https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 10.3.2022

Teräksen vihreä valmistustapa mullistaa kunnossapidonkin

Fossiilivapaan teräksen kasvavan kysynnän vuoksi teräsyhtiö SSAB on asettanut tavoitteeksi yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa mullistaa teräksen valmistuksen vihreäksi, eli päästä suurimmalta osin eroon hiilidioksidipäästöistä vuonna 2030. Alkuperäistä suunnitelmaa on aikaistettu noin 15 vuodella, joten uuden-
laiset ja innovatiiviset arvoketjut ovat avainasemassa tässä edelläkävijän roolissa. Tämä muutos vaatii myös kunnossapidolta kykyä mukautua mullistavissa tilanteissa.

Teräksen vihreä valmistustapa mullistaa kunnossapidonkin

Susanna Sovio-Veikkolainen Luotettavuusinsinööri SSAB EUROPE OY

HYBRIT-hankkeen tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä minimill-pohjaisella tuotannolla. Näin päästään laajempaan tuotevalikoimaan ja kustannustehokkaampaan tuotantoon perustuen muun muassa lyhyempiin läpimenoaikoihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osa alkupään tuotantoprosesseista tulee kokonaan poistumaan käytöstä, ja osa korvataan uudella teknologialla. Näin ollen kunnossapito tulee olemaan
keskitetympää ja tiiviimpää. Uusia
400 kV:n sähkölinjoja on jo suunnitteilla, sillä hankkeen toteutuminen edellyttää riittävää määrää fossiilivapaata sähköä ja vetyä, joilla rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa käytetty koksi korvataan.

Tuotantojärjestelmän uusimisella kehitämme prosessin luotettavuutta ja mahdollistamme parempaa elinjakson hallintaa. Tämä tulee mullistamaan kunnossapidon, sillä uusi prosessi on täynnä uutta tekniikkaa, ja lisäämään automaatiota, jolloin dataa pystytään keräämään ja analysoimaan laajemmin. Näin tulemme olemaan tietoisempia muun muassa vikaantumistaajuuksista sekä luomaan tuotantolaitteiden kriittisyys- ja juurisyyanalyyseja hyödyntäen myös tekoälypohjaisia ratkaisuja. Uskon, että tämä tulee myös vaikuttamaan varaosien sekä varaston hallintaan, jolloin kokonaisuudessaan kunnossapidon resurssit tullaan ohjaamaan osittain uudelleen.

Laiterakenteen ja tuotantoprosessin muuttuessa näin radikaalisti vikatilanteet tulevat kehittymään uusien muutosten myötä sellaisiksi, joita emme vielä tässä vaiheessa osaa ennustaa. Kun haetaan tuotannon tehostamista ja läpimenoaikojen lyhentymistä, korostuu häiriöttömän tuotannon ja prosessien luotettavuuden merkitys.

Ennakoiva kunnossapito kehittyy uusien ratkaisujen myötä. SSAB:n tuotantoketju uudistetaan lähes täysin, joten kriittisyysarviointi ja tärkeys-
luokittelu tullaan tekemään uudelleen, jotta nähdään, miten uudet laitteet vaikuttavat kokonaistuotannon sujumiseen ja työturvallisuuteen.

Edellä mainitut seikat yhdessä tulevat vaatimaan kunnossapidon osaamisen ja johtamisen kehittämistä. Mennään yhdessä, avoimin mielin kohti vihreämpää terästuotantoa. Sitoutuneesti ja turvallisen työskentelytavan periaatteita noudattaen. PM

Uusimmat artikkelit

12.4.2024 | Alan Uutiset

Volvo Cars käyttää biokaasua ensimmäisessä ilmastoneutraalissa tehtaassaan Kiinassa

Volvon tehdas Taizhoussa on siirtynyt käyttämään biokaasua. Taizhou on toinen Volvon ilmastoneutraali autotehdas Göteborgissa sijaitsevan Torslandan-tuotantolaitoksen jälkeen.

Kunnossapitokonkari opiskelee työn ohella alan erikoisammattitutkintoa

L&T Ympäristöpalveluiden laitostyöntekijä Kari Asikainen suorittaa aikuisena jo kolmatta tutkintoa. Taitotalossa suoritettava Kunnossapidon erikoisammattitutkinto auttaa etenemään hallinnollisiin tehtäviin.

SSAB:n vihreä energian jätti-investointi meni Ruotsiin, Raahen terästehtaan vuoro myöhemmin

Uusi huippumoderni fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitos rakennetaan Ruotsiin. Tehtaan uudistus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia. SSAB kertoo liiketoiminnallisten syiden puoltaneen hankkeen etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaassa.

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.