https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 30.3.2020

Älykkäät ja omavaraiset kiinteistöt – vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tie

Tämän hetken kuumimpia puheenaiheita ovat ilmastonmuutos, hiilineutraalius ja vastuullisuus. Asiaa voidaan lähestyä lukemattomilta kanteilta liikenteen sähköistyksestä lihansyöntiin. Tosiasia on, ettei mikään yksittäinen muutos riitä, vaan asiaa pitäisi lähteä järkevästi suunnittelemaan niistä lähtökohdista, joilla on suurin vaikutus ilmastonmuutokseen ja mitkä ovat järkevästi toteutettavissa lyhyellä aikavälillä muut hyödyt huomioiden.

Jussi Niinimäki, CTO, Partner

Prosessiturva Oy

Yhtenä lähtökohtana on kiinteistöjen ja laitosten energiatehokkuuden parantaminen. Meillä on lukemattomia iäkkäitä kiinteistöjä, jotka ovat melkoisia energiasyöppöjä. Korjausvelkaa on jopa yli 10 prosenttia koko rakennuskannan arvosta. Uusissa rakennushankkeissa sekä vanhojen saneerauksissa kantavana voimana tulisi olla älykkäät ja energiatehokkaat ratkaisut. Näitä ovat muun muassa uusiutuvan energian hyödyntäminen sähkönkulutuksessa, lämpöpumppuratkaisut lämmityksessä ja jäähdytyksessä, digitalisaation ja automaation hyödyntäminen rakennuksen ohjauksissa sekä energian varastointimahdollisuudet.

Kiinteistöjen älykäs optimointi automaation kautta on helposti toteutettavissa nykypäivänä. Rakennusta voisi verrata vaikkapa tehtaaseen – mitä optimoidumpi ja stabiilimpi prosessi, sitä kustannustehokkaampi ja laadukkaampi on lopputulos. Suurien kiinteistöjen valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon optimoinnilla saavutetaan jo huomattavia säästöjä vuositasolla. Kun lisätään yhtälöön uusiutuvan energian hyödyntäminen ja energian varastointi, saadaan edelleen hyötyjä kasvatettua ja kustannuksia pienennettyä.

Sähkövarastot, kuten esimerkiksi akustot, toimivat uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian varastoina, kun kaikkea tuottoa ei välttämättä pystytä kokoaikaisesti hyödyntämään. Akustoa voidaan varata verkosta sähkön ylituotannon aikana, jolloin sähkö on halvempaa ostaa ja toisaalta turvautua akustoon varattuun energiaan kalliimman sähkön aikana.  Akusto toimii myös sähkönjakelun häiriötilanteissa turvana, jolloin kiinteistö toimii omavaraisesti omassa mikroverkossa.

Sähkövarastot voivat myös toimia kantaverkossa virtuaalisina voimalaitoksina, joita hyödynnetään kysynnän joustossa ja reservimarkkinoilla. Ylituotannon aikana sähkö varastoidaan akustoihin, ja kulutuspiikkejä taas voidaan tasata ottamalla akustoista tarvittava reservi. Akustojen yleistyessä päästään varavoimalaitoksista eroon ja tuotantolaitoksia voidaan ajaa koko ajan parhaan hyötysuhteen kuormalla. Sähkövarastoina akustojen lisäksi voivat toimia myös muut kiinteistön sähkökuormat, kuten isot vesivaraajat.

Hankinta- ja investointipäätöksiä helpottamassa on saatavilla malli, jossa koko kiinteistön energianhallintajärjestelmä ja ylläpito on toteutettu kokonaispalveluna. Reservimarkkinassa toimiva akusto tuo säästöjen lisäksi tuottoja omistajalleen, ja usein investoinnin takaisinmaksuaika onkin melko lyhyt.

Keinoja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen polulle on olemassa monia, eikä Suomessa mikään jää osaamisen puutteesta kiinni. Tehdään oma osamme talkoisiin niistä lähtökohdista, joissa niin laadulliset kuin ilmastolliset hyödyt toteutuvat.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.