https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

 Promaint 2/2022

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 2/2022

3.5.2022 | Toiminnanjohtajalta
Jaakko Tennilä Toiminnanjohtaja, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Promaint ry 50 vuotta – Messuilla tavataan

Toteutimme ensimmäiset Tehdaspalvelumessut vuoden 1986 toukokuussa yhdessä Jyväskylän messujen kanssa. Messujen oheistapahtumana toteutettiin myös Hotelli Laajavuoressa kongressi. Tapahtuma onnistui mainiosti ja poiki päätöksen toteuttaa jatkossa messutapahtumia kahden vuoden välein. 

3.5.2022 | Työmarkkinoille
Teksti: Nina Garlo-Melkas

Palkittua osaamista kunnossapitoalalle

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Suomen Messusäätiö kannustavat kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla vuosittain rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Tässä artikkelissa pääsemme tutustumaan vuoden 2021 opinnäytetyöpalkintojen saajiin ja heidän palkittuihin opinnäytetöihinsä.

3.5.2022 | Teknologia
Teksti: Tarja Rannisto Kuvat: Jyväskylän yliopisto

Metallit talteen 3D–tulostetuilla sieppareilla

Jyväskylän yliopistossa on jo pitkään etsitty keinoja metallien riittävyyden turvaamiseksi. Kemian laitoksen professoreiden Matti Haukan, Kari Rissasen ja Ari Väisäsen innovaatiosta lähtöisin olevan 4D Filter -sieppariteknologian avulla voidaan kerätä metalleja talteen prosessi- ja jätevesistä.

3.5.2022 | Kierrätys ja ympäristö
Teksti: Tarja Rannisto

Akkujen valmistusmateriaalit kestävään käyttöön

Fortum ja Valmet Automotive aloittavat yhteistyön akkumateriaalin käsittelyssä ja kierrätyksessä. Yhteistyön kautta Valmet Automotiven akkutehtaiden tuotannon sivuvirrat käsitellään asianmukaisesti ja akun materiaaleja kierrätetään yli 90-prosenttisesti Fortumin korkean teknologian ja osaamisen avulla.

3.5.2022 | Turvallisuus

Esihenkilön esimerkki vaikuttaa

Moderni työturvallisuusajattelu on vahvistunut yrityksissä. Enää ei riitä, että työ tehdään kustannustehokkaasti ja aikataulun mukaisesti.  Rinnalle on noussut työn suorittamisen tapojen eli turvallisten työtapojen tiedostaminen. 

3.5.2022 | Turvallisuus
Teksti: Nina Garlo-Melkas

Turvallisuuskulttuuri heijastaa organisaation perusarvoja

Organisaation turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja ryhmän arvojen, asenteiden, käsitysten, osaamisten ja käyttäytymismallien tuote. Tässä artikkelikokonaisuudessa tutustutaan Raide-Jokeri allianssin, rengasvalmistaja Nokian Renkaiden sekä metsäyhtiö Stora Enson turvallisuuskulttuureihin sekä siihen, miten niitä ylläpidetään ja kehitetään.

3.5.2022 | Hydrauliikka ja voitelu
Teksti: Jukka Kauppinen, kouluttaja, Taitotalo

Voiteluaineiden ominaisuuksia ja ongelmia

Öljyltä vaaditaan erilaisia ominaisuuksia, ja niiden säilyttäminen pitkään hyvänä vaatii ymmärrystä öljyistä ja panostusta kunnossapitoon. Tässä artikkelissa käydään läpi tärkeitä öljyn ominaisuuksia, joita on hyvä seurata.

3.5.2022 | Teollinen internet
Teksti: Pasi Valkokari, Helena Kortelainen, Jesse Tervo, Teknologian tutkimuskeskus VTT Janne Hakala, Vincit

Data puhumalla paremmaksi

Kunnossapidon tietojärjestelmiin tallennetun tiedon laatu on tunnistettu ongelmaksi jo vuosikymmenten ajan. Kuinka uusimpien innovaatioiden tukemana voitaisiin parantaa työntekijöiden kirjausintoa ja sitä myöten saada entistä luotettavampaa ja parempaa informaatiota toiminnan jatkuvaan kehittämiseen? 

3.5.2022 | Ympäristö ja kiertotalous
Teksti: Raimo Lilja, Ilkka Liljander ja Kimmo Haapea, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy Vuokko Malk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Hanne Soininen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kuvat: Raimo Lilja

Purkamisesta kiertotalouteen

Kiertotalousajattelu on tullut voimalla myös rakentamiseen. Jo suunnitteluvaiheessa tulisi ottaa huomioon rakennuksen elinkaari, materiaalien hiilijalanjälki ja materiaalien uusi elämä.

3.5.2022 | Ajankohtaista
Teksti: Laura Hujanen Kuvat: Expomark

Pohjoisen menestyksen tekijät kokoontuvat Ouluun toukokuussa

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma järjestetään Ouluhallissa 18.–19.5. Pandemia-ajan vähäisten vuorovaikutusmahdollisuuksien takia verkostoituminen nousee tärkeään rooliin teollisuuden suurtapahtumassa.

3.5.2022 | Energia ja Kierrätys
Veli-Erkki Ruotsalainen, Cactos Oy:n operatiivinen johtaja

Akkujen uusi elämä vai murskaus metalleiksi?

Akut ovat houkutteleva ratkaisu tasaamaan sähkön tuotannon ja kysynnän vaihtelua.

3.5.2022 | Työmarkkinat
Teksti: Maria Mäenpää kuva: shutterstock

Haasteena ikääntyvä väestö: Mistä ratkaisu teollisuuden osaajapulaan?

Suomen väestö vanhenee ja työmarkkinoilta poistuu osaajia enemmän kuin uusia tulee tilalle. Samaan aikaan vientiteollisuus tuo Suomeen ison siivun leivästä, joten globaalissa markkinassa mukana pysyminen vaatii uudistumista. Ovatko kansainvälinen työvoima ja koulutukset ratkaisu? 

3.5.2022 | Sähkö- ja Automaatiokunnossapito
Teksti: Juha Peltonen Kuva: Tampereen Sähkölaitos Oy

Iso data palvelemaan kunnossapitoa

Tampereen Sähkölaitos hyödyntää voimalaitosten tuottamaa suurta tietomäärää huoltotarpeiden ennustamisessa ja suorituskyvyn parantamisessa. Uuden biovoimalaitoksen käyttöä harjoitellaan simulaattorilla jo rakennusvaiheen aikana.

3.5.2022 | Alan vaikuttaja
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Eemeli Sarka

Ennakointi minimoi yllättävät viat ja tuotannon katkokset

Suomessa on paljon tuotantolaitoksia, jotka on rakennettu vuosia sitten ja jotka ovat tulleet elinkaarensa osalta ylläpito- tai uusimisvaiheeseen. Kunnossapidon näkökulmasta tämä on teollisuudelle haaste, sillä ikääntyvienkin laitteiden toimintakunto on kyettävä varmistamaan, jotta prosessit pyörivät sujuvasti. 

3.5.2022 | Näkökulma
Petri Vuolukka, toimialajohtaja, kaivos- ja metalliteollisuus ABB Oy

Pohjoisen teollisuuden uusi tuleminen

Yhteiskuntamme on kuluneiden yli kahden vuoden aikana joutunut kokemaan poikkeuksellisia aikoja. Koronapandemian siivittämänä olemme päässeet ja joutuneet totuttautumaan Teamsin ja muiden virtuaalisten työkalujen maailmaan. On ilmiselvää, että kokemus on nopeuttanut ratkaisujen käyttöönottoa ja sen myötä on kehittynyt uusia, edistyksellisempiä työskentelytapoja, joita voimme hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa.

3.5.2022 | Pääkirjoitus
Nina Garlo-Melkas Promaint-lehden päätoimittaja

Pohjoisessa tavataan!

Toukokuussa järjestettävällä Pohjoinen Teollisuus -tapahtumalla on jo pitkät perinteet: Expomark on järjestänyt ensimmäiset alan messut Oulussa jo vuonna 1996. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on ollut mukana tapahtuman järjestämisessä alusta alkaen.