https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 4/2017

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 4/2017

Alan Uutiset

Alan vaikuttaja: Teknologia lisää kunnossapidon kiinnostavuutta

Tuomo Härkönen kuvailee itseään elinikäiseksi opiskelijaksi, jota on kiehtonut jo pienestä pojasta lähtien erilaiset teknologiat ja tekniset laitteet. Nelivuotiaana hän jo purki polkupyöränsä osat palasiksi selvittääkseen, miten laite pohjimmiltaan toimii. Samaa asennetta hän hyödyntää edelleen etsiessään teollisuudelle uusia tapoja tehostaa toimintoja teknologian keinoin.

Laite- ja korjaustekniikat

3D-tulostaminen yleistyy, mutta hitaasti Suomessa

Materiaalia lisäävä valmistus, kansan kielellä 3D-tulostus, on hiljakseen tehnyt tuloaan Suomen valmistavaan ja kunnossapitoteollisuuteen. Pienessä osassa yrityksistä eteenpäin mennään kovaa tahtia, mutta muualla asiantuntemus ja tulokset ovat ainakin toistaiseksi olleet kovin vähäisiä.

Laite- ja korjaustekniikat

IIIoT digitalisoi teollisuuden koneet ja laitteet

Laitteiden sensorointia on toteutettu esimerkiksi paperiteollisuuden alalla jo pitkään, mutta suurimmassa osassa teollista kunnon- ja käytönvalvontaa digitalisoituminen on vasta aluillaan. Erityisesti silloin, kun puhutaan teollisuuden koneista ja laitteista, jotka eivät ole osa tuotantolinjaa tai -prosessia tai sijaitsevat fyysisesti tuotantotilan ulkopuolella.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Älykäs teknologia ennustaa hissien huollon tarpeen

Maailman johtaviin hissi- ja liukuporrasyrityksiin kuuluva Kone Oyj ilmoitti helmikuussa 2016 liittävänsä kaikki valmistamansa ja huoltamansa laitteet verkkoon. IBM Watson-nimisen kognitiivisen tiedonkäsittelyjärjestelmän ansiosta hissien ja liukuportaiden kunnossapito on siirtynyt hyvää vauhtia kohti ennustavan kunnossapidon toimintamallia.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Kysymys & vastaus: Big datan hyödyntäminen on pitkäjänteistä kehittämistä

Roope Hyöky Vastaa IBM:n teollisentoimialan konsultoinnin asiakkuuksista Suomessa. IBM:n konsultointiyksikkö auttaa asiakkaitaan digitalisaation, analytiikan sekä tekoälyn hyödyntämisessä.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Cloud manufacturing – tuotannon ja kunnossapidon pilvipalvelut

Monet päivittäin käyttämämme ohjelmistot toimivat pilvipalveluissa. Tällöin meillä on aina uusin ohjelmistoversio käytössämme ja me pääsemme sen sisältöihin käsiksi puhelimella ja tietokoneella sekä jakamaan tietoja muiden käyttäjien kanssa. Internetin luotettavuus mahdollistaa pilvipalveluiden käytön myös teollisessa toiminnassa.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Digitaalisuus raivaa tietä itsenäisemmälle työlle

Teollinen internet muuttaa prosesseja läpinäkyviksi sekä henkilöstölle että asiakkaille. Johdon tehtävä on luoda visio, antaa kaikille sama tieto tavoitteista ja mittareista sekä mahdollistaa itseohjautuva työskentely.

Tutkimus ja koulutus

Automaatio tuo helpotusta raskaiden työkoneiden kunnonvalvontaan

Automaatio tekee tuloaan raskaiden materiaalien käsittelyyn. Tuoreessa väitöstyössä on kehitetty kunnonvalvontamenetelmiä ja energiaystävällisiä ohjausratkaisuja tulevaisuudessa automatisoitaviin raskaisiin hydraulisiin robottimanipulaattoreihin.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Vaatimukset datapohjaisten kunnossapitopalvelujen liiketoimintaan

Teollinen internet ja sen myötä toisiinsa kytkeytyneet laitteet, ihmiset ja tietojärjestelmät tarjoavat yrityksille monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Kunnossapitopalvelut ovat perinteisesti keskittyneet ongelmanratkaisuun ja laitteiden käynnissäpidon varmistamiseen, mutta ne voivat datapohjaisuuden myötä kehittyä oleelliseksi lisäarvon lähteeksi. 

Laite- ja korjaustekniikat

Vähemmän ilmaa, vähemmän ongelmia

Hydraulijärjestelmistä halutaan nykyään entistä kompaktimpia. Hydraulisäiliö on usein hydraulijärjestelmän ulkomitoiltaan suurin yksittäinen komponentti ja se mielletään helpoksi kohteeksi pienentää järjestelmän kokoa. Tämä asettaa uusia haasteita ilmanpoistolle.

Laite- ja korjaustekniikat

Standardinmukaisuutta teollisen internetin tiedonsiirtoon

Monissa yrityksissä on haasteena, etteivät modernitkaan teollisen internetin tietojärjestelmät, kuten kunnossapito- ja laitekannanhallintajärjestelmät, toimi suoraan keskenään eivätkä yritysten muiden moninaisten tietojärjestelmien kanssa. DIMECC:n S4Fleet -ohjelmassa VTT tutki yhdessä yrityspartnerin kanssa, miten yhteistoimintaa voisi helpottaa tulevaisuudessa.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Sähkömoottorien varalaitepalvelu varmistaa sujuvan kunnossapidon

Suuret teollisuuslaitokset hyödyntävät toiminnassaan satoja tai jopa tuhansia erilaisia sähkömoottoreita. Moottoreiden huollon ja uusimisen lisäksi riittävän varalaitekannan jatkuva ylläpito on vaativa ja monimutkainen prosessi. Teollisuusyrityksille suunnattu varalaitepalvelu helpottaa kunnossapitoa sekä vähentää varalaitteisiin sidottua omaa pääomaa.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Sähkölaitteistojen kunnossapidon asialla

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry edistää joitakin erityisen tärkeinä pidettäviä asiakokonaisuuksia erikseen niitä varten perustettujen asiantuntijaryhmien avulla.  Ryhmiin kutsutaan alan ammattilaisia, jotka edustavat niin palveluiden tuottajia kuin joskus myös niiden käyttäjiäkin. Tarvittaessa ryhmien kokoonpanoja täydennetään projektikohtaisesti liiton ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Alan Uutiset

Pääkirjoitus: Teollisuuden palveluliiketoiminnassa on potentiaalia

Kunnossapito on yhä vahvemmin palveluliiketoimintaa ja työtä tietojärjestelmien parissa. Alan huippuosaajia tarvitaan tänä päivänä niin yrityksissä kuin niiden verkostoissa.