https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 4/2015

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 4/2015

Tutkimus ja koulutus

Promaint ry:n opinnäytepalkinto 2014

VUODEN 2014 opinnäytepalkinto luovutettiin syyskuun alussa 29-vuotiaalle Siavash Khajaville. Siavash muutti Iranista Suomeen opiskelemaan vuonna 2011. Toissavuonna Aaltoyliopistosta diplomi-insinööriksi valmistunut Siavash on jo aloittanut tohtoriopiskelunsa, joiden on tarkoitus valmistua puolentoista vuoden kuluttua.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Terästehdas parantaa käytettävyyttä

Menestymiseen tarvitaan systemaattisuutta ja jatkuvaa kehittämistä. Sata vuotta täyttävä Ovakon Imatran tehdas uudistaa sekä toimintojaan että tuotetarjontaansa teollisuuden tarpeiden mukaisesti.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Kolme ratkaisun avainta

Kokonaisratkaisujen tarjoaminen yritysten välisenä yhteistyönä ja yhden luukun -periaatteella ostaminen ovat arkipäivää yritysten välisessä kaupassa monella toimialalla. Nyt avataan kolme ratkaisun avainta, joilla vältetään yleisimmät kokonaisratkaisujen myynnin ja toimittamisen ongelmat.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Korjausvelka kasvaa julkisella sektorilla

Vesihuollon vaatimukset ja tehtävät lisääntyvät tulevaisuudessa, minkä vuoksi on tärkeää turvata vesihuoltolaitosten riittävä osaaminen ja resurssit. Putkistoja saneerataan, mutta koko verkoston käyttökunnon varmistaminen edellyttäisi saneerausten kolminkertaistamista.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Digitalisoinnille on vahva tilaus

Liiketoiminnan tiedonvaihdon digitalisoinnissa on valtava säästöpotentiaali. Tutkimuslaitos ARC on ennustanut, että yritykset saisivat lisävoittoa noin 1,5 prosenttia liikevaihdostaan, jos laitostiedon hallinta on järjestyksessä ja tietosisältö virheetöntä. Se ei onnistu ellei organisaatioiden välillä tapahtuvaa tiedonvaihtoa saada automaattiseksi.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Keskipakopumppujen mitoituksen ja käytön haasteet

Keskipakopumppujen käyttäytyminen muuttuvissa olosuhteissa on hyvä ymmärtää, sillä niiden tehonkulutukset voivat nousta väärällä tavalla käytettyinä merkittävän suuriksi. Usein tällainen ymmärrys kuitenkin puuttuu pumppujen parissa työskenteleviltä.

Turvallisuus ja ympäristö

Inhimilliset virheet

Turvallisuus on aihe, joka puhuttaa. Kun käyttäjä tekee virheen tai tulkitsee kriittisen asian väärin, hän voi aiheuttaa suurenkin vahingon itselleen tai ympäristölle. Tapahtuneen juurisyyksi voidaan löytää esimerkiksi ohjeiden noudattamattomuus, väärinmuistaminen tai tarkkaavaisuuden puute – inhimillinen virhe. Mutta mikä virheen pohjimmiltaan aiheutti?

Alan Uutiset

Pohjoinen kasvualue esillä TeollisuusSummitissa

Pohjois-Euroopassa ja Oulun seudulla on suunnitteilla seuraavan 10 vuoden ajalle erittäin merkittäviä investointeja. Useat niistä keskittyvät energiantuotantoon ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Alan Uutiset

Microsoftilta vapautuvat ICT-ammattilaiset siirtyvät digiosaajiksi

MICROSOFT sai kesällä päätökseen yt-neuvottelut, joiden päätöksenä Suomesta vähennetään enintään 2 300 työpaikkaa ja osana tätä Salon tuotekehitysyksikkö suljetaan. Muutokset koskettavat myös rajusti Tamperetta ja Espoota. Uutinen on ikävä ja muutokset osuvat erityisen kipeästi Salon alueelle, missä on jo aikaisemmin vähentynyt alueen kokoon nähden erittäin suuri määrä työpaikkoja.

Muutokset sisältävät aina mahdollisuuksia. Microsoftilta vapautuva osaaminen on maailmanluokan huippuosaamista.

Alan Uutiset

Vesihuoltolaitoksille valmistui työturvallisuusopas

Vesihuollon töissä on paljon riskialttiita työtehtäviä. Riskien tunnistaminen ja niiden torjunta on edellytys työturvallisuuden toteutumiselle. Vesihuoltolaitoksille tuotettu uusi työturvallisuusopas sisältää tietoa alan työturvallisuudesta, keskeisistä riskeistä ja niiden torjunnasta niin talous- ja jätevesien käsittelyssä kuin verkostotoiminnassakin. Oppaasta löytyy toimintaohjeita myös onnettomuus- ja vaaratilanteisiin sekä tietoa työterveyshuollon palveluista.

Turvallisuus ja ympäristö

Uudet vaatimukset savukaasujen puhdistuslaitteille

Olemassa olevien voimalaitosten savukaasujen puhdistuslaitteilla on edessään muutoksia, kun nykyiset päästörajat tiukkenevat jo vuoden 2016 alusta. Erityisesti typen oksidien, rikkidioksidin ja hiukkasten päästöraja-arvoja kiristetään. Muutokset kiristyneiden päästöarvojen saavuttamiseksi tulee tehdä perustuen asiantuntevaan kokonaistarkasteluun.

Alan Uutiset

Suomen suurin kone- ja tuotantotekniikan tutkimusyhteistyö käynnistyy

VTT:n ja TTY:n yhteisen tutkimusyhteistyön volyymi on 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteistyössä kokeillaan uusia teknologioita ja lähestymistapoja.

Alan Uutiset

Lisää biokaasua Suomeen Ekokemin Kiertotalouskylän jätteistä

Gasum ja Biotehdas rakentavat yhteistyössä jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään, liitynnän kaasuverkkoon ja noin 10 kilometriä pitkän kaasuputken. Vuonna 2016 valmistuvan Riihimäen biokaasulaitoksen vuotuinen tuotantopotentiaali 50 GWh:ta vastaa 4 500 auton tai 2 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Kiertotalouskylässä tuotettu uusiutuva ja kotimainen biokaasu on käytettävissä helposti kaasuverkoston alueella.

Katso video

Turvallisuus ja ympäristö

Liitosten viat aiheuttavat sähköpaloja

Merkittävän osan sähkölaitteistojen paloista voi estää kiinnittämällä huomiota liitoksiin. Niissä ilmenevät viat aiheuttavat vaaratilanteita. Jotta vaaroja voidaan ehkäistä, on tärkeää oppia tunnistamaan ne mekanismit, jotka vikoja aiheuttavat

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Uudistuminen auttaa menestymään

– Erityisesti toivon rohkeutta kokeilla lupaavia, vaikkakin uusia asioita ja terveellä tavalla haastaa nykyisiä käsityksiä ja toimintamalleja, lähettää Emil Ackerman terveisiksi Suomen teollisuudelle. Hänen edustamansa yritys on eturivissä tuomassa uutta tekniikkaa.

Tutkimus ja koulutus

Kunnossapidon palveluiden laadun kehittäminen

Kunnossapitopalveluiden laatu, siinä missä minkä tahansa muunkin palvelun laatu, tarkoittaa sitä, kuinka palvelua vastaanottava asiakas kokee saamansa palvelun verrattuna omiin odotuksiinsa. Työpajamenetelmänä suoritettu tutkimus osoitti, että parannettavaa on.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Hiiletyskarkaisu tuo kilpailuedun

Tuulivoimaloiden vaihteistoissa on suuria voimia. Niiden pitkäaikainen luotettava toiminta edellyttää kovien rasitusten kohteisiin erikoismateriaaleja. Hiiletyskarkaisu varmistaa elinkaarikustannuksiltaan kilpailukykyisen ratkaisun.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kunnossapito pysyy budjetissa

Kunnossapidon ulkoistamisella saa tuntuvan edun käytettävyydessä ja kustannuksissa, kunhan projekti suunnitellaan ja toteutetaan perusteellisesti. Sipoolaisessa Arlan tehtaassa on tunnistettu vaadittavan osaamisen tärkeimmät osa-alueet, ja niitä on vahvistettu esimerkiksi palkkaamalla uusia, tarvittavia ammattilaisia.

Alan Uutiset

TCS:n tutkimus: 80 prosenttia yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan investoimalla teolliseen internetiin

Teolliseen internetiin (IoT, Internet of Things) tehdyt investoinnit nostivat liikevaihtoa keskimäärin 15,6 prosenttia, ja markkinajohtajille nostetta syntyi peräti 64 prosentin verran. Tata Consultancy Servicesin (TCS) globaaliin IoT-tutkimukseen vastanneet 795 monikansallisen yrityksen johtajaa nostivat esiin teollisen internetin valtavat taloudelliset mahdollisuudet mutta myös liiketoimintamallien muuttamiseen liittyvät haasteet.

Alan Uutiset

Laser-hybridi hitsausasema on hankittu Savonian ammattikorkeakoululle

Savonia-Ammattikorkeakoulu Oy on hankkinut Pemamek Oy:ltä hitsaustekniikan laboratorioonsa laserhybridihitsausaseman, jolla tuetaan sekä opetusta että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Alan Uutiset

HBM panostaa optiseen mittausteknologiaan

HBM Nordic project engineering laajentaa optisen mittausteknologian tuotevalikoimaansa. Sen tuotteita käytetään pääasiassa kevyiden materiaalien rakenteelliseen testaukseen ja kehitykseen. Hyötyjä ovat lyhyt järjestelmän seisokkiaika, korkea vakavuus ja mittauslaitteiston kompakti mitoitus.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kohti parempaa kannattavuutta

Tuotantolaitoksissa panostetaan käytettävyyden parantamiseen ja sitä kautta kilpailukykyiseen toimintaan maailmanmarkkinoilla. Satavuotiaan Ovakon Imatran terästehdas kertoo omista kehitysaskelistaan. Vientiteollisuutemme kasvua syö kuitenkin teollisen kilpailukyvyn heikkeneminen, josta kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Penna Urrila. On selvää, että jotain tulee tehdä, mutta toteutusvaiheeseen ei ole vielä päästy.

Alan Uutiset

KunnonGolf-mestaruus ratkaistiin

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry järjesti perinteisen KunnonGolf -tapahtuman 25.8.2015 yhdessä yhteistyö- kumppaninsa AEL:n kanssa. Kilpailu oli järjestyksessään 15. ja se pelattiin HyviGolfissa Hyvinkäällä. Pelimuotona oli henkilökohtainen pistebogey tasoituksin.