https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 5/2013

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 5/2013

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Raha ratkaisee – joskus liikaakin

Raha ratkaisee myös automaatiota ostettaessa. Uushankinnoissa halutaan aloittaa investoinnin takaisinmaksu niin nopeasti, ettei suunnittelulle ja käyttöönotolle jää riittävästi aikaa. Uusintoja siirretään vuositolkulla ja pyritään tulemaan toimeen auttamatta elinkaarensa päässä olevilla ratkaisuilla, jotka aiheuttavat viimeisinä vuosina ylimääräisiä tuotantokatkoja.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Automaatio- järjestelmän elinkaari hallitse tarvelähtöisesti

Jatkuvasti lisääntynyt järjestelmien monimuotoisuus yhdessä modernin tietotekniikan erilaisten päivitysten kanssa tuovat lisähaasteita automaatiohenkilöstölle. Automaatiojärjestelmien pitäminen päivitettyinä ja ajan tasalla on luonut tarpeen uusille työkaluille.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Servokäyttöjen viritystyökalut tarkempi prosessi ja parempi tuottavuus

Servojärjestelmiä käytetään, kun tarvitaan nopeaa ja tarkkaa liikettä. Servokäytön säätäminen ja viritys on tärkeä osa käyttöönottoa. Se, kuinka hyvin tässä onnistutaan, vaikuttaa merkittävästi tuottavuuteen, prosessin laatuun sekä laitteiston elinikään.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Langattomat HART-lähettimet kuinka kalibroidaan

Langattomaan WirelessHART tekniikkaan perustuvien lähettimien käyttö yleistyy. Mitä nämä lähettimet ovat, ja miten ne eroavat perinteisistä kaapeloiduista HARTlähettimistä? Miksi myös langattomat HART-lähettimet tulee kalibroida, ja miten toimenpide suoritetaan? Nämä ja muita aiheeseen liittyviä asioita käsitellään tässä artikkelissa.

Laite- ja korjaustekniikat

Valmiit komponentit konfiguroitava heterogeeninen arkkitehtuuri nopeuttaa

Prosessorikeskeiset järjestelmät ovat hyvin yleinen lähtökohta sulautetuille arkkitehtuureille, mutta niissä eivät välttämättä riitä teho tai ominaisuudet huipputehoa tai joustavuutta vaativiin järjestelmiin. Siksi nykyään yhä useammin joudutaan siirtymään heterogeenisiin järjestelmiin, joissa käytetään dedikoituja prosessoriyksiköitä eri tehtäviin. Näin täytetään järjestelmän kaikki vaatimukset. Ohjelmoitavat logiikkapiirit kuten FPGA:t (Field-Programmable Gate Array) muodostavat yhdessä mikroprosessorin kanssa tehokkaan ja joustavan parivaljakon, joka antaa avaimet todella tehokkaiden ja monimutkaistenkin järjestelmien suunnitteluun.

Tutkimus ja koulutus

Teollinen palvelu- liiketoiminta kolme tapaa suhtautua

Palveluliiketoiminnan mahdollisuudet puhuttavat monia teollisuuden aloja, eikä metalli- ja konepajateollisuus ole tässä poikkeus. Yritysten johtotehtävissä työskentelevät henkilöt ovat usein avainasemassa näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä, mutta palveluihin suuntautuminen herättää heidän keskuudessaan hyvin erilaisia näkemyksiä. Johdon mielikuvilla, suhtautumisella ja aikaisemmilla kokemuksilla voi olla suuri vaikutus siihen, kuinka yrityksen palveluliiketoiminta tulee kehittymään.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Kunnossapidon mobiiliratkaisu tiedon jakaminen ja oppiva organisaatio

Tiedon ja kokemusten jakaminen sekä tiedon helppo saatavuus auttavat kehittämään toimintaa. Koneiden ja prosessien elinkaaritieto auttaa päätöksen teossa, mutta ilman tehokkaita mobiiliratkaisuja osa arvokkaasta tiedosta katoaa.

Laite- ja korjaustekniikat

Kunnossapidon mobiiliratkaisu tiedon jakaminen ja oppiva organisaatio

Tiedon ja kokemusten jakaminen sekä tiedon helppo saatavuus auttavat kehittämään toimintaa. Koneiden ja prosessien elinkaaritieto auttaa päätöksen teossa, mutta ilman tehokkaita mobiiliratkaisuja osa arvokkaasta tiedosta katoaa.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Energiansäästöä ja työturvallisuutta teollisuuskiinteistön ilmastointitutkimuksella

Teollisuuden tuotantohallin ilmastoinnin toimimattomuudesta voi aiheutua ongelmia, jotka voivat pahimmassa tapauksessa vaikeuttaa tuotantoa tai heikentää työskentelyolosuhteita. Esimerkiksi kosteuden kondensoituminen rakenteisiin voi aiheuttaa pisarointia, joka pahimmassa tapauksessa saa aikaan tuotantohäiriöitä. Kokonaisvaltaisella saliilmastoinnin tutkimuksella on mahdollista löytää merkittäviä tehostamiskohteita ja säästöjä, ottaen huomioon energiankäyttö, kunnossapitoasiat, työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet.

Turvallisuus ja ympäristö

Turvallisuutta ja luotettavuutta hydrauliikkaletkujen suojauksella

Käyttöturvallisuus on noussut toiminnallisuutta ja luotettavuutta merkittävämpään asemaan teollisissa ratkaisuissa. Hydrauliikkaan perustuvissa toteutuksissa on aina korkeita painetasoja, joten vikaantumiset voivat aiheuttaa vaurioita lähellä oleviin koneisiin ja laitteisiin. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa riittävä henkilöturvallisuus. Oikein tehty toteutus parantaa myös toimintavarmuutta.

Laite- ja korjaustekniikat

Turvallisuutta ja luotettavuutta hydrauliikkaletkujen suojauksella

Käyttöturvallisuus on noussut toiminnallisuutta ja luotettavuutta merkittävämpään asemaan teollisissa ratkaisuissa. Hydrauliikkaan perustuvissa toteutuksissa on aina korkeita painetasoja, joten vikaantumiset voivat aiheuttaa vaurioita lähellä oleviin koneisiin ja laitteisiin. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa riittävä henkilöturvallisuus. Oikein tehty toteutus parantaa myös toimintavarmuutta.

Turvallisuus ja ympäristö

Koneen turvallisuusvaatimusten kehittyminen käyttöönotosta nykyhetkeen.

Järjestelmän modernisointi on mahdollisuus parantaa tuotannon ominaisuuksia, mutta siihen voi liittyä myös riskejä. Riskit saadaan minimoitua, kun käytetään toimintamalleja ja tarkastuslistoja modernisointiprosessin eri vaiheissa. Tärkeää on myös tekijän ja tilaajan välinen kommunikointi projektin aikana ja sen päättyessä. Tekijän tulisi ilmaista kirjallisesti, mitä on tehty ja onko järjestelmässä olennaisia puutteita.

Laite- ja korjaustekniikat

Koneen turvallisuusvaatimusten kehittyminen käyttöönotosta nykyhetkeen.

Järjestelmän modernisointi on mahdollisuus parantaa tuotannon ominaisuuksia, mutta siihen voi liittyä myös riskejä. Riskit saadaan minimoitua, kun käytetään toimintamalleja ja tarkastuslistoja modernisointiprosessin eri vaiheissa. Tärkeää on myös tekijän ja tilaajan välinen kommunikointi projektin aikana ja sen päättyessä. Tekijän tulisi ilmaista kirjallisesti, mitä on tehty ja onko järjestelmässä olennaisia puutteita.

Turvallisuus ja ympäristö

Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen täydennys PSK-standardiin

Vuonna 2006 julkaistu PSK:n standardi 6702, Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta, suunnittelun lähtökohdat, on saamassa täydennysosan Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen. Siinä käsitellään suunnitteluvaiheen lisävaatimuksia, jotka varmistavat riittävän käyttöturvallisuuden. Laadittu uusi aineisto oli keväällä lausuntokierroksella, ja se viimeistellään kuluvan syksyn aikana. Seuraavassa esitellään laajennuksen sisältöä.

Laite- ja korjaustekniikat

Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen täydennys PSK-standardiin

Vuonna 2006 julkaistu PSK:n standardi 6702, Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta, suunnittelun lähtökohdat, on saamassa täydennysosan Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen. Siinä käsitellään suunnitteluvaiheen lisävaatimuksia, jotka varmistavat riittävän käyttöturvallisuuden. Laadittu uusi aineisto oli keväällä lausuntokierroksella, ja se viimeistellään kuluvan syksyn aikana. Seuraavassa esitellään laajennuksen sisältöä.

Turvallisuus ja ympäristö

Puhtaus on puoli hydrauliikkaa

No ehkei aivan, mutta hyvin oleellinen asia kuitenkin. Tässä artikkelissa tarjoillaan maistiaisia juuri päättyneestä yli kahden vuoden mittaisesta hydrauliikan komponenttipuhtauden tutkimusprojektista, joka toteutettiin kahdentoista yrityksen ryhmähankkeena. Projektin nimi oli KompuNW – Hydrauliikan komponenttipuhtauden kehittämisellä globaalia kilpailukykyä verkostolle.

Laite- ja korjaustekniikat

Säätöhydrauliikan uusinta kuinka toteutetaan? Osa 5 (7)

Hydraulijärjestelmän modernisointi on yleinen ratkaisu jatkaa pitkään käytössä olleen koneen elinkaarta ja parantaa sen toimintaa. Paperikoneen nippihydrauliikka on hyvä kohde käsitellä säätöhydrauliikan toteutustapoja myös yleisellä tasolla, sillä esimerkit soveltuvat muihinkin laitteisiin. Tätä aihetta käsitellään kuluvan vuoden aikana moniosaisessa artikkelisarjassa. Edellisessä käsiteltiin venttiilisäädön dynamiikkaa. Nyt tutustumme tämän hetken laitetarjontaan.

Laite- ja korjaustekniikat

Täältä pesee hydraulikomponenttien pesukoneet ja nesteet kuntoon

Kesällä päättynyt hydrauliikan komponenttipuhtauden kehitysprojekti – Hydrauliikan komponenttipuhtauden kehittämisellä globaalia kilpailukykyä verkostolle (KompuNW) – paljasti hyvin teollisuudessa käytössä olevien komponenttipesukoneiden ongelmia. Jokainen hydraulijärjestelmien rakentaja olettaa komponenttien olevan puhtaita. Yleisesti käytössä olevat pesumenetelmät eivät kuitenkaan välttämättä tarjoa vastinetta tälle oletukselle. Artikkelissa kiinnitetään huomiota pesutekniikan keskeisimpiin seikkoihin, ja sen yhteydessä esitellään kahden alan merkittävän valmistajan ratkaisut.

Alan Uutiset

Taistelu tuotepiratismia vastaa n 26 tonnia väärennettyjä laakereita tuhottiin

Saksassa tuhottiin 26 tonnia väärennettyjä laakereita. Tuhotun erän nimellisarvo oli yli miljoona euroa. Vuonna 2007 tuhottiin noin 40 tonnia väärennettyjä laakereita, ja lukuisia vastaavia kampanjoita on toteutettu ympäri maailman.

Laite- ja korjaustekniikat

Tulevaisuuden hydraulijärjestelmät energian, ympäristön ja tilan säästöä suoritusarvoista tinkimättä

Hydrauliikkajärjestelmät ovat tärkeitä koneiden ja järjestelmien osia. Tiukentuneet ympäristömääräykset, jatkuvasti nouseva öljyn ja energian hinta sekä tarve entistä pienikokoisempiin koneisiin ja järjestelmiin vaativat entistä enemmän hydrauliikkajärjestelmiltä. Hydrauliikkajärjestelmien tulisi tehdä vähintään sama työ kuin ennenkin, mutta pienemmällä energiankulutuksella, pienemmällä öljytilavuudella, pidemmällä öljynvaihtovälillä ja alhaisemmalla melutasolla.

Alan Uutiset

Comadem 2013 kolme päivää verkostoitumista

Helsingin Messukeskuksessa järjestetty kunnonvalvonnan kansainvälinen huipputapahtuma Comadem2013 ylitti kaikki odotukset. Tietoa jaettiin, sekä kunnossapidosta että muustakin.

Laite- ja korjaustekniikat

Suurlujuusterästen korjaushitsaus on vaativaa työtä

Suurlujuusteräksiin luokitellaan nykyään kuuluvaksi myötölujuudeltaan yli 500 MPa:n luokkaa olevat teräkset. Lisäksi myötölujuudeltaan yli 900 MPa:n teräksiä kutsutaan ultralujiksi. Terästehtaat valmistavat hitsattavia suurlujuusteräksiä, joiden hitsaus laadukkaissa konepajaolosuhteissa onnistuu hyvin. Näistä teräksistä valmistetaan mm. erilaisia liikkuvia koneita, kuten metsätraktoreita, nostureita, kaivosajoneuvoja, jne. Nämäkin rakenteet vioittuvat joskus, ja niitä joudutaan korjaushitsaamaan. Suurlujuusterästen korjaushitsaus on paljon vaativampaa työtä kuin rakenteen valmistaminen johtuen näiden terästen mikrorakenteesta. Väitöstutkimuksen avulla löydettiin tärkeää tietoa myös suurlujuusterästen korjaushitsaajien avuksi.