulma
Kari Rahkonen Suomen maajohtaja jätteenkäsittely fortum recycling & waste management ry:h hallituksen jäsen

Vastuullinen kiertotalous Suomessa

Saksan Leverkusenissa sattui heinäkuun lopussa erittäin vakava onnettomuus vaarallisen jätteen polttokäsittelylaitoksella. Tapauksella oli vakavia vaikutuksia laitoksen työntekijöihin ja myös ympäröivään, melko tiheästi asutettuun alueeseen.

21.9.2021 | LYHYESTI
Teksti: Lea Mustonen (hankkeen viestintäasiantuntija) ja Susan Heikkilä (hankkeen projektipäällikkö), Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Tech -tutkimusyksikkö I Kuva: Juha Salo

Lantaa ja kahvinporoja - lämpöä ja energiaa?

Suomalaiset ovat kahvinjuojakansaa. Jotkut hyödyntävä kahvinporot puutarhalannoitteena, mutta valtaosa laittanee ne suoraan sekajätteisiin. Entä mihin suurtalouskeittiöiden kahvinporot menevät? Voisiko niitä hyödyntää energiantuotannossa?

21.9.2021 | ALAN VAIKUTTAJA
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Timo Porthan

Kunnossapidolla kilpailukykyä teollisuuteen ja koko kansantalouteen

Kilpailukyvystä ja tuottavuudesta huolehtiminen kuuluu yritysten jokapäiväiseen toimintaan. Sitä tehdään investointien, innovaatioiden ja tekniikan kehittymisen avustamana sekä uusia tehokkaampia työtapoja käyttäen. Myös henkilöstön osaaminen on avaintekijä entistä kilpailukykyisemmälle teolliselle tuotannolle.

21.9.2021 | TYÖHYVINVOINTI
Teksti: Mia Weckström Kuva: Shutterstock

Tulevaisuuden työssä korostuu työhyvinvointi

Tulevaisuuden työntekijä työskentelee sujuvasti ihminen-teknologia-tiimeissä ja on hyvinvoiva, visioi VTT. 

21.9.2021 | ENERGIATEOLLISUUS
Teksti Markus Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy I Milla Ratia, digitalisaatiojohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy Kuvat Suur-Savon Sähkö Oy

Suur-Savon Sähkö uudistaa lämmön tuotantoa ja jakelua

Euroopan unionin ilmastopolitiikka ajaa palamiseen perustuvan energiantuotannon ahtaalle kuluvan vuosikymmenen aikana. Heinäkuussa 2021 julkaistu Fit-for-55 lakipaketti näyttää suuntaa eurooppalaisen lainsäädännön kehittymiselle. Ylätason tavoite on kiristää kasvihuonekaasupäästöjen
40 prosentin leikkaamisen tavoitetta 55 prosenttiin vuoden 2030 loppuun mennessä. Vertailupisteenä on vuoden 1990 tilastoidut päästöt.