https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 3/2015

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 3/2015

Alan Uutiset

Suomalaista osaamista CERNin uuden hiukkaskiihdyttimen suunnitteluun

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN on valinnut suomalaisen Ramentor Oy:n kehittämän ELMAS-ohjelmiston työkalukseen suunnitellessaan uuden supertehokkaan hiukkaskiihdyttimen rakentamista ja toimintaa. 

Alan Uutiset

ABB modernisoi Turun suurimman sähköaseman

Suomen ABB modernisoi Turun suurimman sähköaseman kaupungin ydinkeskustassa. Modernisoinnissa Turku Energia Sähköverkot Oy:n Myllyahteen sähköaseman ilmaeristeinen 110 kV:n kojeisto korvataan uudella kaasueristeisellä. Asema sijaitsee Myllytunnelin luolastossa ja on huipputeholla ja vuositason energiamäärällä mitattuna Turun suurin.

Alan Uutiset

Satu Anttila Alstomin projektitoiminnan johtajaksi

FM Satu Anttila on nimitetty 1.5.2015 alkaen ALSTOM Finland Oy:n teollisuuden ja voimalaitosten kunnossapitoa tarjoavan Thermal Services -liiketoimintayksikön uudeksi projektitoimintojen johtajaksi.

Alan Uutiset

Lassila & Tikanoja digitalisoi palveluitaan

LASSILA & TIKANOJA on valinnut Efecte Identity Management -tuotteen identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) ratkaisuksi. Järjestelmän käyttöönotto on osa L&T:n isoa tavoitetta digitalisoida kaikki palvelut.

Alan Uutiset

50 aloittanut työt vastuullisessa kesäduunissa VVO-konsernissa

VVO-KONSERNIN 50 kesätyöntekijää ovat aloittaneet pestinsä Helsingissä ja yhdeksällä muulla VVO-kotikeskuspaikkakunnalla ympäri Suomen. Kesätyöhakemuksia tuli tänä vuonna ennätykselliset 973 ja kesätyöntekijöitä palkattiin enemmän kuin koskaan ennen.

Tutkimus ja koulutus

Vaikuta kommentoimalla standardiehdotuksia

Suomen Standardisoimisliitto SFS avasi viime vuonna internetissä Lausuntopyyntöpalvelun, jonka kautta pyritään saamaan erityisesti pienten- ja keskisuurten yritysten näkemyksiä valmisteilla oleviin standardiehdotuksiin.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Pullonkaula-analyysilla faktat investointien taakse

Kilpailu on kovaa. Tuotantoja järjestellään uudelleen. Prosesseja halutaan tehostaa. Ne muuttuvat ja muutoksiin on vastattava. Tehostaminen vaatii useassa tapauksessa merkittävän investoinnin ja edellyttää ammattitaitoa luotettavuusorganisaatiolta.

Turvallisuus ja ympäristö

Tietoturvan merkitys on korostunut teollisuusautomaation ylläpidossa

Teollisuusautomaation tietoturvaa on vuosien järjestelmällisellä työllä saatu huomattavasti parannettua. Nyt käytössä olevat tietoturvaratkaisut on kuitenkin useimmiten kohdennettu automaation elinkaaren alkupäähän varmistamaan, että automaatiojärjestelmän suunnittelu, toimitus ja käyttöönotto saadaan toteutettua mahdollisimman tietoturvallisesti.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Fastems rokkaa kannattavasti

Suomi sai merkittävän tunnustuksen kun tamperelainen Fastems vastaanotti palkinnon työhyvinvoinnin parantamisesta. EU:n kampanjaan osallistuttiin yli 30 maassa. Mikä positiivisinta, toimintojen kehittäminen näkyy myös viimeisen viivan alla yrityksen kannattavuudessa.

Tutkimus ja koulutus

Kesätyö ohjasi virkauralle

Tampereen teknillisessä yliopistossa toimii IHA-lyhenteellä osasto Intelligent Hydraulics and Automation. Se on varmistanut 70-luvulta alkaen Suomen eturivin roolin hydrauliikan kehittäjänä ja osaajana yhtenä veturinaan professori Jari Rinkinen. TTY on kouluttanut jo tuhat osaajaa, jotka auttavat parantamaan teollisuutemme kilpailukykyä.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Telojen linjaus avaruusteknologialla

Tuotantolinjojen telojen, sylinterien ja valssien linjauksella on usein luultua suurempi merkitys koneen ajettavuudelle, lopputuotteen laadulle ja jopa koko tuotannolle. Mitä parempi ja tarkempi kokonaiskuva linjauksista on, sitä paremmin voidaan tehdä oikeita toimenpiteitä.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Soodakattilan käyttövarmuuden parantaminen tuhkayhdisteiden käyttäytymistä mallintamalla

Soodakattila on kemiallisen sellunvalmistusprosessin tärkein yksittäinen osa ja sen toimintavarmuus on tärkeää koko sellutehtaan toiminnan kannalta. Jos nykyaikainen suuri soodakattila joudutaan ajamaan alas, se tarkoittaa koko sellunvalmistuksen pysähtymistä ja pahimmillaan miljoonaluokan tulonmenetyksiä jo yhden päivän aikana.

Laite- ja korjaustekniikat

Kunnonvalvonnan analysaattorit vertailussa

Värähtelymittaus on pyörivien laitteiden kunnonvalvonnan perusta. Metropolia Ammattikorkeakoulu järjesti kevätkauden kestäneen harjoitustyön, jossa kolme opiskelijaa paneutui mittaustekniikkaan ja suoritti testimittaukset viidellä yleisesti käytettävällä analysaattorilla.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Kompressorivoitelun haasteet ja ratkaisut

Kompressoreita käytetään yleisesti lähes kaikissa tuotantolaitoksissa. Koska paineilma on tärkeä energian siirtomuoto monella teollisuusalalla, kompressorijärjestelmän luotettavuus on erittäin tärkeää tuotantolaitosten ja koneiden tehokkaan toiminnan kannalta.

Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Leanin uusi aika

Nykyisessä globaalissa maailmassa ketterällä tiedonkululla on yhä suurempi merkitys yritysten kilpailuvalttina. Leania hyödyntävässä tuotekehittelyssä olennaisin tieto välittyy nopeasti oikeille ihmisille, jolloin virheiden määrä tuotannossa vähenee.

Laite- ja korjaustekniikat

Laserkeilaus ja 3D-mallinnus auttavat saneeraussuunnittelussa

Heinolan Sahaniemen jätevedenpuhdistamon palautuslietepumppaamon suunnittelussa hyödynnettiin menestyksekkäästi laserkeilausta ja 3D-mallinnusta. Keilaus tehtiin yhden työvuoron aikana ja sen kustannukset, pistepilvimallin jalostaminen mukaan lukien, olivat vain muutama tuhat euroa.

Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Kunnonvalvonta auttaa ennakoimaan

Ennen pitkää ajomatkaa autoilijoilla on tapana suorittaa rutiininomaisesti tietyt toimenpiteet. Pesunestesäiliö täytetään ja tarkistetaan renkaiden ilmanpaineet. Näin halutaan minimoida ongelmat automatkan aikana.