https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 29.6.2021

Kunnossapidon digitalisaatio ja ICT-kokonaisarkkitehtuuri

Digitalisaatio on viime vuosina ollut hyvin esillä oleva teema myös kunnossapidon yhteydessä. Me toimittajat olemme varmasti kyllästymiseen asti tuoneet esille digitalisaatioon liittyviä ratkaisuja ja niiden tuomia hyötyjä. Ratkaisuja hyödyntävien kunnossapito-organisaatioiden on varmasti ollut vaikea ymmärtää kaikkea tätä tarjontatulvaa.

Kunnossapidon digitalisaatio ja ICT-kokonaisarkkitehtuuri

Hannu Niittymaa

IBM,Solutions Engineer
AI Applications

On olemassa lukuisa joukko mittausdataan ja teolliseen internetiin pohjautuvaa kunnonvalvonta- ja vikaantumisien ennustamisratkaisuja. Lisäksi monien laitteiden mukana tulee valmiina varmasti juuri sen laitteen kunnonvalvontaan parhaiten sopiva ratkaisu. Kenttätasolle asentajien työn helpottamiseksi löytyy jos jonkinlaista lisääntyneen todellisuuden ”käden jatketta”.

Onko näistä ratkaisuista ollut niiden käyttäjille hyötyjä? Varmastikin ja joissain tapauksissa erittäin paljonkin. Mutta voisivatko ratkaisut tarjota vielä enemmänkin hyötyjä? Edelleenkin tuntuu, että monesti ratkaisut ovat toteutettu tiettyyn tarpeeseen ja niitä ei hyödynnetä kokonaisvaltaisesti. Syitä tähän on varmasti lukuisia. Tarve näille ratkaisuille lähtee kunnossapidosta, mutta kunnossapidon mahdollisuudet toteuttaa näitä ratkaisuja ovat rajalliset pieniä pisteratkaisuja lukuun ottamatta. Teknisesti ajantasaisen mittausdatan hyödyntäminen prosessiautomaatiojärjestelmästä voi olla haastavaa. Usein myös datan laatu koetaan ongelmaksi ja sen parantaminen koetaan vaikeaksi.

Mikäli kunnossapidon tarpeet huomioitaisiin paremmin ICT-kokonaisarkkitehtuurissa ja vaatimukset ICT-kokonaisarkkitehtuurille taasen johdettaisiin liiketoimintavaatimuksista, saisivat kunnossapitoon liittyvät digitalisaatioratkaisut niille kuuluvan arvon. Näin toimimalla saataisiin todellisia hyötyjä yrityksen toimintaan ja tämä näkyisi suoraan yrityksen tuloksessa. Uskon vahvasti, että enenevissä määrin kuljemme tähän suuntaan.

Kenellä tässä on vastuu ja, miten asiaa voisi parhaiten edistää? Tarpeet tulevat kunnossapidosta, mutta ratkaisujen tekninen toteutus vaatii IT:n panosta. Jotta ylipäätänsä kunnossapidon digitalisaatio voi järkevästi edetä, pitää sen tuottaa liiketoiminnallisia hyötyjä. Näiden löytyminen ja perusteleminen ei useinkaan ole ongelma, vaan enemmänkin ongelmana on saada työ alkuun. Asian ei koeta kuuluvan kenellekään, ja sen alkuun saattamista päivittäisen työn ohella pidetään vaivalloisena. Kuitenkin saavutettavien hyötyjen mahdollistamiseksi, asia tulisi esittää liiketoiminnan johdolle, ja saada sieltä sponsori ja tarvittava tuki asian edistämiseksi.

Huomattavaa on, että vaikka asioita tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan edelleen edetä pienin askelin ja tehdä kokeiluja. Näkisin, että tämä on jopa suositeltava etenemismalli. Tällöin voidaan paremmin validioida datan laatua ja tehdä korjaavia toimenpiteitä sen sijaan, että perustetaan ensin pitkäkestoinen ja paljon resursseja vaativa datan ”laadunparannusprojekti”. Kokeilujen avulla voidaan myös varmistaa, että saavutettavat tulokset ovat toivotunlaisia. Tärkeää kuitenkin on, että kokeilut eivät ole yksittäisiä, vaan suunnitellaan osana laajempaa kunnossapidon digitalisaatiosuunnitelmaa ja -kokonaisarkkitehtuuria. Toivonkin, että kunnossapito-organisaatiot rohkeasti haastaisivat meitä toimittajia näkemään kunnossapidon digitalisaation kokonaiskuvan ja tarjoamaan kokonaisratkaisuja yksittäisten pisteratkaisujen sijaan.

Uusimmat artikkelit

12.4.2024 | Alan Uutiset

Volvo Cars käyttää biokaasua ensimmäisessä ilmastoneutraalissa tehtaassaan Kiinassa

Volvon tehdas Taizhoussa on siirtynyt käyttämään biokaasua. Taizhou on toinen Volvon ilmastoneutraali autotehdas Göteborgissa sijaitsevan Torslandan-tuotantolaitoksen jälkeen.

Kunnossapitokonkari opiskelee työn ohella alan erikoisammattitutkintoa

L&T Ympäristöpalveluiden laitostyöntekijä Kari Asikainen suorittaa aikuisena jo kolmatta tutkintoa. Taitotalossa suoritettava Kunnossapidon erikoisammattitutkinto auttaa etenemään hallinnollisiin tehtäviin.

SSAB:n vihreä energian jätti-investointi meni Ruotsiin, Raahen terästehtaan vuoro myöhemmin

Uusi huippumoderni fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitos rakennetaan Ruotsiin. Tehtaan uudistus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia. SSAB kertoo liiketoiminnallisten syiden puoltaneen hankkeen etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaassa.

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.