https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 29.6.2021

Kunnossapidon digitalisaatio ja ICT-kokonaisarkkitehtuuri

Digitalisaatio on viime vuosina ollut hyvin esillä oleva teema myös kunnossapidon yhteydessä. Me toimittajat olemme varmasti kyllästymiseen asti tuoneet esille digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja ja niiden tuomia hyötyjä. Ratkaisuja hyödyntävien kunnossapito-organisaatioiden on varmasti ollut vaikea ymmärtää kaikkea tätä tarjontatulvaa.

Kunnossapidon digitalisaatio ja ICT-kokonaisarkkitehtuuri

Hannu Niittymaa

IBM,Solutions Engineer
AI Applications

On olemassa lukuisa joukko mittausdataan ja teolliseen internetiin pohjautuvaa kunnonvalvonta- ja vikaantumisien ennustamisratkaisuja. Lisäksi monien laitteiden mukana tulee valmiina varmasti juuri sen laitteen kunnonvalvontaan parhaiten sopiva ratkaisu. Kenttätasolle asentajien työn helpottamiseksi löytyy jos jonkinlaista lisääntyneen todellisuuden ”käden jatketta”.

Onko näistä ratkaisuista ollut niiden käyttäjille hyötyjä? Varmastikin ja joissain tapauksissa erittäin paljonkin. Mutta voisivatko ratkaisut tarjota vielä enemmänkin hyötyjä? Edelleenkin tuntuu, että monesti ratkaisut ovat toteutettu tiettyyn tarpeeseen ja niitä ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti. Syitä tähän on varmasti lukuisia. Tarve näille ratkaisuille lähtee kunnossapidosta, mutta kunnossapidon mahdollisuudet toteuttaa näitä ratkaisuja ovat rajalliset pieniä pisteratkaisuja lukuun ottamatta. Teknisesti ajantasaisen mittausdatan hyödyntäminen prosessiautomaatiojärjestelmästä voi olla haastavaa. Usein myös datan laatu koetaan ongelmaksi ja sen parantaminen koetaan vaikeaksi.

Mikäli kunnossapidon tarpeet huomioitaisiin paremmin ICT-kokonaisarkkitehtuurissa ja vaatimukset ICT-kokonaisarkkitehtuurille taasen johdettaisiin liiketoimintavaatimuksista, saisivat kunnossapitoon liittyvät digitalisaatioratkaisut niille kuuluvan arvon. Näin toimimalla saataisiin todellisia hyötyjä yrityksen toimintaan ja tämä näkyisi suoraan yrityksen tuloksessa. Uskon vahvasti, että enenevissä määrin kuljemme tähän suuntaan.

Kenellä tässä on vastuu ja, miten asiaa voisi parhaiten edistää? Tarpeet tulevat kunnossapidosta, mutta ratkaisujen tekninen toteutus vaatii IT:n panosta. Jotta ylipäätänsä kunnossapidon digitalisaatio voi järkevästi edetä, pitää sen tuottaa liiketoiminnallisia hyötyjä. Näiden löytyminen ja perusteleminen ei useinkaan ole ongelma, vaan enemmänkin ongelmana on saada työ alkuun. Asian ei koeta kuuluvan kenellekään, ja sen alkuun saattamista päivittäisen työn ohella pidetään vaivalloisena. Kuitenkin saavutettavien hyötyjen mahdollistamiseksi, asia tulisi esittää liiketoiminnan johdolle, ja saada sieltä sponsori ja tarvittava tuki asian edistämiseksi.

Huomattavaa on, että vaikka asioita tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan edelleen edetä pienin askelin ja tehdä kokeiluja. Näkisin, että tämä on jopa suositeltava etenemismalli. Tällöin voidaan paremmin validioida datan laatua ja tehdä korjaavia toimenpiteitä sen sijaan, että perustetaan ensin pitkäkestoinen ja paljon resursseja vaativa datan ”laadunparannusprojekti”. Kokeilujen avulla voidaan myös varmistaa, että saavutettavat tulokset ovat toivotunlaisia. Tärkeää kuitenkin on, että kokeilut eivät ole yksittäisiä, vaan suunnitellaan osana laajempaa kunnossapidon digitalisaatiosuunnitelmaa ja -kokonaisarkkitehtuuria. Toivonkin, että kunnossapito-organisaatiot rohkeasti haastaisivat meitä toimittajia näkemään kunnossapidon digitalisaation kokonaiskuvan ja tarjoamaan kokonaisratkaisuja yksittäisten pisteratkaisujen sijaan.

Uusimmat artikkelit

Selvitys: Öljyn varastointi jatkossakin osa liikenteen huoltovarmuuspalettia

Fossiilisten polttonesteiden varmuusvarastointia on syytä ylläpitää tulevina vuosikymmeninäkin, vaikka erityisesti henkilöautoliikenteessä sähköistymisen odotetaan etenevän, suositetaan AFRYn tuoreessa selvityksessä. Samalla on syytä valmistautua uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden varastointiin ja kehittää järjestelmiä sähkönsaannin turvaamiseksi.

29.6.2021 | Alan Uutiset

SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä on valittu eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle. Valinta tarjoaa Suomelle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle merkittävän näköalapaikan eurooppalaisen standardisoinnin kehitykseen.

Kurikan Vesihuolto digitalisoi vesihuollon palveluitaan Digitan IoT-verkon avulla

Kurikan Vesihuolto Oy ja Digita ovat aloittaneet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Uudet etäluettavat vesimittarit ja vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Vesihuollon digitalisoinnissa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

21.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uudet kaukokartoitusmenetelmät soveltuvat hyvin puulajien erotteluun

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat kehittävät IBC-Carbon-tutkimushankkeessa uudenlaisia kaukokartoitusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia metsien monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.