https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 30.11.2023

Kohti uusiutuvaa omaisuuden hallintaa?

Trendit ohjaavat yritysten toimintaa, halusimme tai emme. Samoin erilaiset sääntelyt ja standardit.

Kohti uusiutuvaa omaisuuden hallintaa?

Ville Ojanen
Professori, Tuotantotalous, Erityisesti Teolliset Innovaatiot Lut-yliopisto

Vaikutukset ovat joko suoria tai epäsuoria. Osaltaan nämä näkyvät meillä yliopistomaailmassakin vaikkapa yrityksiin tehtävissä lopputöissä. Esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaan paneutuvia diplomitöitä on viime aikoina teetetty paljon eri toimialoille. Ei pelkästään siksi, että se on trendikäs aihe, vaan ne ovat vastanneet koettuun tarpeeseen. Myös tekoälyyn liittyvät aiheet ovat ymmärrettävästi olleet suosittuja.

KUNNOSSAPITOON JA OMAISUUDEN hallintaan vaikuttavia kehityskulkuja ja näkökulmia ovat viime vuosina olleet esimerkiksi kestävä kehitys ja kiertotalous, lainsäädäntö ja regulaatiokehitys, uusien teknologioiden nousu, asiakasnäkökulman
huomiointi, ekosysteemit ja alustaratkaisut, sekä palvelullistuminen. Teknologiakehitys on tuonut kunnossapitoon paljon uutta, mikä on näkynyt vaikkapa sensoroinnissa, analytiikassa ja robotiikassa.

Samoin kunnossapidon tärkeyttä ja roolia on täytynyt miettiä uudella tavalla osana tuotantojärjestelmän elinkaarta ja kestävää kiertotaloutta, huomioiden eri sidosryhmien vaatimukset. YRITYSTEN TÄYTYY TARKKAAN puntaroida, mitä trendejä kannattaa erityisesti lähteä seuraamaan (ja mitä on pakko).

Monet yllä mainituista asioista voivat tarjota merkittäviä hyötyjä esimerkiksi datan jakamiseen, mutta toisaalta ne eivät saisi liikaa edelleen monimutkaistaa kunnossapidon operatiivista päätöksentekoa.

Toiminnan ydinajatus ei saa kadota uudistumisen vimmassa ja innovointia ei pidä tehdä vain innovoinnin vuoksi. Mitä hyötyjä ja arvoa tarjotaan asiakkaille ja muille yhteistyötahoille? Innovaatiohan tarkoittaa muutosta. Kunnossapidossa muutoksen tasot ja innovointitavat voivat vaihdella teknisistä pikkuparannuksista laajoihin ekosysteemi-pohjaisiin omaisuuden hallinnan innovaatioihin, mitkä ravistelevat toimialaa. Molempia tarvitaan.

YKSI MIELENKIINTOINEN NÄKÖKULMA innovaatiotoiminnan kehittymiseen on myös standardien merkityksen nousu. Nykyinen hallitus on 2023 hallitusohjelmassaan ilmoittanut myös Suomen kansallisen standardointistrategian laatimisesta, minkä
tarkoituksena on standardoinnin roolin vahvistaminen suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistämisessä. Globaalin kilpailun
vallitessa EU-tasolla on kehitetty ja tullaan kehittämään sääntelyä ja standardeja liittyen muun muassa datan jakamiseen ja
tekoälyyn. Standardointiosaamiseen ja sen merkitykseen yritysten kilpailukyvyn ja innovoinnin lähteenä täytyykin Suomessa
kiinnittää entistä enemmän huomiota, myös kunnossapidossa ja omaisuuden hallinnassa. Tämän lisäksi on muistettava, että kunnossapidossakin innovaatiotoiminnalla tulee aina olla tarkoitus, ja kaiken kehitystoiminnan tulisi olla vastuullista ja eettisesti kestävää.

Uusimmat artikkelit

Wärtsilän ja 200 yrityksen yhteistyöprojekti kehittää autonomisia nollapäästöisiä tasapainotusratkaisuja energiasiirtymää varten

Projektin tavoitteena on tarjota joustavia autonomisia voimalaitoskonsepteja, jotka pystyvät toimimaan 100 prosentin e-polttoaineella, kuten vihreällä vedyllä ja sen johdannaisilla, vuoden 2028 loppuun mennessä.

22.2.2024 | Alan Uutiset

Outokumpu sijoittui ensimmäiseksi ruostumattoman terästeollisuuden ja suomalaisyritysten keskuudessa Corporate Knightin Clean200- listauksessa

Kaiken kaikkiaan Clean200-yritykset tekivät vastuullista liikevaihtoa yli 2,2 biljoonaa dollaria vuonna 2022. Kestävän liiketoiminnan osuus oli keskimäärin 54,7 prosenttia yritysten kokonaisliikevaihdosta.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

LUT-yliopisto rakentaa osaamiskeskittymän ennätyksellisellä viiden miljoonan lahjoituksella

Yrittäjäpariskunta Jalo ja Anja Paanasen LUT yliopistolle tekemä lahjoitus on tiettävästi suurin yksityislahjoitus suomalaiselle yliopistolle. Lahjoituksella lisätään myynnin perus- ja täydennyskoulutusta.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.