https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 1/2022

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 1/2022

10.3.2022 | Pääkirjoitus
Nina Garlo-Melkas Promaint-lehden päätoimittaja

Teknologia 22 kutsuu kunnossapidon ammattilaiset koolle

Kokoontumisrajoitukset on purettu, ja pian teollisuuden ja teknologian johtava suurtapahtuma Teknologia 22 avaa ovensa!

Helsingin Messukeskuksessa 3.–5. toukokuuta järjestettävän tapahtuman ohjelmakattaus on laaja tarjoten tietoa muun muassa robotiikasta, avaruusteknologiasta ja 3D-tulostuksesta. Promaint-lehtikin on mukana tapahtumassa, jossa energia- ja kunnossapitokin ovat tärkeässä roolissa tapahtuman sisällössä.

10.3.2022 |
Susanna Sovio-Veikkolainen Luotettavuusinsinööri SSAB EUROPE OY

Teräksen vihreä valmistustapa mullistaa kunnossapidonkin

Kun haetaan tuotannon tehostamista ja läpimenoaikojen lyhentymistä, korostuu häiriöttömän tuotannon ja prosessien luotettavuuden merkitys. 

10.3.2022 |

Turvallisuustyö on tekemisen ”punainen lanka”

Kunnossapito on kiinteä osa teollista tuotantoprosessia. Tuotantoprosessien ja -laitteiden turvallisuus, käytettävyys, ympäristösuorituskyky sekä laaduntuottokyky edellyttävät jatkuvaa kunnossapysymistä, joten kunnossapidon erottaminen tuotannosta erilliseksi osa-alueeksi on vaikeaa.

10.3.2022 | Ajankohtaista
Teksti: Laura Hujanen

Teknologia 22 -tapahtuma viimein livenä toukokuussa

Pohjoismaiden johtava teknologiatapahtuma tarjoaa kunnossapidon ammattilaisille kiinnostavaa ohjelmaa ja tietoa sekä mahdollisuuden verkostoitumiseen. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on vahvasti mukana tapahtumassa. 

10.3.2022 | Hydrauliikka ja voitelu

Öljyjen lakkautuminen kuriin

Öljyjen lakkautumisen taustalla on öljyn kemialliset muutokset, joita aiheuttavat lämpö, vesi, likapartikkelit ja ympäristöstä öljyyn liukeneva ilma. Lakkautuminen voi ilmetä hydrauli- tai voitelujärjestelmässä monella eri tavalla.

10.3.2022 | Teknologia
Teksti ja kuvat: Liisa Naskali ja Miika Peltola Polar Night Energy

Hiekkasäiliö jalostaa hukkalämpöä kaukolämmöksi

Uusiutuvan ja päästöttömän energiantuotannon kasvaessa tarvitaan uusia tapoja varastoida suuria määriä energiaa. Lämpövarastot ovat yksi ratkaisu.

10.3.2022 | Sähköinen Liikenne
Teksti: Katja Hynynen

Sähköisen liikenteen uusi maisteriohjelma syksyllä 2022

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto aloittaa Sähköisen liikenteen maisteriohjelman Lahdessa syksyllä 2022.

10.3.2022 | Sähköinen Liikenne
Teksti: LSK Group, toimitusjohtaja ja Lahden sähköisen liikenteen klusterin pj. Perttu Ryynänen

Sähköisen liikenteen klusteri Lahdessa

Yhteistyöalustalla edistetään sähköistyvän liikenteen tarjoamien liiketoiminta- ja TKI-mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä alan investointeja, ja rakennetaan ratkaisuja toimijoiden osaajapulaan.

10.3.2022 | Sähköinen Liikenne
Teksti: LUT School of Energy Systems -yliopiston dekaani Olli Pyrhönen Kuvat: Johannes Wilenius

Hiilivapaa markkina etsii uusia ratkaisuja

Fossiilisista polttoaineista luopuminen merkitsee valtavaa teknologiamurrosta ja edellyttää uusia ratkaisuja. Samalla on syntymässä uusi maailmanlaajuinen markkina hiilivapaan liikenteen ympärille.

10.3.2022 | Ajankohtaista
Teksti ja kuvat: Jorma Järviö

Tampereella kuultiin teollisuuden uusimmista trendeistä

Tampereen aseman seutu muodosti puitteet kahdelle suurelle tapahtumalle. Jääkiekon ystävät ottivat riemulla vastaan upouuden Nokia Arenan perinteiset paikallisottelut tyyliin vuoroon vieraissa. Aivan areenan vieressä tekniikan ystävät kokoontuivat 8.–9. joulukuuta Solo Sokos Hotel Torni Tampere -hotelliin jakamaan tietoa ja osaamista teollisuuden uusimmista kehitystrendeistä. Niitä tarjosivat suomalaiset asiantuntijat Käyttövarmuus 2021 -päivillä.

10.3.2022 | standardointi
Teksti: Arto Sirviö, Ryhmäpäällikkö, SESKO SR 88 yhteyshenkilö

Tuulivoiman standardointi

Sähköalan toiminta perustuu standardien soveltamiseen ja tämä pätee myös uusiutuvan energian järjestelmille. Tuulivoima-alan standardijulkaisut laatii kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka toimii IEC-komitean TC 88 Wind energy generation systems alaisuudessa. Suomessa ne otetaan käyttöön kansallisina SFS-EN IEC -standardeina.

10.3.2022 | Ajankohtaista

Suomi ja Ruotsi rakentavat vetyteollisuutta BotH2niassa

Ruotsi rakentaa parhaillaan isoa vetyteollisuutta maansa pohjoisosiin. Ruotsin hallituksen arvioiden mukaan se tuo Pohjois-Ruotsiin 50 000 uutta työpaikkaa ja niiden mukana 100 000 uutta asukasta.

10.3.2022 | Hydrauliikka ja Voitelu
Teksti: Jukka Kauppinen, kouluttaja, Taitotalo

Luotettavuuskeskeisen RCL-voiteluhuollon periaatteet

Luotettavuuskeskeinen voiteluhuolto, eli Reliability Centered Lubrication (RCL), on laatujärjestelmä, toiminnanohjaustyökalu, kulttuuri ja toimintatapa. 

10.3.2022 | Koneturvallisuus
Teksti ja kuvat: Lauri Lehtinen

Koneturvallisuus on työnantajan vastuulla

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden käyttöön annettavien koneiden turvallisuudesta. Koska huolehtimisvelvoite on kirjoitettu lakiin, sitä ei voi ulkoistaa kunnossapidolle. Juridinen vastuu koneiden turvallisuudesta on aina työnantajalla – linjaorganisaation mukaisesti.

10.3.2022 |

Hydrauliikka-asentajien pätevyyskriteerit toisivat etua teollisuudelle ja työntekijälle

Suomessa ei ole olemassa tällä hetkellä lakisääteisiä kriteerejä hydrauliikka-asentajan pätevyydelle, vaikka asennuksiin ja laitteiden kunnossapitoon liittyykin merkittäviä työterveys- ja työturvallisuus- sekä taloudellisia riskejä. Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n Hydrauliteknisen toimikunnan kautta tilanteeseen haetaan nyt muutosta luomalla sekä Suomen teollisuutta että alan työntekijöitä palveleva koulutus- ja akkreditointiohjelma.

10.3.2022 | Teknologia
Teksti ja kuvat:Reijo Holopainen

Kolmiulotteisen datan hyödyntäminen yleistyy 3D ja 6G mullistavat koulutuksen

3D tarkoittaa kolmiulotteista mallinnusta. Se on nyt dynaamisista tietotekniikan kehityssuuntauksista vahvin laajan käyttösoveltuvuuden ansiosta. Uudentasoinen kyky havainnollistaa kohteita kolmiulotteisena virtuaalitodellisuutena sopii luonnostaan rakentamiseen ja kunnossapitoon.

10.3.2022 | Toiminnanjohtajalta
Jaakko Tennilä Toiminnanjohtaja, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

PROMAINT RY 50 VUOTTA – LEHDET KESKIÖSSÄ

Kunnossapitotoimikunta perustettiin vuonna 1958 silloisten insinöörijärjestöjen toimesta. Toimikunnan tavoitteeksi kirjattiin ”kunnossapitohenkilökunnan yhdistäminen samaan hiileen puhaltavaksi Suomen teollisuuden yhdeksi vaikuttajaryhmäksi”.