https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 8.4.2020

ASIANTUNTIJAN ÄÄNI: COVID-19 vaikuttaa myös teollisuuden kunnossapitoon

Koronaviruksen tuomat rajoitukset ovat jo vaikuttaneet teollisuuteen, mutta seuraukset voivat yllättää vielä kuukausienkin kuluttua. Muun muassa UPM:n sellutehtaiden ja monien muiden tuotantolaitosten vuosihuoltoseisokkeja on siirretty syksylle. Lisäksi Neste ilmoitti peruvansa Kilpilahden öljynjalostamon kesälle 2020 suunnittelemansa suurseisokin ja kertoi samalla toteuttavansa huoltoseisokin vaiheittain. Näillä toimilla halutaan varmistaa, että pakolliset ja toiminnan kannalta kriittiset huoltotyöt toteutuvat.

ASIANTUNTIJAN ÄÄNI: COVID-19 vaikuttaa myös teollisuuden kunnossapitoon

Markus Nätti, toimitusjohtaja

Viasor Oy

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöitä tarjoavien yritysten tilauskanta romahti koronakriisin puhjettua lähes hetkessä – näin kävi myös meille Viasorilla. Jopa suuret yritykset ovat joutuneet ilmoittamaan yt-neuvotteluista, joiden vaikutukset koskevat satoja tuhansia työntekijöitä.

Ihmisten terveys sekä laitosten toimintavarmuus ovat kuitenkin tässäkin tilanteessa tärkeintä. Muun muassa vesi- ja energialaitosten toiminta on turvattava, ja laitoksilla onkin jo hienosti varauduttu erilaisilla toiminnoilla ja järjestelyillä niin, että niiden operoinnista vastaavat henkilöt välttyisivät virukselta. Ihmisiä on esimerkiksi hajautettu eri tiloihin, ja etätöihin on kannustettu mahdollisuuksien mukaan.

Pystymmekö varmistamaan laitosten toimintavarmuuden myös syksyllä tai ensi talvena? Sitä asiantuntijoiden ja kunnossapitoalan suunnittelijoiden täytyy tarkasti miettiä ja laskelmoida. Onko syksyllä tarpeeksi osaavaa henkilöstöä saatavilla, mikäli esimerkiksi kaikkien tehtaiden ja voimalaitosten huollot halutaan toteuttaa samanaikaisesti?

Arvioni mukaan ei ole, ja voimme silloin tehdä vain ne pakollisimmat tarkastukset ja kriittiset huollot. Mielestäni kaikki pienemmät huoltotyöt, jotka pystytään tekemään laitosten käytön aikana, olisi järkevää tehdä ennen syksyä. Syksy voi olla yllättävän lyhyt, ja talvella sähkön- sekä lämmöntuotantoa ei voi keskeyttää sen suuren kysynnän ja tarpeen takia.

Tässä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää tehdä normaalia enemmän yhteistyötä, puhaltaa yhteen hiileen sekä keskustella laitosten ja aliurakoitsijoiden kesken siitä, kuinka syksyn työkuormasta selvitään. Myös hyvän ennakkosuunnitelman laatiminen on välttämätöntä. Tilanne tulee vaikuttamaan työvoiman saantiin, mutta varmasti myös varaosien saanti tulee hidastumaan ja hankaloitumaan. Mielestäni viimeistään nyt on aloitettava laatuun ja kotimaisuuteen panostaminen.

Entä miten tilanne on vaikuttanut meidän toimintaamme Viasorilla? Sen lisäksi, että suunnittelemme syksyn huoltoseisokkeja asiakkaidemme kanssa nyt yhdessä, olemme aloittaneet olemassa olevien palvelujemme kehittämisprojekteja ja kehitämme samalla kokonaan uusia palveluita. Koronaepidemia on ehkä jopa pakottanut tehtaita ja laitoksia miettimään uusia toimintatapoja: nyt droneilla tehtävät tarkastukset alkavat kiinnostaa lähes kaikkia.

Toki on selvää, että epidemia vaikuttaa tässä vaiheessa myös meidän liikevaihtoomme negatiivisesti. Uskon kuitenkin, että me selviämme tästä yhdessä ja että paremmat ajat odottavat tulevaisuudessa.

 

 

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.