https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 30.6.2020

Ovatko monimuotoisuus ja inklusiivisuus seuraava vastuullisuus?

Teknologia-alan ihmisillä on yhä paremmat mahdollisuudet valita työpaikkansa, ja yritykset alkavat yhä tiiviimmin kilpailla kykyjen rekrytoinnista sekä näiden pitämisestä talossa. Miten yritys pystyy houkuttelemaan ja pitämään talossa parhaat kyvyt? Miten rakentaa vastuullinen liiketoiminta, jolla on tulevaisuuden potentiaalia?

Ovatko monimuotoisuus ja inklusiivisuus seuraava vastuullisuus?

Katja Toropainen

Inklusiiv-hankkeen perustaja ja entinen Slushin pääkuraattori

Vastaus on inklusiivinen työkulttuuri. Aito inklusiivisuus vaatii sitä, että kaikki tiimin ja organisaation jäsenet tuntevat tulevansa kohdelluiksi reilusti ja kunnioituksella, he voivat kokea kuuluvuuden tunnetta ja tuntevat työympäristön psykologisesti turvalliseksi.

Harvard Business Review’n artikkelista selviää, että inklusiivisella johtajuudella ja työkulttuurilla on suora vaikutus tuloksentekoon. Tiimit, joita johtaa inklusiivinen johtaja, raportoivat 17 prosenttia todennäköisemmin hyvistä suorituksista, 20 prosenttia todennäköisemmin onnistuneista päätöksistä ja 29 prosenttia todennäköisemmin yhteisymmärryksessä toimimisesta.

Erään toisen tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka kokivat voivansa olla omia itsejään työpaikalla, suunnittelivat 42 prosenttia epätodennäköisemmin työpaikan vaihtoa tulevan vuoden aikana.

Win-win-tilanne

Inklusiivisuus on hyvä asia ihmisille, mutta tutkimusten mukaan se on tärkeää myös liiketoiminnalle. Teknologiajätti Google löysi psykologisen turvallisuuden olevan yksi tärkeimpiä tekijöitä heidän parhaiten suoriutuvissa tiimeissään. Aiheesta onkin nousemassa yhä trendikkäämpi johtamisteema. Mutta onnistummeko oikeasti luomaan inklusiivisia työympäristöjä?

Yhä useammin yritykset lisäävät monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden arvoihinsa ja puhuvat siitä tärkeänä asiana. Mutta olennainen kysymys on se, onko asiaa sisäisesti tutkittu. Jos kyseisiä aiheita halutaan edistää, onko niihin laitettu resursseja: onko selvitystä järjestetty ja seuraavia kehityskohteita määritelty?

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus eivät toteudu itsestään. Ne vaativat jatkuvia panostuksia arjessa. Jos monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat yrityksenne arvoissa, seuraava kysymys on se, miten edistätte tätä työn arjessa.

Monimuotoisuus inklusiivisuuden rinnalla

Viime vuosina matkustin työreissuilla ympäri Eurooppaa ja Yhdysvalloissa. Työnkuvaani Slushilla kuului seurata teknologia-alan trendejä: mitä alalla tapahtuu, minkä haasteiden parissa teknologiayritykset kamppailevat ja mistä puhutaan. Yksi aihe nousi ylitse muiden.

Yhdysvalloissa on jo pidempään puhuttu diversiteetin eli monimuotoisuuden merkityksestä ja käytännöistä yritysmaailmassa. Myös inklusiivisuus osana työkulttuuria oli arkipäivää siellä. Viime vuosien aikana teema on vahvasti nostanut päätään Euroopan teknologia-alalla ja viime vuonna myös Suomessa.

Mitä seuraavaksi?

Meidän tulisi ymmärtää, että monimuotoisuus ja inklusiivisuus eivät toimi ilman toisiaan. Nämä teemat myös koskettavat koko yritystä jokaista funktiota ja työntekijää myöten. Parhaita käytäntöjä näiden edistämiseksi löytyy niin johtajuudesta, tuotekehityksestä kuin markkinointiviestinnästäkin – kaikkialta.

Vain käytännön tekeminen luo muutosta, ei puhe. Tosin tässä vaiheessa tarvitsemme vielä paljon lisää tietoisuutta siitä, mitä nämä teemat ylipäätään tarkoittavat organisaatioille.

Konkreettisia esimerkkejä parhaista käytännöistä löytyy paljon.

Artikkeli on julkaistu Promaint-lehden numerossa 2/2020

Uusimmat artikkelit

25.1.2022 | Alan Uutiset

Tuulivoimatilastot 2021: Tuulivoiman rakentamisessa takana ennätyksellinen vuosi

Suomeen rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uutta tuulivoimaa, vaikka osa rakenteilla olevista projekteista viivästyi ja valmistuu siten vasta tämän vuoden puolella. Rakentamistahti kiihtyy vuosikymmenen puoliväliä kohti mentäessä. Tuulivoima kattaa kymmenisen prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, mikä on jälleen noussut koronaa edeltävälle tasolle, selviää tuoreista tilastoista.

25.1.2022 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

Pienreaktoriteknologiaa esillä EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä

Teknologiayhtiö Rosatom isännöi pienreaktoripäivän Dubain EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä. Pienreaktoripäivä tarjosi kansainvälisen alustan keskusteluille pienreaktoreiden (SMR) eduista, niiden kehitysnäkymistä ja siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ympäri maailman. Ohjelman avasi multimediaesitys, joka toi esiin pienreaktoreiden etuja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava yritys Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. 

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.

Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa

Fazer kertoo suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Toteutuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään tulevan kevään aikana.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle.