https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 2/2020

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 2/2020

28.5.2020 | ALAN VAIKUTTAJA
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: Timo Porthan

Hyvä johtaminen kannustaa hyviin tuloksiin

Johtamisen rooli suomalaisen teollisuuden menestystekijänä on aihe, joka kiinnostaa KP-ServicePartnerin Pekko Herolaa. Vaikka suomalaisesta johtamiskulttuurista löytyykin paljon hyvää, kuten asiakeskeisyys ja hyvä prosessijohtamisen taito, esimerkiksi yritysten sisäisessä keskustelu- ja luottamuskulttuurissa on edelleen petrattavaa monissa organisaatiossa.

28.5.2020 | KAIVOSTEOLLISUUS
Teksti: Saija Luukkanen, professori, johtaja, kaivannaisalan yksikkö (Oulu Mining School) Kuvaaja: Juha-Mikko Kinnunen

”Kaikki,mitä ei voi kasvattaa, täytyy kaivaa”

Suomen mineraalistrategian mukaan Suomen tulee luoda edellytyksiä tulevaisuuden teolliselle toiminnalle ja varmistaa suomalaisen kaivannaisalan osaamisen ja tutkimuksen korkea taso, ydinosaamisen kehittäminen sekä huippututkimuksen ylläpitäminen ja luominen.

28.5.2020 | AJANKOHTAISTA
Teksti ja kuvat: Promaint-lehti

Tuplasti äänennopeudella lentävän ”tietokoneen” huolto on jättitehtävä

Tässä artikkelissa valotetaan Horneteja seuraavien hävittäjien huolto- ja kunnossapitokysymyksiä esimerkkinä yhteiseurooppalainen Eurofighter.

28.5.2020 | JÄTEVEDENKÄSITTELY
Teksti: Saijariina Toivikko, vesiasiain päällikkö, Vesilaitosyhdistys

Jätevedenkäsittely ja sen tulevaisuus Suomessa

Jätevesien käsittely on Suomessa jo nyt kansainvälisesti verraten huipputasoa, ja sitä kehitetään jatkuvasti energia- ja resurssitehokkaammaksi.

28.5.2020 | DIGITALISAATIO
Teksti Helena Kortelainen, Toni Ahonen, Minna Räikkönen & Pasi Valkokari Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Metsäteollisuuden hiljainen tietämys esille

Digitalisaatio muokkaa tuotanto-omaisuuden hallinnan ja kunnossapidon maailmaa. Tietointensiivisyys, toiminta yhteistyöverkostoissa ja suorituskykyvaatimukset kasvavat, mikä edellyttää uusia tapoja toimia yhdessä ja jakaa tietoa. Uusi teknologia ei korvaa kokeneiden ihmisten ymmärrystä kohteista, ja nyt onkin korkea aika kerätä talteen osaajien hiljainen tieto.

28.5.2020 | OMAISUUDENHALLINTA
Teksti: Timo Kärri, tuotantotalouden professori, LUT-yliopisto Antti Ylä-Kujala, tuotantotalouden tutkijatohtori, LUT-yliopisto

Korona tuhoaa pääomat – lääkkeeksi joustavaa omaisuudenhallintaa ja ekosysteemiyhteistyötä

Riskit ovat realisoituneet, eivätkä ainoastaan rahoitukselliset vaan myös terveydelliset. Yritysten tuottava omaisuus on rajusti vajaakäytössä tai jopa käyttämättömänä. Yritysten käyttöpääomat uhkaavat huveta, kun kauppa ei käy. Kun kysyntä heilahtelee voimakkaasti toimintaa uhkaavien kriisien vaikutuksesta, pitäisi yritysten omaksua entistä laajemmin joustavan omaisuudenhallinnan periaatteet sekä tiivistää yhteistyötään pitkien toimitusketjujen rahoituksen takaamiseksi.

28.5.2020 | STANDARTOINTI
Teksti: Tommi Carlson, METSTA

Standardien vaikutus kunnossapitoon ja kunnossapidon koulutukseen

Paraskaan standardi ei ole avuksi, jos sitä ei noudateta. Siksi on tärkeää, että standardeja käytetään myös koulutuksessa oppimisaineistona. 

28.5.2020 | TYÖTURVALLISUUS
Teksti: Johtava asiantuntija, FT, Ossi Leinonen ja johtaja TkT, Kirsi Levä, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kaivosturvallisuus kuuluu kaikille

Urakoitsijoiden määrä kaivoksilla kasvaa. Kaivoksilla työskentelyyn liittyy erityisiä vaaroja, joihin myös urakoitsijoiden tulee perehtyä, saada opastusta ja osata reagoida vaaratilanteissa. Louhinta- ja räjäytystyöt aiheuttavat erityisiä vaaroja ja tilanteet muuttuvat kaivoksella päivittäin. Turvallinen kaivostoiminta on kaivoksen henkilöstön ja eri urakoitsijoiden yhteispeliä, jossa jokaisen on huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta sekä puututtava havaitsemiinsa epäkohtiin.

28.5.2020 | TEKNOLOGIA
Teksti ja kuvat: Lauri Lehtinen

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uudenlaisen joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.

28.5.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti ja kuvat: SSAB

Lisäpotkua kunnonvalvontaan

Noin vuosi sitten teräsyhtiö SSAB:n Raahen-tehtaan nauhavalssaamon vesimies Aki Malmi ehdotti osastonsa kehitysinsinöörille, että operaattorit voisivat alkaa raportoida laitteiden käytön aikana havaittuja vikoja itse sen sijaan, että vikailmoituksen tekee työnjohtaja. Ehdotuksesta käynnistyi kehitystyö, jonka lopputuloksena nauhavalssaamon käytönaikainen kunnonvalvonta sekä tehostui että helpottui merkittävästi.

28.5.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: Markku Pervilä Kuvat: Viafin Service Oyj

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana. 

28.5.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: Markku Pervilä Kuvat: Distence Oy

Pilvi- ja reuna- laskennasta apua teollisuuden mittauksiin

Teollisuuden kunnonvalvonnassa on käynnissä fiksujen ratkaisujen murros. Teknologia on halvempaa kuin koskaan ennen, ja tämä kohentaa varsinkin raskaan teollisuuden investointien tuottoasteita. Espoolainen Distence on jo 15 vuoden ajan tarjonnut teollisen internetin pilvi- ja reunalaskennan ratkaisuja suurten teollisuusyhtiöiden kunnonvalvontaan ja laitteiden mittauksiin.

28.5.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti: Nina Garlo-Melkas Kuvat: DENIOS

Apuna öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa

Varastoidaanko yrityksenne öljyt ja kemikaalit niin, että varastointi täyttää sekä lain että vakuutusyhtiön vaatimukset? Saksalainen insinööriosaaminen yhdistyy suomalaiseen kädenjälkeen DENIOKSEN ympäristö- ja varastokonteissa, joilla on kotimaisen työn laadusta kertova Avainlippu-tunnus.

28.5.2020 | KUMPPANIARTIKKELI
Teksti ja kuvat: Klüber Lubrication Nordic A/S

Synteettisissä vaihdeöljyissä on eroja

Erot synteettisen öljyn laaduissa vaikuttavat väsymysvaurioihin, toimintaan alhaisessa lämpötilassa, käyttöikään ja leikkautuvuuteen.

28.5.2020 | TUTKITTUA
Teksti: Miika Ahopelto, tekniikan tohtori, ohjelmistosuunnittelija

Automaatioasteen kasvu haastaa koneen ohjauksen

Liikkuvien työkoneiden, kuten pyöräkuormaimien, metsäkoneiden tai kaivoskoneiden, automaatioasteen nostaminen voi tuoda 12–22 prosentin säästöt polttoaineen kulutukseen samalla, kun kuljettajaa avustavia autonomisia toimintoja lisätään.