https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 3/2016

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 3/2016

Laite- ja korjaustekniikat

Taloyhtiön putkistouusinta teollisuuden menettelyillä

Linjasaneeraus ei aina tarkoita, että talo laitetaan säkkiin ja asukkaat muuttavat evakkoon. Teollisuuden toimintatavat ohjaavat erilaiseen menettelyyn. Se tarjoaa etuja sekä asukkaille, vuokralaisille että osakkaille.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Nopea, 12 tunnin työnkierto tuo etua teollisuudelle ja sen työntekijälle

Työajat vaikuttavat muun muassa työntekijän terveyteen ja toimintakykyyn. Tuotannon näkökulmasta katsottuna organisaation työaikaratkaisut vaikuttavat myös työn tuottavuuteen ja sujuvuuteen. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan kahdentoista tunnin ”nopeat” työvuorot palvelevat sekä teollisuuden alan työnantajaa että sen työntekijää.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Luova tuho kylvää uutta kilpailukykyä Suomen teollisuuteen

Suomen talouskasvu käy säästöliekillä. ETLA arvioi, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 0,9 prosenttia ja seuraavinakin parina vuotena vain hieman päälle prosentin. Millainen on Etlan tutkimusjohtaja Mika Malirannan näkemys Suomen teollisuuden tämänhetkisestä kilpailukyvystä?

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Pilvestä potkua liiketoimintaan

Teollisen internetin kehittyminen on tuonut murroksen myös ennakoivaan kunnonvalvontaan. Nykypäivän teknologioilla toteutetaan kustannustehokkaasti tuottavia etävalvonnan palvelukonsepteja, jotka ovat pienempienkin yritysten saatavilla.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Paineakkujen kunnonvalvonta uudelle tasolle

Perinteisesti paineakkujen kunnonvalvonta on perustunut määräaikaistarkastuksiin. Nyt sähköinen kunnonvalvonta tarjoaa mahdollisuuden siirtyä kriittisissä kohteissa reaaliaikaiseen seurantaan.

Turvallisuus ja ympäristö

Toiminnallinen turvallisuus – prosessilaitoksen koneet

Prosessilaitoksessa toiminnallisen turvallisuuden tavoitteena on riittävä prosessiturvallisuus, mikä voi riippua paitsi prosessin myös prosessiin yhdistettävien koneiden ja laitteiden ominaisuuksista. 

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Teollinen internet tänään

Teollisen internetin visiot lupaavat yrityksille loistavaa tulevaisuutta. Sen teknologioita kuitenkin hyödynnetään yrityksissä jo tänäkin päivänä ja ne tarjoavat selkeää lisäarvoa loppukäyttäjille.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kunnossapito on elinkaaren hallinnan kivijalka

Laitoksen kunnossapidon voi hoitaa itse tai hankkia sen ostopalveluna. Osaamista löytyy ja sitä on viety myös rajojemme ulkopuolelle. Promaint-lehti haastatteli Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kehitysjohtaja Juha Moisiota.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Älykäs kunnossapito

Alamme päivän puheenaiheita ovat digitalisaatio ja siihen liittyvät hypet. Niiden myötä on esille noussut myös termi älykäs kunnossapito. Kuitenkin ratkaisevassa roolissa on edelleenkin ihmisen huolenpito, että prosessilaitteita käytetään oikein, niillä on oikea toimintaympäristö ja niille suoritetaan vaadittavat ylläpitotoimenpiteet.

Alan Uutiset

Case Yara Siilinjärvi: rikastushiekkaprojekti, uusi käsittelylaitos.

Siilinjärven kaivoksella tuotetaan vuosittain noin miljoona tonnia apatiittirikastetta, jonka valmistuksen yhteydessä syntyy noin 10 miljoonaa tonnia rikastushiekkaa. Uudessa laitoksessa hiekan osuus nostetaan noin 70 prosenttiin, jolloin rikastushiekan läjitysominaisuudet paranevat.

Turvallisuus ja ympäristö

Mittalaite varoittaa ajoissa vesistöön liuenneista raskasmetalleista

Teollisuuden raskasmetallipäästöt vaikuttavat haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Nykytekniikan avulla voidaan kuitenkin havaita mikrogrammatason liukoisia metallipitoisuuksia teollisuuden kuivatusvesistä, jäähdytysvesistä ja jätevesistä jo ennen niiden turvalliseksi asetettujen raja-arvojen ylittämistä. 

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Rakentamislupaa hakemassa

Fennovoiman ydinvoimahanke on edennyt rakentamislupavaiheeseen, kun se jätti hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuussa 2015. Se oli yksi projektin tähän asti merkittävimmistä etapeista. Nyt Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan laitosalueen infrastruktuuria ja tukirakennuksia.

Tutkimus ja koulutus

Tuntemalla olosuhteet voit optimoida materiaalit kulutussovelluksiin

Kulumisen testauksella voidaan optimoida materiaalien valintaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja ennakoida kunnossapitojen aikataulutusta.

Turvallisuus ja ympäristö

Toimintajärjestelmä tukee kaivoksen työturvallisuutta

Yleisen kiinnostuksen lisääntyminen kaivostoimintaa kohtaan on lisännyt painetta kaivosturvallisuuden parantamiselle niin työ- kuin ympäristöturvallisuuden osalta. Kaivostoiminnan laadun laaja-alainen kehittäminen edellyttää sitä, että turvallisuudesta tehdään kiinteä osa kaivosyhtiön kaikkea toimintaa.

Alan Uutiset

Jatkuvaa koulutusta kaivosalan toimijoille

Missä vaiheessa on Suomen kaivosvastuujärjestelmän kehitystyö tällä erää, Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinen? 

Alan Uutiset

Kemianteollisuus parantaa - nyt myös kiertotalousmittarit seurannassa

Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelman vuoden 2015 tulokset on julkaistu. Uutena elementtinä raportoinnissa ovat nyt kiertotalouden mittarit. Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care -ohjelma on teollisuuden pitkäaikaisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Suomessa se on ohjannut kemianteollisuuden kehitystyötä jo lähes 25 vuotta.

Alan Uutiset

Mineraalit ovat perustamme

Lähes kaikki ympärillämme perustuu luonnonvaroihin. Kaivannaisteollisuus on suuressa roolissa, sillä luonnossa kasvavien materiaalien keräyksessäkin käytämme mineraalipohjaisia laitteita. Pohjoinen teollisuus on hyvä foorumi saada päivitys tapahtuneeseen kehitykseen.