https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 30.3.2020

Älykkäät ja omavaraiset kiinteistöt – vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tie

Tämän hetken kuumimpia puheenaiheita ovat ilmastonmuutos, hiilineutraalius ja vastuullisuus. Asiaa voidaan lähestyä lukemattomilta kanteilta liikenteen sähköistyksestä lihansyöntiin. Tosiasia on, ettei mikään yksittäinen muutos riitä, vaan asiaa pitäisi lähteä järkevästi suunnittelemaan niistä lähtökohdista, joilla on suurin vaikutus ilmastonmuutokseen ja mitkä ovat järkevästi toteutettavissa lyhyellä aikavälillä muut hyödyt huomioiden.

Jussi Niinimäki, CTO, Partner

Prosessiturva Oy

Yhtenä lähtökohtana on kiinteistöjen ja laitosten energiatehokkuuden parantaminen. Meillä on lukemattomia iäkkäitä kiinteistöjä, jotka ovat melkoisia energiasyöppöjä. Korjausvelkaa on jopa yli 10 prosenttia koko rakennuskannan arvosta. Uusissa rakennushankkeissa sekä vanhojen saneerauksissa kantavana voimana tulisi olla älykkäät ja energiatehokkaat ratkaisut. Näitä ovat muun muassa uusiutuvan energian hyödyntäminen sähkönkulutuksessa, lämpöpumppuratkaisut lämmityksessä ja jäähdytyksessä, digitalisaation ja automaation hyödyntäminen rakennuksen ohjauksissa sekä energian varastointimahdollisuudet.

Kiinteistöjen älykäs optimointi automaation kautta on helposti toteutettavissa nykypäivänä. Rakennusta voisi verrata vaikkapa tehtaaseen – mitä optimoidumpi ja stabiilimpi prosessi, sitä kustannustehokkaampi ja laadukkaampi on lopputulos. Suurien kiinteistöjen valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon optimoinnilla saavutetaan jo huomattavia säästöjä vuositasolla. Kun lisätään yhtälöön uusiutuvan energian hyödyntäminen ja energian varastointi, saadaan edelleen hyötyjä kasvatettua ja kustannuksia pienennettyä.

Sähkövarastot, kuten esimerkiksi akustot, toimivat uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian varastoina, kun kaikkea tuottoa ei välttämättä pystytä kokoaikaisesti hyödyntämään. Akustoa voidaan varata verkosta sähkön ylituotannon aikana, jolloin sähkö on halvempaa ostaa ja toisaalta turvautua akustoon varattuun energiaan kalliimman sähkön aikana.  Akusto toimii myös sähkönjakelun häiriötilanteissa turvana, jolloin kiinteistö toimii omavaraisesti omassa mikroverkossa.

Sähkövarastot voivat myös toimia kantaverkossa virtuaalisina voimalaitoksina, joita hyödynnetään kysynnän joustossa ja reservimarkkinoilla. Ylituotannon aikana sähkö varastoidaan akustoihin, ja kulutuspiikkejä taas voidaan tasata ottamalla akustoista tarvittava reservi. Akustojen yleistyessä päästään varavoimalaitoksista eroon ja tuotantolaitoksia voidaan ajaa koko ajan parhaan hyötysuhteen kuormalla. Sähkövarastoina akustojen lisäksi voivat toimia myös muut kiinteistön sähkökuormat, kuten isot vesivaraajat.

Hankinta- ja investointipäätöksiä helpottamassa on saatavilla malli, jossa koko kiinteistön energianhallintajärjestelmä ja ylläpito on toteutettu kokonaispalveluna. Reservimarkkinassa toimiva akusto tuo säästöjen lisäksi tuottoja omistajalleen, ja usein investoinnin takaisinmaksuaika onkin melko lyhyt.

Keinoja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen polulle on olemassa monia, eikä Suomessa mikään jää osaamisen puutteesta kiinni. Tehdään oma osamme talkoisiin niistä lähtökohdista, joissa niin laadulliset kuin ilmastolliset hyödyt toteutuvat.

Uusimmat artikkelit

12.4.2024 | Alan Uutiset

Volvo Cars käyttää biokaasua ensimmäisessä ilmastoneutraalissa tehtaassaan Kiinassa

Volvon tehdas Taizhoussa on siirtynyt käyttämään biokaasua. Taizhou on toinen Volvon ilmastoneutraali autotehdas Göteborgissa sijaitsevan Torslandan-tuotantolaitoksen jälkeen.

Kunnossapitokonkari opiskelee työn ohella alan erikoisammattitutkintoa

L&T Ympäristöpalveluiden laitostyöntekijä Kari Asikainen suorittaa aikuisena jo kolmatta tutkintoa. Taitotalossa suoritettava Kunnossapidon erikoisammattitutkinto auttaa etenemään hallinnollisiin tehtäviin.

SSAB:n vihreä energian jätti-investointi meni Ruotsiin, Raahen terästehtaan vuoro myöhemmin

Uusi huippumoderni fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitos rakennetaan Ruotsiin. Tehtaan uudistus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia. SSAB kertoo liiketoiminnallisten syiden puoltaneen hankkeen etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaassa.

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.