https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 4/2019

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 4/2019

16.12.2019 | Alan vaikuttaja
NIna Garlo-Melkas Kuvat: Timo Porthan

Suunnitelmallisuus vie kunnossapidossa pitkälle

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut täysin muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana: digikehityksen ansiosta teollisuuden kunnossapidon rooli on muuttunut pakollisesta kuluerästä tärkeäksi osaksi organisaatioiden liiketoimintastrategiaa.

16.12.2019 | Koulutus
Matti Niemelä, koulutusasiantuntija: kunnossapito, painelaitteet. AEL

Kunnossapidon osaaminen ja koulutus kiinnostaa

Tehokkaalla kunnossapidolla on keskeinen rooli teollisuuden kilpailukyvylle. Etenkin nyt, kun investointien määrä on laskenut, on tultava toimeen ikääntyvillä laitteilla ja laitoksilla, ja henkilöstön osaaminen ja osaamisen kehittämisen tarve ovat korostuneet.

16.12.2019 | Sertifiointi
Ilkka Palsola, Promaint ry, Chairman of EFNMS Certification Committee

Onko kunnossapidon henkilösertifiointi tarpeen?

Suomessa Kunnossapitoyhdistys Promaint ry järjestää kaksi kertaa vuodessa eurooppalaisen kunnossapitoyhdistysten kattojärjestön, EFNMS:n valvomia sertifiointitilaisuuksia. Tentin vaatimukset perustuvat SFS-EN 15628 Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti -standardiin.

16.12.2019 | Infra-alalla tapahtuu
Mikko Somersalmi, Tekninen johtaja, RAKLI

Infran korjausvelka vaatii innovointia

Viimeaikaisilla budjettipäätöksillä on kiinnitetty huomiota infran korjausvelkaan – haasteiden kasvaessa haetaan kunnossapidossa tehokkaan ja ennakoivan toteutuksen malleja.

16.12.2019 | Teknologia
Lauri Lehtinen

Komponenttien tulostaminen kehittyy ripein askelin

Muovin ja metallien tulostaminen on edennyt viime vuosina nopeassa tahdissa muiden muassa laadun, materiaalien, nopeuden ja hinnan osalta. Monissa tapauksissa pääoman sitominen varaosavarastoon ei ole enää mielekästä, kun tarvittava komponentti voidaan valmistaa ja toimittaa nopeasti.

16.12.2019 | Tutkittua
TkT Jussi Aaltonen, TkT Jari Rinkinen

Hydraulisylinterin vikaantumismekanismit ja eliniän mallintaminen

Hydraulisylinterit voivat vikaantua monella eri tavalla. Monien vikaantumismekanismien lukumäärää on mahdollista vähentää suunnittelulla, jossa osataan ottaa huomioon todennäköisimmät vikaantumiset. Jotta tämä on mahdollista, tarkka sovelluksen tunteminen on tärkeää.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli
Markku Pervilä Kuvat: Kuvatuotanto Opa Latvala / Olli-Pekka Latvala

Insta opettaa prosessit joustavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi. 

16.12.2019 | Johtaminen & esimiestyö
Ossi Aura, Henkilöstötuottavuuden kehittäjä, tutkija, PhD

Johtaminen ja johtajuus määrittävät kannattavuuden tason

Johtaminen ja johtajuus ovat teemoja, jotka herättävät intohimoja – meillä jokaisella on oma näkemyksemme hyvästä johtamisesta. Joskus nämä termit menevät kuitenkin sekaisin.

16.12.2019 | Ympäristö & kierrätys
Lauri Lehtinen

PVC kiertää yhä tehokkaammin

Polyvinyylikloridi (PVC) on pitkäikäinen muovi, jonka kierrättäminen on suhteel-lisen helppoa, kunhan se saadaan eroteltua mahdolli-simman puhtaana. Helpointa on kovan PVC:n uudelleen-käyttö, sillä se kestää useita työstökertoja.

16.12.2019 | Terästeollisuus
Harri Leppänen, Ympäristö- ja turvallisuusjohtaja, SSAB

Terästä ilman fossiilista hiiltä

Terästeollisuus on eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teollisuudenalojen joukossa: alan päästöt ovat 7–9 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Samalla väestönkasvun ja kaupungistumisen odotetaan kuitenkin kasvattavan teräksen maailmanlaajuista kysyntää vuoteen 2050 mennessä merkittävästi. 

16.12.2019 | Työhyvinvointi
Maarit Krok

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsään-nöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

16.12.2019 | Työmarkkinat
Touko Apajalahti, Asiantuntija, korkeakoulupolitiikka, Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuus tarvitsee uusia osaajia – ja osaajat uutta osaamista

Keväällä 2019 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille tehdyn kasvuvoimakartoituksen perusteella yritykset näkevät osaajatarpeen jo yhtenä merkittävänä esteenä kasvulleen. Tämä vahvistaa Teknologiateollisuuden viime vuonna tekemän osaaja- ja osaamistarveselvityksen havaintoja. 

16.12.2019 | Sähköalalla tapahtuu
Kari Heikkilä

Tuotetiedosta tehoa

Standardimuotoinen tuotetieto ja digitalisaatio avaavat lähes rajattomat mahdollisuudet suunnittelusta ylläpitoon asti. Kiinteistöalalla tietä avaa Sähkönumerot.fi-palvelu.

16.12.2019 | Pinnalla nyt
Pertti Leinonen, kunnonvalvonnan asiantuntija Trendion Oy

Kunnonvalvontahenkilöstö eläköityy – olemmeko valmiita muutokseen?

Koemme yhdessä huolta Suomen kunnonvalvontaosaamisen tulevaisuudesta: minne olemme menossa seuraavan viiden vuoden aikana ja miten me yrityksinä, koulutuslaitoksina ja yhdistyksinä pystymme vaikuttamaan tilanteeseen.

16.12.2019 | TESTAUS & TARKISTUS
Teksti: Juhani Rantala, Erikoistutkija, VTT Materiaalien käytettävyys

Uusia mahdollisuuksia metallien mekaanisten ominaisuuksien määrittämiseen

Teollisuudessa törmätään toistuvasti ongelmaan, että jonkin komponentin suunniteltua elinikää pitäisi pidentää tai sen eheys varmistaa. Tämän takia komponentista tulee ottaa näytteitä, jolloin varjeltava komponentti pitäisi pilkkoa. Näytteiden ottaminen on taloudellisesti perusteltavissa, jos toimenpiteellä taataan kymmenien samanlaisten komponenttien tulevaisuus, mutta usein kyse on yksittäiskappaleista.