https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 4/2022

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 4/2022

15.11.2022 | PÄÄKIRJOITUS
Juha Peltonen Promaint-lehti

Kunnossapito on myynnin etulinjassa

Joskus ajatellaan, että yritysten välisessä kanssakäymisessä myynti ja markkinointi on ensimmäinen vaihe. Kunnossapito saatetaan mieltää pitkän ja ehkä pysyväksikin koetun transaktioiden sarjan viimeisenä osuutena, joka on jonkinlainen jälkiseuraamus edeltävästä toiminnasta.

15.11.2022 | Lyhyesti
KUVA: STORA ENSO

Stora Enso investoi miljardin Ouluun

STORA ENSO investoi Oulun tehtaaseen miljardi euroa. Investoinnilla käytöstä poistettu paperikone muunnetaan pakkauskartonkilinjastoksi. Uuden linjan vuosikapasiteetti on 750 000 tonnia. Tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2025 alkupuolella.

15.11.2022 | Lyhyesti

Suomessa kehitteillä kemiallinen kierrätysprosessi muoville

SUOMALAISET YRITYKSET ja tutkimuslaitokset pyrkivät kehittämään teollisen mittakaavan pyrolyysiprosessin muovin kierrätykseen. Tavoitteena on löytää kierrätysprosessiin ratkaisut, jotka mahdollistavat laadultaan vaihtelevan kierrätysraaka-aineen prosessoinnin ja jalostamisen uutta vastaavaksi muovituotteeksi. Muovien kemiallinen kierrättäminen teollisessa mittakaavassa on jo läpimurron kynnyksellä, mutta edelleen merkittävä kemiallisen kierrätyksen ongelma odottaa ratkaisuaan.

15.11.2022 | Näkökulma
JUHA NYHOLM MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, KUNNOSSAPIDON RATKAISUT PINJA

Kunnossapito jakautuu kahtia

Kunnossapidon teknologiat kehittyvät jatkuvasti. Kerättävän datan määrä lisääntyy valtavaa vauhtia. Teknologinen kehitys on niin nopeaa, että yritysten on vaikeaa valita, mihin kehitykseen pitää ja kannattaa hypätä mukaan.

15.11.2022 | ALAN VAIKUTTAJA
TEKSTI: JUKKA NORTIO, KUVAT: TIMO PORTHAN

”Konetekniikka pelastaa maailmaa”

Kansainvälistyminen, yrittäjyyden arvostuksen nousu ja opetuksen sisällön mullistukset ovat muutamia niistä muutoksista, joita professori Petri Kuosmanen on nähnyt 40 vuoden aikana teknisessä korkeakoulutuksessa.

15.11.2022 | DIGITALISAATIO JA JÄRJESTELMÄT
TEKSTI: MATTI KERÄNEN KUVAT: SHUTTERSTOCK

Viisi kysymystä metaversumista

Metaversumi on internetin seuraava suuri mullistus. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisia muutoksia se tuo teollisuuteen, huoltoon ja kunnossapitoon? Tässä artikkelissa kolme asiantuntijaa vastaa viiteen keskeiseen kysymykseen teollisesta metaversumista.

15.11.2022 | TYÖMARKKINAT
TEKSTI: MATTI KERÄNEN KUVAT: SHUTTERSTOCK

Tekniikan alan osaajapula kärjistyy

Yritykset eivät löydä riittävästi osaavaa työvoimaa. Kauppakamarin jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn mukaan 70 prosenttia yrityksistä ei löydä osaavaa työvoimaa riittävästi. Jopa 73 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

15.11.2022 | VR, AR JA 3D-TULOSTUS
TEKSTI: MATTI KERÄNEN KUVAT: KONE OYJ, SHUTTERSTOCK

Hissi vie virtuaalitodellisuuteen

Kone on kouluttanut huollon kenttätyöntekijöitä VRympäristöissä vuodesta 2017 lähtien. Nyt yhtiö siirtää virtuaaliympäristöihin hissien ja liukuportaiden tuotekehityksen.

15.11.2022 | VR, AR JA 3D-TULOSTUS

Teollinen 3D-tulostus tutuksi VR-sovelluksella

SUOMALAISIA yrityksiä kannustetaan tutustumaan 3D-tulostukseen virtuaalitodellisuudessa. Turun yliopistossa kehitettävä sovellus ja koulutuspalvelu ovat pilottivaiheessa. Osuu ja uppoaa -hankkeeseen on osallistunut parikymmentä pk-yritystä. VR-sovelluksen kehittämisestä vastaavat Turun yliopiston teknillinen tiedekunta ja Turun kauppakorkeakoulu. Sovelluksen toivotaan lisäävän pk-yritysten kiinnostusta teolliseen 3D-tulostukseen, eli lisäävään valmistukseen.

15.11.2022 | KOULUTUS
TEKSTI: LEA MUSTONEN, LEHTORI, HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU JUSSI HORELLI, SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ, HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAT: TERHO AALTO

Yritykset mukaan koulutuksen suunnitteluun

Vuoropuhelu työelämän edustajien kanssa on koulutuksen suunnittelun perusta. Opiskelijoiden aiemmin hankkima osaaminen ja työssäoppimisen mahdollisuudet huomioidaan koulutuksen suunnittelussa yhä vahvemmin. Niin sanottujen mustien joutsenten aikoina tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoiminen on entistä vaikeampaa.

15.11.2022 | VOITELU
TEKSTI: JUKKA KAUPPINEN, KOULUTTAJA, TAITOTALO LÄHDE: TIMO IIVONEN KIL-YHTIÖT OY KUVA: KIL-YHTIÖT OY

Öljyjen kunnonvalvonta mukaan konekunnonhallintaan

Luotettavuuskeskeinen voiteluhuolto on systemaattinen toimintatapa käyttövarmuuden maksimoimiseksi voiteluhuollon keinoin. Onlinemonitorointi luo käyttäjälleen reaaliaikaisen kuvan öljyjen todellisesta kunnosta ja järjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

15.11.2022 | KOULUTUS
TEKSTI JA KUVAT: PIIA AILINPIETI, ASIANTUNTIJA JA KUTOMO -HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lapin AMK laajentaa kunnossapidon insinöörikoulutusta

Teollisuus- ja kunnossapitoyritykset osallistuivat koulutuksen sisällön suunnitteluun. Opetuksessa lisätään virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä opiskelijoiden toiveiden mukaisesti.

15.11.2022 | KOULUTUS
TEKSTI: TARJA RANNISTO KUVAT: LAPIN KOULUTUSKESKUS REDU, PONSSE

Simulaattori auttaa työtapojen uudistamisessa

Luonnollista vastaava metsänäkymä tekee metsäkoneiden simulaattorikoulutuksesta uskottavan. Simulaattori mahdollistaa myös metsäkoneen huollon koulutuksen ja ympäristöä säästävän tavan toimia.

15.11.2022 | STANDARDOINTI
TEKSTI: TERHI SÄYNÄTJOKI, STANDARDOINTIASIANTUNTIJA, SESKO KUVAT: SESKO

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.

15.11.2022 | ENERGIAJÄRJESTELMÄT
TEKSTI: MATTI KERÄNEN KUVAT: ILMATAR ENERGY, SHUTTERSTOCK

Kuudelle energiahankkeelle miljoonatuet

Kuusi kotimaista energiahanketta saa yhteensä lähes 100 miljoonan euron investointituet. Työ- ja elinkeinoministeriö teki päätökset tukien jakamisesta lokakuun alussa. Tukipotti rahoitetaan EU:n elpymisja palautumistuella. Suomen osuus tuesta on noin 1,8 miljardia euroa.

15.11.2022 | TEKNOLOGIA
TEKSTI: LAURI LEHTINEN, KUVAT: ENICO OY, SHUTTERSTOCK

Sähkövarastot muuttavat kustannusrakenteen

Suuret, siirrettävät akustot ovat muuttuneet kannattavaksi ratkaisuksi tilapäisessä ja lyhytaikaisessa sähköntarpeessa.

15.11.2022 | AJANKOHTAISTA
TEKSTI: MATTI KERÄNEN, KUVA: CARGOTEC/KALMAR

Työkoneiden kyberturvasta uusia palveluita

Tuoreen tutkimuksen mukaan katastrofaalinen kyberhyökkäys sijoittuu organisaatioiden kriisinsietosuunnittelussa korkeammalle kuin globaali taantuma tai uusi terveyskriisi. VTT tutkii yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa, miten työkoneiden kybertuvallisuudesta syntyy liiketoimintahyötyjä koneiden koko elinkaaren aikana.

15.11.2022 | TOIMINNANJOHTAJALTA
Jaakko Tennilä

Promaint ry 50 vuotta – Vuosi lähes paketissa

JUHLAVUOSI 2022 ei edennyt ihan täysin suunnitelmien mukaan. Ajatuksena oli alkuvuodesta juhlistaa 50-vuotista taivalta Kunnossapito 22 -kongressin aikana, mutta korona vei valitettavasti tämän mahdollisuuden. Tarkoitus on juhlistaa taakse jäänyttä juhlavuotta KP 23 -kongressin aikana 1.- 2.2.2023 Peurungassa. Pääsethän paikalle?