https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 10.3.2022

Teräksen vihreä valmistustapa mullistaa kunnossapidonkin

Fossiilivapaan teräksen kasvavan kysynnän vuoksi teräsyhtiö SSAB on asettanut tavoitteeksi yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa mullistaa teräksen valmistuksen vihreäksi, eli päästä suurimmalta osin eroon hiilidioksidipäästöistä vuonna 2030. Alkuperäistä suunnitelmaa on aikaistettu noin 15 vuodella, joten uuden-
laiset ja innovatiiviset arvoketjut ovat avainasemassa tässä edelläkävijän roolissa. Tämä muutos vaatii myös kunnossapidolta kykyä mukautua mullistavissa tilanteissa.

Teräksen vihreä valmistustapa mullistaa kunnossapidonkin

Susanna Sovio-Veikkolainen Luotettavuusinsinööri SSAB EUROPE OY

HYBRIT-hankkeen tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä minimill-pohjaisella tuotannolla. Näin päästään laajempaan tuotevalikoimaan ja kustannustehokkaampaan tuotantoon perustuen muun muassa lyhyempiin läpimenoaikoihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osa alkupään tuotantoprosesseista tulee kokonaan poistumaan käytöstä, ja osa korvataan uudella teknologialla. Näin ollen kunnossapito tulee olemaan
keskitetympää ja tiiviimpää. Uusia
400 kV:n sähkölinjoja on jo suunnitteilla, sillä hankkeen toteutuminen edellyttää riittävää määrää fossiilivapaata sähköä ja vetyä, joilla rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa käytetty koksi korvataan.

Tuotantojärjestelmän uusimisella kehitämme prosessin luotettavuutta ja mahdollistamme parempaa elinjakson hallintaa. Tämä tulee mullistamaan kunnossapidon, sillä uusi prosessi on täynnä uutta tekniikkaa, ja lisäämään automaatiota, jolloin dataa pystytään keräämään ja analysoimaan laajemmin. Näin tulemme olemaan tietoisempia muun muassa vikaantumistaajuuksista sekä luomaan tuotantolaitteiden kriittisyys- ja juurisyyanalyyseja hyödyntäen myös tekoälypohjaisia ratkaisuja. Uskon, että tämä tulee myös vaikuttamaan varaosien sekä varaston hallintaan, jolloin kokonaisuudessaan kunnossapidon resurssit tullaan ohjaamaan osittain uudelleen.

Laiterakenteen ja tuotantoprosessin muuttuessa näin radikaalisti vikatilanteet tulevat kehittymään uusien muutosten myötä sellaisiksi, joita emme vielä tässä vaiheessa osaa ennustaa. Kun haetaan tuotannon tehostamista ja läpimenoaikojen lyhentymistä, korostuu häiriöttömän tuotannon ja prosessien luotettavuuden merkitys.

Ennakoiva kunnossapito kehittyy uusien ratkaisujen myötä. SSAB:n tuotantoketju uudistetaan lähes täysin, joten kriittisyysarviointi ja tärkeys-
luokittelu tullaan tekemään uudelleen, jotta nähdään, miten uudet laitteet vaikuttavat kokonaistuotannon sujumiseen ja työturvallisuuteen.

Edellä mainitut seikat yhdessä tulevat vaatimaan kunnossapidon osaamisen ja johtamisen kehittämistä. Mennään yhdessä, avoimin mielin kohti vihreämpää terästuotantoa. Sitoutuneesti ja turvallisen työskentelytavan periaatteita noudattaen. PM

Uusimmat artikkelit

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

16.5.2022 | Tutkimus ja koulutus

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

Rakennusteollisuus RT:n järjestämää Turvallisuusviikkoa vietetään 16.-22.5.2022, jolloin rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. SRV käynnistää samalla koko loppuvuoden kestävän kampanjan Oikeus hyvään työpäivään.

16.5.2022 | Alan Uutiset

Olli Sippula polttoprosessien päästöjen professoriksi

Polttoprosessien päästöillä on monia haittavaikutuksia ja niiden hallintaan tarvitaan uusia menetelmiä.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.

Parikkalan vesihuollon ja Digitan yhteistyö edennyt mallikkaasti – “Käytännön hyöty merkittäviä”

Digita ja Parikkalan vesihuolto solmivat yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista vuonna 2020. Onnistunut pilottivaihe päättyi viime vuonna ja tulevina vuosina tavoitteena on asentaa noin 900 etäluettavaa mittaria.

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.