https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 2/2015

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 2/2015

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Palveluliiketoiminta tukee teknologiavientiä

Palveluliiketoiminta on jatkuvassa kasvussa. Myös suuret kotimaiset teknologiayritykset ovat siirtyneet vientiyrityksistä elinkaaripalvelujen toimittajiksi. Tiiviimpi toiminta käyttäjien kanssa parantaa yhteistyötä ja auttaa ohjaamaan jatkokehitystä sekä teknologiassa että palveluissa.  

Turvallisuus ja ympäristö

Varmista kesätyöntekijöiden turvallisuus

Kesätyöntekijät tarjoavat meille kaikille näköalapaikan tulevaisuuteen ja sen tekijöihin. Tehdään tästä reilu vaihtokauppa. Tarjotaan nuorille kesätyön ohella myös onnistumisen edellytykset eli kunnon perehdytys ja työssä ohjausta.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Miksi Lean -kehityshankkeet epäonnistuvat?

Minua on kiinnostanut valtavasti, miksi toiset yritykset saavat hienosti sovellettua Leania, kun samaan aikaan toiset epäonnistuvat siinä surkeasti. Tässä kerrotaan viisi yleisintä syytä epäonnistumiseen.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kustannustehokas ennakkohuolto varmistaa voimalaitoksen toiminnan

Voimalaitosprosessin toiminnalle ovat ratkaisevia muutamat virtaustekniset laitteet. Mitä ne ovat ja mitä erityistä niiltä vaaditaan? Varmistaako tarkastava kunnossapito niiden luotettavan toiminnan?

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Seuraa turbiiniöljyn kuntoa

Voimalaitoksen turbiiniöljyn lakkautuminen voi johtaa hydraulisiin ongelmiin ja aiheuttaa kohonneita laakerien lämpötiloja. Niiden seurauksena voi olla suunnittelematon käyttökeskeytys ja suuret kustannukset.

Tutkimus ja koulutus

Simulointi nopeuttaa käyttöiän määritystä

Tampereen teknillisellä yliopistolla on käynnistynyt tutkimusprojekti Nopeutettu elinkaaren määritys, jonka avulla lisätään elinkaarimäärityksen osaamista ja kehitetään elinikätestauksen menetelmiä. Kirjoittaja: NEM-projektin tutkimusryhmä, TTY

Tutkimus ja koulutus

Valoa kohti

Käsite ’Engineering Asset Management’ lienee varsin outo jopa alalla toimivien keskuudessa. Yläkäsitteenä se kattaa muun muassa käyttöomaisuuden käytön ja huollon, tähän liittyvän koulutuksen ja sertifioinnin, kunnon ja riskien arvioinnin, kunnossapitoalan teknologiat ja järjestelmät sekä standardoinnin.

Laite- ja korjaustekniikat

Yhteistyö toimii pintaa syvemmällä

Korroosioneston ja pintakäsittelyn parissa on Suomessa perinteisesti toiminut useita yhdistyksiä. Parin viime vuoden aikana kehitetty yhteistyö on tuonut uutta potkua toimintaan.

Turvallisuus ja ympäristö

Laatua ja turvallisuutta päivitetyillä painelaitestandardeilla

Lämmittämättömien painelaitteiden standardista SFS-EN 13445 on julkaistu  uusi painos, johon on sisällytetty muutokset viiden vuoden ajalta. Tärkeimmistä osista on saatavilla päivitetty suomenkielinen käännös.

Turvallisuus ja ympäristö

Hukkalämmöstä sähköä

Merkittävä osa käytetystä energiasta muuntuu hukkalämmöksi. Orgaanisten kiertoaineiden käyttöön perustuvat lämmöntalteenottoprosessit ovat potentiaalinen ratkaisu vastaamaan tähän haasteeseen.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Tieto ohjaa toimintaamme yhä nopeammin ja itsenäisemmin

– Elinkaaren aikaiseen tietojohtamiseen tarvitaan muutos.  Nyt toimitaan pitkälti historian varassa, jatkossa menestyjät siirtyvät yhä  enemmän ennustavaan päätöksentekoon, toteaa Jouko Kiiveri Solteq Oyj:stä. Teollinen internet on osaltaan mukana tuomassa nopean muutoksen.