https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 10.3.2022

Teräksen vihreä valmistustapa mullistaa kunnossapidonkin

Fossiilivapaan teräksen kasvavan kysynnän vuoksi teräsyhtiö SSAB on asettanut tavoitteeksi yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa mullistaa teräksen valmistuksen vihreäksi, eli päästä suurimmalta osin eroon hiilidioksidipäästöistä vuonna 2030. Alkuperäistä suunnitelmaa on aikaistettu noin 15 vuodella, joten uuden-
laiset ja innovatiiviset arvoketjut ovat avainasemassa tässä edelläkävijän roolissa. Tämä muutos vaatii myös kunnossapidolta kykyä mukautua mullistavissa tilanteissa.

Teräksen vihreä valmistustapa mullistaa kunnossapidonkin

Susanna Sovio-Veikkolainen Luotettavuusinsinööri SSAB EUROPE OY

HYBRIT-hankkeen tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä minimill-pohjaisella tuotannolla. Näin päästään laajempaan tuotevalikoimaan ja kustannustehokkaampaan tuotantoon perustuen muun muassa lyhyempiin läpimenoaikoihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osa alkupään tuotantoprosesseista tulee kokonaan poistumaan käytöstä, ja osa korvataan uudella teknologialla. Näin ollen kunnossapito tulee olemaan
keskitetympää ja tiiviimpää. Uusia
400 kV:n sähkölinjoja on jo suunnitteilla, sillä hankkeen toteutuminen edellyttää riittävää määrää fossiilivapaata sähköä ja vetyä, joilla rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa käytetty koksi korvataan.

Tuotantojärjestelmän uusimisella kehitämme prosessin luotettavuutta ja mahdollistamme parempaa elinjakson hallintaa. Tämä tulee mullistamaan kunnossapidon, sillä uusi prosessi on täynnä uutta tekniikkaa, ja lisäämään automaatiota, jolloin dataa pystytään keräämään ja analysoimaan laajemmin. Näin tulemme olemaan tietoisempia muun muassa vikaantumistaajuuksista sekä luomaan tuotantolaitteiden kriittisyys- ja juurisyyanalyyseja hyödyntäen myös tekoälypohjaisia ratkaisuja. Uskon, että tämä tulee myös vaikuttamaan varaosien sekä varaston hallintaan, jolloin kokonaisuudessaan kunnossapidon resurssit tullaan ohjaamaan osittain uudelleen.

Laiterakenteen ja tuotantoprosessin muuttuessa näin radikaalisti vikatilanteet tulevat kehittymään uusien muutosten myötä sellaisiksi, joita emme vielä tässä vaiheessa osaa ennustaa. Kun haetaan tuotannon tehostamista ja läpimenoaikojen lyhentymistä, korostuu häiriöttömän tuotannon ja prosessien luotettavuuden merkitys.

Ennakoiva kunnossapito kehittyy uusien ratkaisujen myötä. SSAB:n tuotantoketju uudistetaan lähes täysin, joten kriittisyysarviointi ja tärkeys-
luokittelu tullaan tekemään uudelleen, jotta nähdään, miten uudet laitteet vaikuttavat kokonaistuotannon sujumiseen ja työturvallisuuteen.

Edellä mainitut seikat yhdessä tulevat vaatimaan kunnossapidon osaamisen ja johtamisen kehittämistä. Mennään yhdessä, avoimin mielin kohti vihreämpää terästuotantoa. Sitoutuneesti ja turvallisen työskentelytavan periaatteita noudattaen. PM

Uusimmat artikkelit

18.6.2024 | Alan Uutiset

Wärtsilä lanseeraa ensimmäisenä maailmassa 100 % vedyllä toimivan suuren mittakaavan moottorivoimalan konseptin

Konsepti perustuu Wärtsilä 31 -moottorialustaan. Vetyvalmiin moottorin odotetaan olevan tilattavissa vuonna 2025 ja toimitettavissa vuodesta 2026 alkaen.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.