https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 15.9.2022

Promaint ry 50 vuotta – Osaajien kehittäminen

Yhdistyksen päätoimintona on alusta lähtien ollut koulutus. Alkuvaiheessa kumppanina toimi INSKO (Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus). Vuosien varrella yhteistyökumppaneita koulutuksissa, kursseissa ja seminaareissa on ollut lukuisia – niminä mainittakoon mm. Metsäteollisuuden keskusliitto, Tribologiayhdistys ja Pohjois-Suomen Teollisuusopisto. Alkuvaiheiden jälkeen koulutustoimintaa laajennettiin tekniikkalähtöisen koulutuksen lisäksi mm. yrityskohtaisiin koulutuksiin, johdon neuvottelupäiviin, tuotannolle suunnattuun koulutukseen ja tuettiinpa myös yliopistotason koulutusta. 

Tennilä_Jaakko_Promaint

Jaakko Tennilä Toiminnanjohtaja, 
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Koulutusliiketoimintaa kehitetään ja toteutetaan tällä hetkellä Taitotalon (AEL-Amiedu Oy) kanssa hyvässä yhteistyössä. Taustana tälle yhteistyölle on Yhdistyksen koulutustoiminnan myynti vuoden 2015 alussa Ammattienedistämislaitossäätiölle (AEL).

Koulutusten painopiste on viimeisten vuosien aikana ollut kunnossapitojohdon osaamisen kehittämisessä. WCM (World Class Maintenance) 8-päiväisen koulutusputken on läpikäynyt jo lähes 300 kunnossapidon nykyistä ja tulevaa esimiestä. 

Kunnossapidon osaajista on tällä hetkellä pulaa. Omat jäsenyrityksemme ovat jo pidemmän aikaa kertoneet rekrytoinnin haasteista. Osa yrityksistä on tehostanut yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja moni yritys on lähtenyt toteuttamaan kunnossapidon koulutusta yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Yhdistys on myös yhteistyössä useiden oppilaitosten kanssa – omien resurssiensa puitteissa – pyrkinyt motivoimaan ja suuntaamaan oppilaitosten kurssitarjonnan kehittämistä kunnossapidon osalta.

Osaajia siirtyy yrityksistä myös nopealla tahdilla eläkkeelle. Resurssivajetta kyetään paikkaamaan uusilla toimintatavoilla ja työkaluilla, osin lähtijät jättävät jälkeensä aukon, jota ei ole helppo täyttää.

Kysyimme vuoden alussa noin sadalta kunnossapidon toimijalta, millaista osaamista yrityksissä tarvitaan. Vastauksissa korostuivat ymmärrettävästi uudet digitaaliset työkalut, tietojärjestelmä- osaaminen ja automaatio. On kuitenkin huomattava, että myös perusosaamisen tarve ja puutteet nousivat esille vastauksissa. Yrityksillä on jo haasteita saada osaajia käyttöön esim. hitsaukseen,voiteluun ja mekaaniseen huoltoon. On selvää, että tietoteknisen osaamisen tarve kunnossapidossa lisääntyy, mutta myös perinteiselle osaamiselle on suuri tarve.

Yhdistyksen kannalta ilahduttavaa on ollut opiskelijajäsenten lukumäärän voimakas kasvu viime vuosina. Toivotaan, että kiinnostus alaa kohtaan konkretisoituu myös lisääntyneenä koulutustarjontana ja pitkällä tähtäimellä kunnossapidon osaajien saatavuutena.

Uusimmat artikkelit

12.4.2024 | Alan Uutiset

Volvo Cars käyttää biokaasua ensimmäisessä ilmastoneutraalissa tehtaassaan Kiinassa

Volvon tehdas Taizhoussa on siirtynyt käyttämään biokaasua. Taizhou on toinen Volvon ilmastoneutraali autotehdas Göteborgissa sijaitsevan Torslandan-tuotantolaitoksen jälkeen.

Kunnossapitokonkari opiskelee työn ohella alan erikoisammattitutkintoa

L&T Ympäristöpalveluiden laitostyöntekijä Kari Asikainen suorittaa aikuisena jo kolmatta tutkintoa. Taitotalossa suoritettava Kunnossapidon erikoisammattitutkinto auttaa etenemään hallinnollisiin tehtäviin.

SSAB:n vihreä energian jätti-investointi meni Ruotsiin, Raahen terästehtaan vuoro myöhemmin

Uusi huippumoderni fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitos rakennetaan Ruotsiin. Tehtaan uudistus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia. SSAB kertoo liiketoiminnallisten syiden puoltaneen hankkeen etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaassa.

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.