https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 30.3.2020

Älykkäät ja omavaraiset kiinteistöt – vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tie

Tämän hetken kuumimpia puheenaiheita ovat ilmastonmuutos, hiilineutraalius ja vastuullisuus. Asiaa voidaan lähestyä lukemattomilta kanteilta liikenteen sähköistyksestä lihansyöntiin. Tosiasia on, ettei mikään yksittäinen muutos riitä, vaan asiaa pitäisi lähteä järkevästi suunnittelemaan niistä lähtökohdista, joilla on suurin vaikutus ilmastonmuutokseen ja mitkä ovat järkevästi toteutettavissa lyhyellä aikavälillä muut hyödyt huomioiden.

Jussi Niinimäki, CTO, Partner

Prosessiturva Oy

Yhtenä lähtökohtana on kiinteistöjen ja laitosten energiatehokkuuden parantaminen. Meillä on lukemattomia iäkkäitä kiinteistöjä, jotka ovat melkoisia energiasyöppöjä. Korjausvelkaa on jopa yli 10 prosenttia koko rakennuskannan arvosta. Uusissa rakennushankkeissa sekä vanhojen saneerauksissa kantavana voimana tulisi olla älykkäät ja energiatehokkaat ratkaisut. Näitä ovat muun muassa uusiutuvan energian hyödyntäminen sähkönkulutuksessa, lämpöpumppuratkaisut lämmityksessä ja jäähdytyksessä, digitalisaation ja automaation hyödyntäminen rakennuksen ohjauksissa sekä energian varastointimahdollisuudet.

Kiinteistöjen älykäs optimointi automaation kautta on helposti toteutettavissa nykypäivänä. Rakennusta voisi verrata vaikkapa tehtaaseen – mitä optimoidumpi ja stabiilimpi prosessi, sitä kustannustehokkaampi ja laadukkaampi on lopputulos. Suurien kiinteistöjen valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon optimoinnilla saavutetaan jo huomattavia säästöjä vuositasolla. Kun lisätään yhtälöön uusiutuvan energian hyödyntäminen ja energian varastointi, saadaan edelleen hyötyjä kasvatettua ja kustannuksia pienennettyä.

Sähkövarastot, kuten esimerkiksi akustot, toimivat uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian varastoina, kun kaikkea tuottoa ei välttämättä pystytä kokoaikaisesti hyödyntämään. Akustoa voidaan varata verkosta sähkön ylituotannon aikana, jolloin sähkö on halvempaa ostaa ja toisaalta turvautua akustoon varattuun energiaan kalliimman sähkön aikana.  Akusto toimii myös sähkönjakelun häiriötilanteissa turvana, jolloin kiinteistö toimii omavaraisesti omassa mikroverkossa.

Sähkövarastot voivat myös toimia kantaverkossa virtuaalisina voimalaitoksina, joita hyödynnetään kysynnän joustossa ja reservimarkkinoilla. Ylituotannon aikana sähkö varastoidaan akustoihin, ja kulutuspiikkejä taas voidaan tasata ottamalla akustoista tarvittava reservi. Akustojen yleistyessä päästään varavoimalaitoksista eroon ja tuotantolaitoksia voidaan ajaa koko ajan parhaan hyötysuhteen kuormalla. Sähkövarastoina akustojen lisäksi voivat toimia myös muut kiinteistön sähkökuormat, kuten isot vesivaraajat.

Hankinta- ja investointipäätöksiä helpottamassa on saatavilla malli, jossa koko kiinteistön energianhallintajärjestelmä ja ylläpito on toteutettu kokonaispalveluna. Reservimarkkinassa toimiva akusto tuo säästöjen lisäksi tuottoja omistajalleen, ja usein investoinnin takaisinmaksuaika onkin melko lyhyt.

Keinoja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen polulle on olemassa monia, eikä Suomessa mikään jää osaamisen puutteesta kiinni. Tehdään oma osamme talkoisiin niistä lähtökohdista, joissa niin laadulliset kuin ilmastolliset hyödyt toteutuvat.

Uusimmat artikkelit

25.1.2022 | Alan Uutiset

Tuulivoimatilastot 2021: Tuulivoiman rakentamisessa takana ennätyksellinen vuosi

Suomeen rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uutta tuulivoimaa, vaikka osa rakenteilla olevista projekteista viivästyi ja valmistuu siten vasta tämän vuoden puolella. Rakentamistahti kiihtyy vuosikymmenen puoliväliä kohti mentäessä. Tuulivoima kattaa kymmenisen prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, mikä on jälleen noussut koronaa edeltävälle tasolle, selviää tuoreista tilastoista.

25.1.2022 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

Pienreaktoriteknologiaa esillä EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä

Teknologiayhtiö Rosatom isännöi pienreaktoripäivän Dubain EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä. Pienreaktoripäivä tarjosi kansainvälisen alustan keskusteluille pienreaktoreiden (SMR) eduista, niiden kehitysnäkymistä ja siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ympäri maailman. Ohjelman avasi multimediaesitys, joka toi esiin pienreaktoreiden etuja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava yritys Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. 

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.

Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa

Fazer kertoo suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Toteutuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään tulevan kevään aikana.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle.