https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Promaint 5/2017

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi

Liity nyt Promaint ry:n jäseneksi ja saat muiden jäsenetujen lisäksi Promaint-lehden (lisäetuna tällä hetkellä myös Maintworld-lehden)! Yhdistyksen jäsenien käytössä on myös alan johtavan ammattilehden lehtiarkisto. Lehden verkkosivuilla on luettavissa vain kaksi uusinta lehteä.

Jäsenedut ja liittyminen

Promaint 5/2017

13.12.2017 | Esittelyssä
Teksti ja kuvat: Mika Immonen

Kunnossapitoyhdistyksen kunnonvalvonta ja diagnostiikka -toimikunta

Ari Villanen (IVO, nykyään Fortum) esitti ajatuksen Kunnossapitoyhdistyksen kunnonvalvonta ja diagnostiikka -toimikunnan perustamisesta 1980-luvun alussa. Silloinen Loviisan ydinvoimalaitoksen kunnossapitopäällikkö Arvo Vuorenmaa
kutsui Villasen esityksestä koolle alustavan kokouksen Loviisaan, jossa päätettiin toimikunnan perustamisesta kunnossapitoyhdistyksen alaisuuteen. Toisena vaihtoehtona toimikunnalle olisi ollut säätötekninen yhdistys.

13.12.2017 | Verkostot
Teksti: Maaren Ali-Marttila

Kohti menestyviä kunnossapitopalveluverkostoja

Asennettuun laitekantaan liittyvät palvelut ovat laitetoimittajille kasvava tulonlähde. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Capital, Capacity and Cost Management (C3M) -tutkimusryhmä on yhteistyössä yritysten kanssa tutkinut, miten asiakkaiden laitekantatietoa voidaan hyödyntää palveluliiketoiminnan kehitystyön tueksi.

13.12.2017 | Tutkimus
Teksti: Martin Romantschuk, Katariina Lahti

Nanoteknologialla pilaantuneet maa-alueet puhtaiksi

Nanoteknologia on rantautunut viime vuosina voimakkaasti monelle teknologian ja teollisuuden alalle. Nanoa löytyy niin kosmetiikasta, kuin autoistakin, ja sitä hyödynnetään aina lääketieteestä veden puhdistukseen. Nyt Helsingin yliopistossa halutaan selvittää, voiko nanoteknologiaa hyödyntää myös suomalaisten pilaantuneiden pohjavesien ja maa-alueiden puhdistuksessa.

13.12.2017 | Teollinen internet
Teksti: Lea Hannola

Digitaaliset työkalut tukevat teollisuuden työprosesseja

Euroopan Unionin rahoittamassa hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia ratkaisuja tehdasympäristöissä, jotka perustuvat kehittyneeseen tieto- ja viestintätekniikkaan. Työn tavoitteena on lisätä tehdasteollisuuden työntekijöiden työtyytyväisyyttä, ongelmanratkaisu- ja innovaatiokyvykkyyttä sekä tuottavuutta Euroopassa.

13.12.2017 | Tutkimus
Teksti: Pasi Valkokari, Toni Ahonen, Dan-Olof Palm

Digitalisaatio tuo ennakoitavuutta prosessipuhdistukseen

Kunnossapidossa digitaalisilla ratkaisuilla haetaan erityisesti lisääntynyttä kykyä reagoida ennakoivasti alkaviin vikatilanteisiin. Markkinoilla on jo useita mittaavaan kunnossapitoon perustuvia ratkaisuja ja palveluita, joista esimerkiksi laakerien online-mittaus on yksi perinteisimmistä.

13.12.2017 | Teknologia
Teksti: Lauri Lehtinen // Kuvat: Aurelia Turbines

Suomen ensimmäinen kaasuturbiinitehdas starttaa Lappeenrannassa

Omassa teholuokassaan maailman parhaimpien kaasuturbiinien tuotanto starttaa Aurelia Turbines Oy:n tehtaalla Lappeenrannassa. Turbiinien paras käyttökohde on elintarviketeollisuuden tarpeisiin suunnatussa yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa.

13.12.2017 | Meriteollisuus
Teksti: Arktiset meret -ohjelman päällikkö Piia Moilanen

Kilpailu kirittää autonomisen merenkulun kehitystyötä

Autonominen meriliikenne on muuttunut nopeasti visionääristen kehittäjien utopioista teknologiajättien kilpajuoksuksi. Ensimmäiset merkittävät kaupalliset projektit käynnistyivät vain muutamia vuosia sitten. Yksi niistä oli 2014 käynnistynyt Rolls-Roycen vetämä yhteishanke AAWA (Advanced Autonomous Waterborne Applications).

13.12.2017 | Kunnonvalvonta
Teksti: Mia Mäkipää // Kuvat: Kiwa Inspecta

Hiilivetykamera tunnistaa VOC-vuodot

Hiilivetykuvaus eli optinen kaasu- ja lämpökamerakuvaus paljastaa kaasuvuodot, joita ihminen ei kykene paljaalla silmällä havaitsemaan. 

13.12.2017 | Turvallisuus
Teksti: Juha Merjama // Kuvat: Tapaturva Oy

Koneturvallisuuden aakkoset kunnossapitäjälle

Koneturvallisuus on periaatteessa yksinkertaista: kone ei saa aiheuttaa käyttäjälleen eikä kenellekään muullekaan sen vaikutuspiirissä olevalle henkilölle vaaraa. Myös selvästi ennakoitavissa oleva väärinkäyttö tulee koneturvallisuudessa ottaa huomioon.  

13.12.2017 | Kunnonvalvonta
Teksti: Ari-Pekka Niemi // Kuvat: Flowplus oy

Pumppujen kuluminen ja tukkeutuminen

Kuluminen on yleismaailmallinen ilmiö, jolta mikään ei ole suojassa. Jos näin olisi, mitään ei tarvitsisi huoltaa tai vaihtaa, vaan esimerkiksi samoilla auton renkailla voisi ajaa loputtomiin. Näin "hienosti" asiat eivät tietenkään ole, sillä lopulta kaikki kuluu. 

13.12.2017 | Kunnossapitojärjestelmät
Teksti: Sami Liiri

Lähtötiedot kuntoon ennen omaisuuden-hallintajärjestelmän hankintaa

Nykyaikaiset kunnossapidon omaisuudenhallinnan tietojärjestelmät tarjoavat laajan paketin eri toiminnallisuuksia, jotka helpottavat kunnossapidon suunnittelua ja ohjausta. Onnistuneen omaisuudenhallinnan työkalun käyttöönotto edellyttääkin huolellisten kotiläksyjen tekemistä ennen järjestelmän valintaprosessia.

13.12.2017 | Turvallisuus
Teksti: Toni Viheriäkoski, Cascade metrology // Kuvat: Matti Pirhonen

Staattinen sähkö on riskitekijä terveydenhuollossa

Staattisen sähkön purkaus (Electrostatic discharge, ESD), ei ole vain teollisuuden tuotantoprosessia koskettava ongelma, vaan voi aiheuttaa myös lääkintälaitteen tai tietojärjestelmän häiriintymisen ja vaarantaa näin jopa potilasturvallisuuden terveydenhuollossa. 

13.12.2017 | Työelämä
Teksti: Anne Kytölä // Kuvat: Anne Kytölä, Teemu Alho, Maria Koivuniemi

Kunnossapitotyö sopii ongelmien-ratkaisijoille

Maria Koivuniemi kokeili peruskoulun jälkeen opiskella pariakin ammatillista tutkintoa, ennen kuin oma mielenkiinnon kohde löytyi kunnossapitoalan töistä. Koulutus herätti myös halun oppia lisää.

13.12.2017 |
Nina Garlo-Melkas, Timo Porthan

Kunnossapito säilyttää omaisuuden arvon

Kunnossapidolla on suora vaikutus organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavuuteen. Suurin vaikutus sillä on silloin, kun sen vuorovaikutus organisaation muiden toimintojen kanssa organisoidaan systemaattisella ja systeemisellä tavalla – esimerkiksi nykyaikaista kunnossapidon omaisuudenhallinnan tietojärjestelmää apuna käyttäen.