https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 2/2019

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 2/2019

13.5.2019 | Pääkirjoitus
Nina Garlo-Melkas, Promaint-lehden päätoimittaja

Ennakointi pitää katastrofit loitolla

Teollisuuden laitteiden kunnossapito on aiemmin tarkoittanut sitä, että laite korjattiin, kun siihen tuli vika. Nyt tilanne on pitkälti toinen: laitteet kertovat itse, milloin ne ovat huollon tarpeessa, ja viat korjataan jo ennen kuin ne syntyvät, jolloin vältetään kalliiksi tulevat, yllättävät tuotannon seisakit.

13.5.2019 | Näkökulma
Marko Lehtosaari, Radan kunnossapidon laatuvastaava, Väylävirasto

Kunnossapito osana tehokasta fyysisen omaisuuden hallintaa

Omaisuuden hallinta on ajankohtainen termi lähes kaikkialla, myös kunnossapidossa. Määritelmiä termille löytyy monia, mutta yleisesti tehokas omaisuuden hallinta on hyviä käytäntöjä ja systemaattista toimintaa, joilla organisaatio hallinnoi tavoitteidensa mukaisesti fyysistä omaisuuttaan ja siihen liittyviä riskejä sekä kustannuksia koko sen elinjakson ajan.

13.5.2019 | Alan vaikuttaja
Teksti: Nina Garlo-Melkas // Kuvat: Timo Porthan

Digitaalinen asiakaskokemus tuo kilpailuetua

Digimurroksen vauhdissa pysyminen edellyttää teollisuusyrityksiltä liiketoiminnan jatkuvaa uudistamista. Valmetin palveluliiketoiminnan kehitysjohtaja Petri Lakka arvioikin, että nykymarkkinassa digitaalinen asiakaskokemus on nousemassa yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi myös perinteisen teollisuuden toimijoille.

13.5.2019 | Teknologia
Teksti: Dosentti Matti Linjama, Tampereen yliopisto

Hydraulihybriditekniikalla työkoneiden polttoaineenkulutus pienemmäksi

Tampereen yliopistossa kehitetty hydraulihybriditekniikka pudottaa työkoneiden polttoaineenkulutusta jopa 30 prosenttia. Samalla parannetaan koneiden tuottavuutta ja säästetään ympäristöä.

13.5.2019 | Liiketoiminta
Teksti: Juha Peltonen // Kuvat: Timo Porthan

Huollon osuus kasvaa Cargotecin liiketoiminnassa

Cargotec on onnistunut kasvattamaan huoltoliiketoiminnan osuutta yhtiön strategian mukaisesti.

13.5.2019 | Materiaalitehokkuus
Teksti: Suvi Salmela, Motiva Oy

Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus: Materiaalitehokkuuden parantamisen monet konstit käyttöön

Fazer ja Jospak kehittävät uudenlaisia pakkauksia, joissa tarvitaan vähemmän muovia ja jotka suojaavat tuotteita paremmin pilaantumiselta. K-Citymarket Easton hankki muovipaalaimen, jonka myötä muovien kierrätys tehostuu merkittävästi. Atria tehostaa raaka-aineiden käyttöä ja S-ryhmä puolestaan kehittää materiaalitehokkuutta yhdessä koko toimitusketjun kanssa. Tässä esimerkkejä toimenpiteistä, joita Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen solmineet yritykset tekevät koko elintarvikealan materiaalitehokkuutta parantaakseen.

13.5.2019 | Materiaalitehokkuus
Teksti: Johanna Nikunen, Suomen Pakkausyhdistys ry

Toimitusketjun tarkkaa yhteispeliä

S-RYHMÄ KEHITTÄÄ materiaalitehokkuutta yhdessä koko toimitusketjun kanssa. Avainasemassa ovat entistä tarkemmat menekki- ja tilausennusteet sekä tekoälyn hyödyntäminen.

13.5.2019 | Tutkittua
Teksti: Jari Keskinen, Jukka Vanhala, Matti Mäntysalo, Pekka Ruuskanen, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta Kuvat: Tampereen yliopiston kuva-arkisto, Shutterstock

Energiaomavaraiset anturiverkot

Tulevaisuuden mittausjärjestelmät ovat enenevässä määrin hajautettuja. Kun mittausjärjestelmässä on suuri määrä eri paikoissa sijaitsevia komponentteja ja antureita, niiden johdotus on hankalaa tai jopa mahdotonta. Johdot ja niiden liitokset ovat myös kalliita ja luotettavuuden kannalta ongelmallisia. Siksi energiaomavaraiset anturit ja systeemit ovat kiinnostavia.

13.5.2019 |
Teksti: Johanna Nikunen, Suomen Pakkausyhdistys ry

Atria – hyvää ruokaa resurssiviisaasti

Atria aikoo tehostaa jo nyt hyvällä tasolla olevaa raaka-aineiden hyödyntämistä. Yhtiö tehostaa mittavan tuotannon kehittämisohjelmansa avulla myös esimerkiksi veden- ja energiankäyttöä.

13.5.2019 | Sähkökunnossapito
Teksti ja kuvat: Timo Jernberg, Mattila Porvoo, Jarmo Virtanen, ISS Palvelut Oy

Kiinteistöjen ja tuotantolaitteistojen sähkökunnossapito

Sähköasennusten ja -laitteistojen säännöllinen tarkastaminen ja havaittujen puutteiden korjaaminen kiinteistöissä ja toimi- ja tuotantotiloissa on olennainen osa yrityksen riskinhallintaa. Hyvällä kunnossapidolla pyritään saavuttamaan keskeytymätön tuotanto ja mahdollisimman lyhyet käyttökatkokset.

13.5.2019 | Ympäristö
Teksti: Elias Hakalehto

Mikrobeista apua ilmastonmuutoksen torjuntaan

Mikrobien avulla voidaan kohentaa elinympäristöä ja parantaa tulevien sukupolvien toimeentulon mahdollisuuksia. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa on onnistuttu muuntamaan Tampereen Näsijärven pohjaan lähes sadan vuoden aikana kertynyt puuperäinen jäte hyödyllisiksi kemikaaleiksi.

13.5.2019 | Ympäristö
Teksti: Nina Garlo-Melkas

Jätteistä arvokkaita aineita

Kuopiossa on kehitetty liikuteltava biojalostamo, jossa mikrobit muuttavat eloperäiset jätteet biopolttoaineiksi, teollisuuskemikaaleiksi ja lannoitteiksi. Mikrobien avulla voidaan tehdä monia sellaisiakin aineita, joita on tuotettu aiemmin öljystä.

13.5.2019 | Teknologiatrendit
Teksti: Heikki Ailisto, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Suomella hyvät lähtökohdat tekoälyteknologian hyödyntämisessä

Tekoäly on tämän hetken kuumimpia teknologiatrendejä. Eikä ihme, sillä tekoäly näyttää saavuttavan ja ohittavan ihmisen kyvyt monilla aloilla. Ihminen hävisi ensin shakissa, sitten pokerissa ja gossa. Lääkäreiden väitetään jo jäävän toiseksi poikkeavuuksien löytämisessä ja tunnistamisessa röntgenkuvista. Tekoälyn odotetaan tuovan suuria muutoksia alalle kuin alalle.

13.5.2019 | Tutkittua
Teksti: Lasse Metso, tutkijatohtori, LUT-yliopisto, Tuotantotalous

Kunnossapitotiedon hallinnan haasteet

Teollisessa valmistuksessa ja tuotannossa on tapahtunut suuria muutoksia: automaatio on lisääntynyt ja kompleksisuus on kasvanut. Samoin on käynyt informaation määrälle. Tämä on tietysti vaikuttanut myös kunnossapitoon ja kunnossapitotiedon hallintaan.

13.5.2019 | Tutkimus
Teksti: Markku Pervilä // Kuvat: Posiva Oy

Posiva rekisteröi tutkimustilansa EU:n laajuiseksi tavaramerkiksi

Suomalainen ydinenergian osaaminen ja erityisesti ydinjätteen loppusijoituksen ratkaisut kiinnostavat muissakin maissa. Suomella on käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa 5–7 vuoden etumatka edistyneimpienkin maiden hankkeisiin nähden, Posiva Solutions Oy:n toimitusjohtaja Mika Pohjonen arvioi.

13.5.2019 | Rakentaminen ja saneeraus
Teksti: Marja Saarikko

Asbesti on ikävä yllätys

Ennen vuotta 1994 valmistuneita teollisuuslaitoksia koskevat asbestin osalta samat lait ja määräykset kuin asuinkiinteistöjäkin. Ennen saneerausta niissä on tehtävä lakisääteinen asbesti- ja haitta-ainekartoitus, jotta kaikki haitalliset materiaalit löydetään. Silloin ne pystytään käsittelemään niin, ettei niistä aiheudu vaaraa tilojen käyttäjille, jätteiden käsittelijöille, urakoitsijoille eikä ympäristölle.

13.5.2019 | Voitelu
Teksti ja kuvat: Lauri Lehtinen

Voiteluaineet valittava pykälien mukaan

Elintarvike-, kosmetiikka ja lääketeollisuudessa voiteluaineiden käyttö on selkeästi säänneltyä. Niiden kohdalla on luokituksia ja asetuksia, joita on noudatettava. Muita voiteluaineita ei saa tuoda tuotantoon määritellyille alueille – tämä asia ei ole välttämättä kyllin hyvin tiedossa.

13.5.2019 | Voitelu

Fuchsin kierrätettävä pesuneste tuo selvää säästöä prosessikustannuksiin

FUCHSin edistyksellinen työstö- ja pesunesteen yhdistelmä auttaa vähentämään prosessiteollisuuden kustannuksia merkittävästi. Alhaisen pesulämpötilan, pienemmän hävitettävien nesteiden määrän ja muun muassa vesijohtoveden pienemmän kulutuksen ansiosta ympäristökin hyötyy ja tuotannon kestävä kehitys edistyy.

13.5.2019 | Voitelu
Teksti: Markku Pervilä // Kuvat: Fluid Intelligence

Etävalvonta on tullut myös öljyn suorituskyvyn seurantaan

Teollisuuden huoltostrategiat ja toimintamallit ovat murroksessa siirryttäessä ennakoivan huollon malleihin. Teollisuuden voiteluöljyjen suorituskyvyn seurantaan ja käyttövarmuuden ylläpitoon erikoistuneen Fluid Intelligencen mukaan tämä muutosprosessi voi kestää vuosia, mutta saavutettavat hyödyt ovat huomattavia.

13.5.2019 | Voitelu
Teksti: Nina Garlo-Melkas // Kuvat: Teemu Mäkinen

Kiertovoitelulla käyttövarmuutta tuotantolaitteisiin

SKF Flowline -öljynkiertovoitelujärjestelmä varmistaa tuotantolinjojen toiminnan. Kompaktin ja modulaarisen rakenteensa ansiosta järjestelmän käyttö on ahtaissakin tehdastiloissa mahdollista. Säiliön tehokkaan voitelukierron ansiosta käyttökustannukset alenevat.

13.5.2019 | Pintatekniikka
Teksti: Markku Pervilä // Kuvat: Wintech, Shutterstock

Wintech tuo tehoa ja turvaa vaativaan hiontaan

Raskaalla teollisuudella on kovat vaatimukset sekä uusien kappaleiden tuotannossa että vanhojen osien korjauskoneistuksissa. Molemmissa edellytetään usein pieniä toleransseja, pinnan tarkasti määriteltyjä karheuksia tai muita toiminnallisia vaatimuksia eri pinnoille. Jyväskylässä toimiva Wintech Oy kehittää laitteistoja ja lähinnä hiontaan perustuvia työstömenetelmiä näihin tarpeisiin.