https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 15.9.2022

Promaint ry 50 vuotta – Osaajien kehittäminen

Yhdistyksen päätoimintona on alusta lähtien ollut koulutus. Alkuvaiheessa kumppanina toimi INSKO (Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus). Vuosien varrella yhteistyökumppaneita koulutuksissa, kursseissa ja seminaareissa on ollut lukuisia – niminä mainittakoon mm. Metsäteollisuuden keskusliitto, Tribologiayhdistys ja Pohjois-Suomen Teollisuusopisto. Alkuvaiheiden jälkeen koulutustoimintaa laajennettiin tekniikkalähtöisen koulutuksen lisäksi mm. yrityskohtaisiin koulutuksiin, johdon neuvottelupäiviin, tuotannolle suunnattuun koulutukseen ja tuettiinpa myös yliopistotason koulutusta. 

Tennilä_Jaakko_Promaint

Jaakko Tennilä Toiminnanjohtaja, 
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Koulutusliiketoimintaa kehitetään ja toteutetaan tällä hetkellä Taitotalon (AEL-Amiedu Oy) kanssa hyvässä yhteistyössä. Taustana tälle yhteistyölle on Yhdistyksen koulutustoiminnan myynti vuoden 2015 alussa Ammattienedistämislaitossäätiölle (AEL).

Koulutusten painopiste on viimeisten vuosien aikana ollut kunnossapitojohdon osaamisen kehittämisessä. WCM (World Class Maintenance) 8-päiväisen koulutusputken on läpikäynyt jo lähes 300 kunnossapidon nykyistä ja tulevaa esimiestä. 

Kunnossapidon osaajista on tällä hetkellä pulaa. Omat jäsenyrityksemme ovat jo pidemmän aikaa kertoneet rekrytoinnin haasteista. Osa yrityksistä on tehostanut yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja moni yritys on lähtenyt toteuttamaan kunnossapidon koulutusta yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Yhdistys on myös yhteistyössä useiden oppilaitosten kanssa – omien resurssiensa puitteissa – pyrkinyt motivoimaan ja suuntaamaan oppilaitosten kurssitarjonnan kehittämistä kunnossapidon osalta.

Osaajia siirtyy yrityksistä myös nopealla tahdilla eläkkeelle. Resurssivajetta kyetään paikkaamaan uusilla toimintatavoilla ja työkaluilla, osin lähtijät jättävät jälkeensä aukon, jota ei ole helppo täyttää.

Kysyimme vuoden alussa noin sadalta kunnossapidon toimijalta, millaista osaamista yrityksissä tarvitaan. Vastauksissa korostuivat ymmärrettävästi uudet digitaaliset työkalut, tietojärjestelmä- osaaminen ja automaatio. On kuitenkin huomattava, että myös perusosaamisen tarve ja puutteet nousivat esille vastauksissa. Yrityksillä on jo haasteita saada osaajia käyttöön esim. hitsaukseen,voiteluun ja mekaaniseen huoltoon. On selvää, että tietoteknisen osaamisen tarve kunnossapidossa lisääntyy, mutta myös perinteiselle osaamiselle on suuri tarve.

Yhdistyksen kannalta ilahduttavaa on ollut opiskelijajäsenten lukumäärän voimakas kasvu viime vuosina. Toivotaan, että kiinnostus alaa kohtaan konkretisoituu myös lisääntyneenä koulutustarjontana ja pitkällä tähtäimellä kunnossapidon osaajien saatavuutena.

Uusimmat artikkelit

4.12.2023 | Alan Uutiset

Kemira myy Oil & Gas -liiketoimintansa Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle

Kauppa sisältää Kemiran tuotantolaitokset Mobilessa, Columbuksessa ja Aberdeenissä Yhdysvalloissa.

SSAB aloitti valokaariuunin rakentamisen Oxelösundiin

SSAB:n mukaan siirtyminen valokaariuuniin vähentää yksin noin kolmen prosenttia yhtiön Ruotsissa toteutettavan tuotannon hiilidioksidipäästöjä.

16.11.2023 | Tutkimus ja koulutus

Taitotalo sai ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon

Taitotalo sai opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Kilpailun teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

25.9.2023 | Kumppaniartikkeli

Kohti ennakoivaa kunnonvalvontaa

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla on merkittävä rooli tehtaiden käytettävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Koneiden ja laitteiden hallitsematon vikaantuminen aiheuttaa odottamattomia kustannuksia toimialasta riippumatta.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.