https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 29.6.2021

Kunnossapidon digitalisaatio ja ICT-kokonaisarkkitehtuuri

Digitalisaatio on viime vuosina ollut hyvin esillä oleva teema myös kunnossapidon yhteydessä. Me toimittajat olemme varmasti kyllästymiseen asti tuoneet esille digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja ja niiden tuomia hyötyjä. Ratkaisuja hyödyntävien kunnossapito-organisaatioiden on varmasti ollut vaikea ymmärtää kaikkea tätä tarjontatulvaa.

Kunnossapidon digitalisaatio ja ICT-kokonaisarkkitehtuuri

Hannu Niittymaa

IBM,Solutions Engineer
AI Applications

On olemassa lukuisa joukko mittausdataan ja teolliseen internetiin pohjautuvaa kunnonvalvonta- ja vikaantumisien ennustamisratkaisuja. Lisäksi monien laitteiden mukana tulee valmiina varmasti juuri sen laitteen kunnonvalvontaan parhaiten sopiva ratkaisu. Kenttätasolle asentajien työn helpottamiseksi löytyy jos jonkinlaista lisääntyneen todellisuuden ”käden jatketta”.

Onko näistä ratkaisuista ollut niiden käyttäjille hyötyjä? Varmastikin ja joissain tapauksissa erittäin paljonkin. Mutta voisivatko ratkaisut tarjota vielä enemmänkin hyötyjä? Edelleenkin tuntuu, että monesti ratkaisut ovat toteutettu tiettyyn tarpeeseen ja niitä ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti. Syitä tähän on varmasti lukuisia. Tarve näille ratkaisuille lähtee kunnossapidosta, mutta kunnossapidon mahdollisuudet toteuttaa näitä ratkaisuja ovat rajalliset pieniä pisteratkaisuja lukuun ottamatta. Teknisesti ajantasaisen mittausdatan hyödyntäminen prosessiautomaatiojärjestelmästä voi olla haastavaa. Usein myös datan laatu koetaan ongelmaksi ja sen parantaminen koetaan vaikeaksi.

Mikäli kunnossapidon tarpeet huomioitaisiin paremmin ICT-kokonaisarkkitehtuurissa ja vaatimukset ICT-kokonaisarkkitehtuurille taasen johdettaisiin liiketoimintavaatimuksista, saisivat kunnossapitoon liittyvät digitalisaatioratkaisut niille kuuluvan arvon. Näin toimimalla saataisiin todellisia hyötyjä yrityksen toimintaan ja tämä näkyisi suoraan yrityksen tuloksessa. Uskon vahvasti, että enenevissä määrin kuljemme tähän suuntaan.

Kenellä tässä on vastuu ja, miten asiaa voisi parhaiten edistää? Tarpeet tulevat kunnossapidosta, mutta ratkaisujen tekninen toteutus vaatii IT:n panosta. Jotta ylipäätänsä kunnossapidon digitalisaatio voi järkevästi edetä, pitää sen tuottaa liiketoiminnallisia hyötyjä. Näiden löytyminen ja perusteleminen ei useinkaan ole ongelma, vaan enemmänkin ongelmana on saada työ alkuun. Asian ei koeta kuuluvan kenellekään, ja sen alkuun saattamista päivittäisen työn ohella pidetään vaivalloisena. Kuitenkin saavutettavien hyötyjen mahdollistamiseksi, asia tulisi esittää liiketoiminnan johdolle, ja saada sieltä sponsori ja tarvittava tuki asian edistämiseksi.

Huomattavaa on, että vaikka asioita tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan edelleen edetä pienin askelin ja tehdä kokeiluja. Näkisin, että tämä on jopa suositeltava etenemismalli. Tällöin voidaan paremmin validioida datan laatua ja tehdä korjaavia toimenpiteitä sen sijaan, että perustetaan ensin pitkäkestoinen ja paljon resursseja vaativa datan ”laadunparannusprojekti”. Kokeilujen avulla voidaan myös varmistaa, että saavutettavat tulokset ovat toivotunlaisia. Tärkeää kuitenkin on, että kokeilut eivät ole yksittäisiä, vaan suunnitellaan osana laajempaa kunnossapidon digitalisaatiosuunnitelmaa ja -kokonaisarkkitehtuuria. Toivonkin, että kunnossapito-organisaatiot rohkeasti haastaisivat meitä toimittajia näkemään kunnossapidon digitalisaation kokonaiskuvan ja tarjoamaan kokonaisratkaisuja yksittäisten pisteratkaisujen sijaan.

Uusimmat artikkelit

29.11.2022 | Alan Uutiset

Wärtsilä liittoutuu suomalaisen Hycamiten kanssa vetytuotannon kehittämiseksi

Konseptissa hyödynnetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria.

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

Stora Enso uudisti Imatran tehtaiden puunkäsittelyn – vettä kuluu 500 miljoonaa litraa vähemmän vuodessa

Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämät puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

Viranomaiselta hyväksyntä: Helen siirtää käyttö- ja kunnossapitopalveluita Enersenselle

Helen ostaa palvelut jatkossa Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.