https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 3/2020

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 3/2020

20.9.2020 | Näkökulma
Timo Lehtinen ja Jussi-Pekka Penttinen RAMENTOR OY

Käyttövarmuuden kehittämisessä pätevät samat menetelmät kuin koronaviruksen torjunnassa

Koronaviruksen leviämiseen liittyvissä uutisoinneissa on mainittu useasti R0-tartutta-vuusluku, joka kuvaa, kuinka monta ihmistä yksi tartunnan saaneista keskimäärin tartuttaa. 

20.9.2020 | ALAN VAIKUTTAJA
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Timo Porthan

Multisensoroinnista suomen teollisuuden kilpailuvaltti

Sijainti- ja sensoritietoon perustuvien IoT-ratkaisujen hyödyntäminen teollisuudessa on vielä alkutekijöissään, mutta seuraavien viiden vuoden aikana niiden merkitys tulee kasvamaan selvästi. Kymmenen vuoden kuluessa niin sanotut multisensorointiteknologiat tulevat mitä todennäköisimmin olemaan Suomessakin teollisuuden kannattavuuden elinehto. 

20.9.2020 | TEKNOLOGIA
Teksti ja kuvat Hannes Lehtinen, Development Engineer, Turun Energia

Savukaasulauhdutin tehostaa energiantuo- tantoa Naantalissa

Naantalin voimalaitoksen monipolttoaineyksikköön rakennettu savukaasulauhdutin on otettu käyttöön. Lauhdutin tehostaa energiantuotantoa Naantalin voimalaitoksella ja lisää kaukolämmön tuotantotehoa 30 prosenttia eli 60 megawattia (MW) monipolttoaineyksikössä lisäämättä kuitenkaan polttoaineiden kulutusta.

20.9.2020 | YMPÄRISTÖ JA KIERRÄTYS
Teksti: Katja Moliis, johtava asiantuntija, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Voiteluöljyt kiertoon

Jäteöljyä voidaan kierrättää rajattomasti. Kaikki lähtee liikkeelle erilaisten öljyjen erillään pitämisestä. Oikein lajitellut jäteöljyt voidaan käyttää uudelleen tai uudistaa perusöljyksi, jota käytetään uusien voiteluöljyjen raaka-aineena.

20.9.2020 | KUNNONVALVONTA
Teksti: Helmi Riihonen Kuvat: Helena Elson

Älykkäät vesimittarit tunnistavat vuodot ultraäänen avulla

Monialayhtiö Nivos otti ensimmäisenä Suomessa testikäyttöön uudet vesimittarit. Alustavat tulokset paljastavat, että vesimittareista voi olla hyötyä erityisesti putkiverkoston kunnon kartoittamisessa sekä saneerauksen kohdentamisessa.

20.9.2020 | ANALYTIIKKA
Teksti: Pertti Kukkola

Ennusteiden tekeminen edellyttää historian tuntemista

Luettuani Eero E. Karjalaisen artikkelin ”Numeeriset ja analyyttiset ongelmat ja tutkimukset” tuli mieleeni taas kerran suuri hype tekoälyn ja perinteisen tutkimuksen vertailussa. Heräsi kysymys, miten tämä soveltuu kunnossapitoon.

20.9.2020 | AJANKOHTAISTA
Teksti: Kari Komonen

Kunnossapidon standardisointi: NÄKYMIÄ

Käyttövarmuuden ja kunnossapidon kansainväliset standardit eivät ole olleet kovin hyvin tunnettuja, mutta tilanne on alkanut parantua. Yliopistojen ja korkeakoulujen opetuksessa ne ovat nykyisin paremmin esillä kuin ennen. Täydennyskoulutustilaisuuksissa niitä esitellään jo kiitettävästi. Yrityksien sisällä standardien merkitys on myös huomattu entistä useammin.

20.9.2020 | HYDRAULIIKKA
Teksti: Arto Laamanen, Technology Manager, Hydac Oy

Energiansäästöä hydrauliikan hajautuksella

Energian ja raaka-aineiden hinnat kohoavat, joten tuotantojärjestelmien käyttökulujen alentaminen on yksi keino estää tuotteiden hinnannousu samassa tahdissa. Tuotantojärjestelmän energiatehokkuutta voi parantaa yksittäisillä muutoksilla, mutta isommat parannukset voivat vaatia laajempaa uudelleenarviointia.

20.9.2020 | AJANKOHTAISTA

Underground Rescue – kaivosinfrasta koulutustarpeisiin

Callio Underground Rescue-hankkeella kehitetään Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö.

20.9.2020 | SÄHKÖ JA ENERGIA
Teksti: Tommi Karjalainen, COO, Aurora

Tuotannon sähköistyminen nostaa esiin teollisuuden sähköverkkojen kehittämistarpeet

Talouselämässä 23/2020 Teknologiateollisuus ry:n kestävän kehityksen johtaja Helena Soimakallio totesi, että ”kaikilla vientialoilla päästövähennykset edellyttävät teollisuuden sähköistymistä ja teollisuuden sähköistyminen edellyttää miljardiluokan investointeja sähkön siirtoyhteyksien vahvistamiseen.” Siirtoyhteyksien lisäksi myös teollisuusalueen oman sähköverkon kapasiteetin riittävyys on varmistettava.

20.9.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti ja kuvat: SOMOTEC

Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky-ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

20.9.2020 | KIERRÄTYS JA YMPÄRISTÖ
Teksti: Markku Pervilä

Kuluttajapakkausten muovijätteen vienti häämöttää

Suomalaiset keräävät muovijätettä niin vauhdikkaasti, että kuluttajien pakkausmuoveja joudutaan pian viemään ulkomaille kierrätykseen. Positiivinen ongelmako? – No ei, sillä vireillä oleva jätelain muutos uhkaa kaataa EU:n mitassakin hyvin toimivan järjestelmän, Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Soini sanoo.

20.9.2020 | YMPÄRISTÖ
Teksti: Eemeli Sarka Kuvat: Clewat Oy

”Kaikki apu merten hyväksi on tervetullutta”

Muoviroskasta on tullut maailmanlaajuisesti yksi suurimmista uhkista vesiekosysteemeille. Kokkolalainen cleantech yritys Clewat Oy on mukana ratkaisemassa jäteongelmaa rakentamalla vedenpuhdistusaluksia.

20.9.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Klüber Lubrication Nordic A/S

Öljynvaihto varmistaa luotettavan voitelun

Vaihdelaatikoiden öljy on vaihdettava ajoittain, koska öljyn ominaisuudet muuttuvat työ- ja ympäristöolosuhteiden vuoksi hyväksyttyä enemmän. Öljyn ikääntyminen,kuluminen ja likaantuminen voivat myös olla syitä öljynvaihtoon.

20.9.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: Markku Pervilä Kuvat: Ramator Oy

Teollisuusputkien kunnosapito kannattaa aina

Pari vuotta markkinoilla olleet Haelok-liittimet ovat lyhyessä ajassa mullistamassa putkiliitosten asennustöitä eri teollisuusaloilla. Putkien pysyväisliitosten eli hitsauksen vahvaksi vaihtoehdoksi nousseet sveitsiläiset puristusliittimet säästävät kunnossapidon asiakkaille aikaa ja rahaa.