https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 15.9.2022

Promaint ry 50 vuotta – Osaajien kehittäminen

Yhdistyksen päätoimintona on alusta lähtien ollut koulutus. Alkuvaiheessa kumppanina toimi INSKO (Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus). Vuosien varrella yhteistyökumppaneita koulutuksissa, kursseissa ja seminaareissa on ollut lukuisia – niminä mainittakoon mm. Metsäteollisuuden keskusliitto, Tribologiayhdistys ja Pohjois-Suomen Teollisuusopisto. Alkuvaiheiden jälkeen koulutustoimintaa laajennettiin tekniikkalähtöisen koulutuksen lisäksi mm. yrityskohtaisiin koulutuksiin, johdon neuvottelupäiviin, tuotannolle suunnattuun koulutukseen ja tuettiinpa myös yliopistotason koulutusta. 

Tennilä_Jaakko_Promaint

Jaakko Tennilä Toiminnanjohtaja, 
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Koulutusliiketoimintaa kehitetään ja toteutetaan tällä hetkellä Taitotalon (AEL-Amiedu Oy) kanssa hyvässä yhteistyössä. Taustana tälle yhteistyölle on Yhdistyksen koulutustoiminnan myynti vuoden 2015 alussa Ammattienedistämislaitossäätiölle (AEL).

Koulutusten painopiste on viimeisten vuosien aikana ollut kunnossapitojohdon osaamisen kehittämisessä. WCM (World Class Maintenance) 8-päiväisen koulutusputken on läpikäynyt jo lähes 300 kunnossapidon nykyistä ja tulevaa esimiestä. 

Kunnossapidon osaajista on tällä hetkellä pulaa. Omat jäsenyrityksemme ovat jo pidemmän aikaa kertoneet rekrytoinnin haasteista. Osa yrityksistä on tehostanut yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja moni yritys on lähtenyt toteuttamaan kunnossapidon koulutusta yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Yhdistys on myös yhteistyössä useiden oppilaitosten kanssa – omien resurssiensa puitteissa – pyrkinyt motivoimaan ja suuntaamaan oppilaitosten kurssitarjonnan kehittämistä kunnossapidon osalta.

Osaajia siirtyy yrityksistä myös nopealla tahdilla eläkkeelle. Resurssivajetta kyetään paikkaamaan uusilla toimintatavoilla ja työkaluilla, osin lähtijät jättävät jälkeensä aukon, jota ei ole helppo täyttää.

Kysyimme vuoden alussa noin sadalta kunnossapidon toimijalta, millaista osaamista yrityksissä tarvitaan. Vastauksissa korostuivat ymmärrettävästi uudet digitaaliset työkalut, tietojärjestelmä- osaaminen ja automaatio. On kuitenkin huomattava, että myös perusosaamisen tarve ja puutteet nousivat esille vastauksissa. Yrityksillä on jo haasteita saada osaajia käyttöön esim. hitsaukseen,voiteluun ja mekaaniseen huoltoon. On selvää, että tietoteknisen osaamisen tarve kunnossapidossa lisääntyy, mutta myös perinteiselle osaamiselle on suuri tarve.

Yhdistyksen kannalta ilahduttavaa on ollut opiskelijajäsenten lukumäärän voimakas kasvu viime vuosina. Toivotaan, että kiinnostus alaa kohtaan konkretisoituu myös lisääntyneenä koulutustarjontana ja pitkällä tähtäimellä kunnossapidon osaajien saatavuutena.

Uusimmat artikkelit

Tampereen Naistenlahden uusi biovoimalaitos leikkaa 20 prosenttia kaupungin hiilidioksidipäästöistä

Tänään käyttöön vihitty Tampereen Sähkölaitoksen Naistenlahden biovoimalaitoksen kiertoleijukattilan pääpolttoaineita ovat uusiutuvat metsäperäiset biomassat.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

16.5.2023 | Alan Uutiset

Destia voitti jälleen Savon radan kunnossapitosopimuksen

Destia jatkaa Savon radan ja sen turvalaitteiden kunnossapitäjänä lokakuuhun 2028 Väyläviraston uusittua Destian sopimuksen. 

HVK julkaisi yrityksille suunnatun oppaan kyberturvallisuudesta

Pilvipalveluita ei tarvitse nähdä riskinä̈ huoltovarmuudelle, vaan oikein käytettynä ne tukevat jatkuvuudenhallintaa.

5.4.2023 | Kumppaniartikkeli

Prosessilaitteiden optimointi ja kierrätys on vastuullisuutta

“Kerromme asiakkaillemme avoimesti, kun käytämme kierrätettyjä komponentteja ja myymme uudenveroisiksi kunnostettuja “pre-owned”-laitteistoja.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.