https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 30.11.2023

Kohti uusiutuvaa omaisuuden hallintaa?

Trendit ohjaavat yritysten toimintaa, halusimme tai emme. Samoin erilaiset sääntelyt ja standardit.

Kohti uusiutuvaa omaisuuden hallintaa?

Ville Ojanen
Professori, Tuotantotalous, Erityisesti Teolliset Innovaatiot Lut-yliopisto

Vaikutukset ovat joko suoria tai epäsuoria. Osaltaan nämä näkyvät meillä yliopistomaailmassakin vaikkapa yrityksiin tehtävissä lopputöissä. Esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaan paneutuvia diplomitöitä on viime aikoina teetetty paljon eri toimialoille. Ei pelkästään siksi, että se on trendikäs aihe, vaan ne ovat vastanneet koettuun tarpeeseen. Myös tekoälyyn liittyvät aiheet ovat ymmärrettävästi olleet suosittuja.

KUNNOSSAPITOON JA OMAISUUDEN hallintaan vaikuttavia kehityskulkuja ja näkökulmia ovat viime vuosina olleet esimerkiksi kestävä kehitys ja kiertotalous, lainsäädäntö ja regulaatiokehitys, uusien teknologioiden nousu, asiakasnäkökulman
huomiointi, ekosysteemit ja alustaratkaisut, sekä palvelullistuminen. Teknologiakehitys on tuonut kunnossapitoon paljon uutta, mikä on näkynyt vaikkapa sensoroinnissa, analytiikassa ja robotiikassa.

Samoin kunnossapidon tärkeyttä ja roolia on täytynyt miettiä uudella tavalla osana tuotantojärjestelmän elinkaarta ja kestävää kiertotaloutta, huomioiden eri sidosryhmien vaatimukset. YRITYSTEN TÄYTYY TARKKAAN puntaroida, mitä trendejä kannattaa erityisesti lähteä seuraamaan (ja mitä on pakko).

Monet yllä mainituista asioista voivat tarjota merkittäviä hyötyjä esimerkiksi datan jakamiseen, mutta toisaalta ne eivät saisi liikaa edelleen monimutkaistaa kunnossapidon operatiivista päätöksentekoa.

Toiminnan ydinajatus ei saa kadota uudistumisen vimmassa ja innovointia ei pidä tehdä vain innovoinnin vuoksi. Mitä hyötyjä ja arvoa tarjotaan asiakkaille ja muille yhteistyötahoille? Innovaatiohan tarkoittaa muutosta. Kunnossapidossa muutoksen tasot ja innovointitavat voivat vaihdella teknisistä pikkuparannuksista laajoihin ekosysteemi-pohjaisiin omaisuuden hallinnan innovaatioihin, mitkä ravistelevat toimialaa. Molempia tarvitaan.

YKSI MIELENKIINTOINEN NÄKÖKULMA innovaatiotoiminnan kehittymiseen on myös standardien merkityksen nousu. Nykyinen hallitus on 2023 hallitusohjelmassaan ilmoittanut myös Suomen kansallisen standardointistrategian laatimisesta, minkä
tarkoituksena on standardoinnin roolin vahvistaminen suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistämisessä. Globaalin kilpailun
vallitessa EU-tasolla on kehitetty ja tullaan kehittämään sääntelyä ja standardeja liittyen muun muassa datan jakamiseen ja
tekoälyyn. Standardointiosaamiseen ja sen merkitykseen yritysten kilpailukyvyn ja innovoinnin lähteenä täytyykin Suomessa
kiinnittää entistä enemmän huomiota, myös kunnossapidossa ja omaisuuden hallinnassa. Tämän lisäksi on muistettava, että kunnossapidossakin innovaatiotoiminnalla tulee aina olla tarkoitus, ja kaiken kehitystoiminnan tulisi olla vastuullista ja eettisesti kestävää.

Uusimmat artikkelit

18.6.2024 | Alan Uutiset

Wärtsilä lanseeraa ensimmäisenä maailmassa 100 % vedyllä toimivan suuren mittakaavan moottorivoimalan konseptin

Konsepti perustuu Wärtsilä 31 -moottorialustaan. Vetyvalmiin moottorin odotetaan olevan tilattavissa vuonna 2025 ja toimitettavissa vuodesta 2026 alkaen.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.