https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 15.9.2022

Promaint ry 50 vuotta – Osaajien kehittäminen

Yhdistyksen päätoimintona on alusta lähtien ollut koulutus. Alkuvaiheessa kumppanina toimi INSKO (Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus). Vuosien varrella yhteistyökumppaneita koulutuksissa, kursseissa ja seminaareissa on ollut lukuisia – niminä mainittakoon mm. Metsäteollisuuden keskusliitto, Tribologiayhdistys ja Pohjois-Suomen Teollisuusopisto. Alkuvaiheiden jälkeen koulutustoimintaa laajennettiin tekniikkalähtöisen koulutuksen lisäksi mm. yrityskohtaisiin koulutuksiin, johdon neuvottelupäiviin, tuotannolle suunnattuun koulutukseen ja tuettiinpa myös yliopistotason koulutusta. 

Tennilä_Jaakko_Promaint

Jaakko Tennilä Toiminnanjohtaja, 
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Koulutusliiketoimintaa kehitetään ja toteutetaan tällä hetkellä Taitotalon (AEL-Amiedu Oy) kanssa hyvässä yhteistyössä. Taustana tälle yhteistyölle on Yhdistyksen koulutustoiminnan myynti vuoden 2015 alussa Ammattienedistämislaitossäätiölle (AEL).

Koulutusten painopiste on viimeisten vuosien aikana ollut kunnossapitojohdon osaamisen kehittämisessä. WCM (World Class Maintenance) 8-päiväisen koulutusputken on läpikäynyt jo lähes 300 kunnossapidon nykyistä ja tulevaa esimiestä. 

Kunnossapidon osaajista on tällä hetkellä pulaa. Omat jäsenyrityksemme ovat jo pidemmän aikaa kertoneet rekrytoinnin haasteista. Osa yrityksistä on tehostanut yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja moni yritys on lähtenyt toteuttamaan kunnossapidon koulutusta yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Yhdistys on myös yhteistyössä useiden oppilaitosten kanssa – omien resurssiensa puitteissa – pyrkinyt motivoimaan ja suuntaamaan oppilaitosten kurssitarjonnan kehittämistä kunnossapidon osalta.

Osaajia siirtyy yrityksistä myös nopealla tahdilla eläkkeelle. Resurssivajetta kyetään paikkaamaan uusilla toimintatavoilla ja työkaluilla, osin lähtijät jättävät jälkeensä aukon, jota ei ole helppo täyttää.

Kysyimme vuoden alussa noin sadalta kunnossapidon toimijalta, millaista osaamista yrityksissä tarvitaan. Vastauksissa korostuivat ymmärrettävästi uudet digitaaliset työkalut, tietojärjestelmä- osaaminen ja automaatio. On kuitenkin huomattava, että myös perusosaamisen tarve ja puutteet nousivat esille vastauksissa. Yrityksillä on jo haasteita saada osaajia käyttöön esim. hitsaukseen,voiteluun ja mekaaniseen huoltoon. On selvää, että tietoteknisen osaamisen tarve kunnossapidossa lisääntyy, mutta myös perinteiselle osaamiselle on suuri tarve.

Yhdistyksen kannalta ilahduttavaa on ollut opiskelijajäsenten lukumäärän voimakas kasvu viime vuosina. Toivotaan, että kiinnostus alaa kohtaan konkretisoituu myös lisääntyneenä koulutustarjontana ja pitkällä tähtäimellä kunnossapidon osaajien saatavuutena.

Uusimmat artikkelit

Olkiluoto 3 käy täydellä teholla

Laitosyksikkö on nyt Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin sähköntuottaja.

28.9.2022 | Kumppaniartikkeli

Voimalaitosten vuosiseisokin seurantatutkimus auttaa tunnistamaan riskejä ja ennaltaehkäisemään häiriöitä

Fescon Oy palvelee voimalaitosasiakkaita erilaisin teknologiapalveluin, jota luotsaa Fesconin teknologiajohtaja Tapio Klasila yli 20-vuoden kokemuksellaan. Klasila on voimalaitosmateriaalien ja -järjestelmien rautainen ammattilainen ja hänen kokemuksensa on auttanut asiakkaita saavuttamaan merkittäviä etuja liiketoiminnassaan.

Konecranesin älytehdastutkimus palkittiin

Konecranesin tutkimuksessa on validoitu ja otettu käyttöön 15 erilaista teknistä ratkaisua neljässä eri maassa.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.